Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Cisco Systems - Grote speler in communicatie-infrastructuur, groei lijkt terug te keren

maandag 20 mei 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US17275R1023 USD 17.1 2.59 Ja Long Informatie Technologie

Grote speler in communicatie-infrastructuur, groei lijkt terug te keren

Opnieuw een keurig resultaat in het afgelopen kwartaal, en vooruitzichten voor het lopende kwartaal die marginaal beter dan verwacht waren. Het bedrijf heeft een ruime nettokaspositie en koopt structureel aandelen in. De waardering ligt rond het sectorgemiddelde, maar de winstgroei ook.

Grote speler in communicatie-infrastructuur

Cisco is een wereldwijd vooraanstaand leverancier van communicatie-infrastructuur voor internet serviceproviders, overheden, grote ondernemingen, het MKB en particulieren. Circa 45% van de omzet wordt behaald met routers en switches, waarbij de marges enigszins onder druk staan. Het bedrijf heeft aangegeven zich meer op groeisegmenten als IoT, cloud en automotive te gaan richten. Bijna 60% van de omzet komt vanuit de Verenigde Staten (VS), 25% uit Europa en ruim 15% uit opkomende markten. In 2017/’18 (boekjaar per 31 juli) werd op een omzet van $49,3 mld een nettowinst behaald van $11 mld.

Kwartaalresultaten licht beter dan consensusverwachting. Vooruitzichten lopende kwartaal in lijn met verwachtingen

De omzetstijging (4%, gecorrigeerd voor verkochte activiteiten +6%) was licht hoger dan verwacht, net als de winststijging van 8% ten opzichte van het derde kwartaal (feb–apr) van boekjaar 2017/18. De genormaliseerd winst per aandeel (WPA) steeg met 18%, geholpen door forse inkoop van eigen aandelen in de afgelopen kwartalen ($11 mld in de afgelopen twee kwartalen). De omzet van de Productdivisie (ruim 70% van de omzet, met name infrastructuurproducten) liet een groei van 7% zien, terwijl die van Services 1% groeide. Zowel de brutomarge als de operationele marge ontwikkelde zich goed, en ook beter dan verwacht. Opvallend is dat de nieuwe orders in de Verenigde Staten naar 0% zijn teruggevallen. In Europa was dit 9% en in Azië 6%. Verder valt op dat de marges in Azië duidelijk lager zijn en ook nog onder druk staan. De verwachting voor het huidige kwartaal is een omzetstijging van 4,5-6,5% waar 5,5% werd verwacht (alle cijfers gecorrigeerd voor verkochte activiteiten). De verwachte WPA is een range van $0,80-0,82, precies rond de consensusverwachting van analisten van $0,81. Cisco koopt de komende kwartalen nog voor $9 mld aan eigen aandelen in.

Waardering rond het gemiddelde, de winstgroei ook

De waardering ligt met 18,2x de verwachte winst over 2019 rond het sectorgemiddelde. De verwachte WPA-groei van rond de 10% per jaar (dit jaar hoger door meer aandeleninkoop) is ook gemiddeld. Het dividendrendement is ook gemiddeld: 2,4%.

Kansen

  • De keuze voor een meer geïntegreerde productenportefeuille zou de marges moeten ondersteunen.
  • Potentiële groeimotoren zijn dienstverlening, cloudhosting van klanten, sterkere aanwezigheid op de emerging markets en software.
  • Voldoende cashflow om acquisities en aandeleninkoop te financieren.

Risico's

  • Het streven naar sterkere groei heeft geleid tot minder focus en daarmee tot een sterk toegenomen concurrentie.
  • Kernactiviteiten als routers en switches krimpen, waardoor voortdurende reoganisaties nodig zijn.
  • De snelgroeiende markten in Azië kennen lagere marges en agressieve lokale concurrentie.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 26 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 47. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 19,5 op Cisco 1,6 27,89 0,00 +0,72 % Koop Sprinter
Sprinter Long 19,5 op Cisco 1,6 27,89 0,00 +0,72 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen