Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundamentele Analyse Sanofi

vrijdag 7 juni 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120578 EUR 14.1 3.83 Nee Long Gezondheidszorg

De omzetgroei van Sanofi heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan in de komende jaren door een moeilijke diabetesmarkt in de Verenigde Staten. Om dit op te vangen heeft het bedrijf twee grote overnames gedaan. Het ontwikkelen van nieuwe kaskrakers blijft echter lastig. De waardering is daarom lager dan gemiddeld.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep, hiv en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 64% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 36%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 60%. De overige omzet komt voor het grootste deel uit de opkomende markten. In 2018 werd op een omzet van €35,7 mld een nettowinst behaald van €5,5 mld.

Brede diversificatie brengt stabiliteit

Dankzij een brede productportefeuille die behalve merkmedicijnen ook vaccins en consumentenzorg producten bevat, zijn de inkomsten van het bedrijf breed gespreid. Hierdoor kan het goed omgaan met de prijsdruk voor zijn insulineproducten. Met name in de VS is de prijs van gangbare, maar lastig te produceren insuline een onderwerp van discussie. De vaccins en consumentenproducten van het bedrijf hebben minder last van de prijsdiscussie of van aflopende patenten. De marges in deze divisies zijn echter een stuk lager dan bij de farmaciedivisie. Resultaten uit de productontwikkeling waren de laatste jaren wisselend en het bedrijf is achterop geraakt vergeleken met concurrenten. Een grote herorganisatie van de productontwikkeling moet dit de komende jaren verbeteren. Bij biotechdivisie Genzyme ontwikkelt het bedrijf medicijnen op basis van de nieuwste technieken. Het risico op mislukking hier groter dan in de farmaciedivisie, maar succes kan een waardevolle doorbraak betekenen. Het bedrijf heeft een sterke positie in opkomende markten. Hier heeft het bedrijf een nieuwe afzetmarkt gevonden voor zijn vaccins en medicijnen die geen patentbescherming meer ontvangen in de VS en Europa.

Bedrijfsresultaat 1e kwartaal 2019

Over het eerste kwartaal rapporteerde Sanofi een omzet van €8,4 mld, 6,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel kwam uit op €1,42, wat 11% hoger was dan een jaar geleden. De vaccindivisie rapporteerde een omzetgroei van 23% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Nu de productieproblemen van zijn vaccins in China opgelost zijn, herstelde de groei snel. Bij de farmaciedivisie zorgde een aanstaande verandering in het vergoedingssysteem in China tijdelijk voor extra vraag naar een aantal medicijnen. De lancering van zijn nieuwe medicijn Eloctate (hemofilie) loopt niet als verwacht. Concurrentie van bestaande producten maakt het lastig om Eloctate goed in de markt te zetten. De goede resultaten van de vaccin- en farmaciedivisies zorgden voor een welkome verbetering van de operationele marge naar 74%, terwijl de netto schuld daalde naar €17 mld. Sanofi houdt de groeiverwachting voor de winst per aandeel in 2019 onveranderd op zo’n 3%-5%. De margedoelstelling blijft 70% ondanks het goede resultaat dit jaar.

Waardering lager dan sectorgemiddelde

Goede cijfers, waarbij het resultaat in vaccins de grote verrassing was. Hoewel veroorzaakt door eenmalige factoren, is het goed dat de marktpositie in China niet is verslechterd in de tussentijd. Bij de farmaciedivisie is onderliggend wat meer onzekerheid te zien. Ook hierin zit een grote eenmalige post en de resultaten van de andere medicijnen zijn niet allemaal sterk. Er was geen nieuws over de plannen van het bedrijf om zijn activiteiten in oncologie, zeldzame ziektes en vaccins uit te breiden. Financieel heeft het bedrijf de ruimte, en meer nieuws over de te volgen strategie zou welkom zijn. De waardering ligt met 13 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden iets onder het langjarig gemiddelde voor het bedrijf en is lager dan het gemiddelde voor grote farmaciebedrijven. Ondanks de goede resultaten blijft het resultaat uit de medicijnportefeuille en de productontwikkeling wisselend. Tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe koers, blijft het bedrijf afhankelijk van tijdelijke meevallers.

Kansen

  • De brede medicijnportefeuille en positionering in vaccins en consumentenproducten sluit goed aan bij de groeiplannen in opkomende markten.
  • Herorganisatie van de productontwikkeling brengt de aandacht terug bij kansrijke projecten
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling

Risico's

  • De succesvolle afronding van een medicijnontwikkelingstraject en de lancering op de markt is geen gegeven. Hier boekt Sanofi wisselende resultaten
  • Een relatief groot deel van de omzet komt uit de opkomende markten; daardoor is Sanofi meer dan gemiddeld gevoelig voor valutaschommelingen.
  • Druk op diabetesactiviteiten blijft een fors risico; een groot deel van de omzet is hier afhankelijk van.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 66 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 94. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 63,6 op Sanofi 3,0 28,90 29,00 -1,76 % Koop Sprinter
Sprinter Long 63,6 op Sanofi 3,0 28,90 29,00 -1,76 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Sanofi bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.