In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Fed hint op stimulerender beleid; 10-jaarsrente VS daalt tot onder de 2%

donderdag 20 juni 2019

Goedemorgen. Er is nieuws vanuit de Amerikaanse centrale bank. De ‘Fed’ is niet meer geduldig (“patient”) maar volgt nauwlettend (“is closely monitoring”) de macro-economische ontwikkelingen. 

Eerste Fed-renteverlaging in tien jaar lijkt aanstaande

Goh wat spannend, hoor ik je zeggen. Maar voor beleggers is het nogal belangrijke taal. De kans is nu namelijk zeer groot, dat de Fed volgende maand voor de eerste keer in meer dan tien jaar de beleidsrente (nu tussen 2,25% en 2,50%) gaat verlagen. En dat is nogal een dingetje voor beleggers. Nog maar een halfjaar geleden was de verwachting dat de Fed (en andere centrale banken) de rente dit jaar verder zou verhogen. Maar de economische-groeivertraging, mede veroorzaakt door de handelsoorlog, leidde onder andere geleid tot onzekerheid en tot terughoudendheid bij het doen van investeringen door het bedrijfsleven. 

‘Dotplot’: rente nul tot half procentpunt lager eind 2019

Ook raakt volgens de Fed het inflatiedoel van rond de 2% verder uit zicht. Ondanks de nog altijd redelijke economische groei en de krappe arbeidsmark in de VS zijn dit zeer waarschijnlijk genoeg redenen om bij de beleidsvergadering in juli de rente te verlagen. De beslissing van de 17 Fed-bestuursleden om de rente nu nog onveranderd te laten, was niet unaniem: één lid wilde nu al de rente verlagen. Volgens de 'dotplot', de puntenwolkgrafiek met de renteverwachtingen van alle individuele bestuursleden in alle tijdvakken, verwachten zeven leden een renteverlaging van 0,5% voor het einde van dit jaar. Eén lid verwacht een renteverlaging van 0,25%. Er zijn acht leden die geen rentewijziging verwachten en er is één lid dat één renteverhoging verwacht. De middelste waarde (‘mediaan’) van de puntenwolk in december wijst op een gelijkblijvende rente. Voor 2020 geeft deze één renteverlaging aan.   

Amerikaanse 10-jaarsrente onder de 2%

Hoewel de uitkomst van de Fed-vergadering precies was als de verwachting van analisten (en onze eigen verwachtingen) reageerden beleggers opgelucht. Ze waren dus niet teleurgesteld door het redelijk ‘pro-stimuleringverhaal’ van de Fed. Vooral de rentes op kortlopende Amerikaanse staatsobligaties gingen hard omlaag. De 2-jaarsrente daalde met 13 basispunten naar 1,74%. Af te lezen aan de koersen, heeft de markt inmiddels bijna drie renteverlagingen voor het einde van het jaar ingeprijsd. Voor eind 2020 zou de Fed dan in totaal vier renteverlagingen van 'een kwartje' hebben doorgevoerd. Dat lijkt op dit moment iets teveel van het goede. De 10-jaarsrente daalde gisteravond met 4 basispunten naar 2,02% en noteert vanochtend zelfs 1,98%, het laagste niveau sinds begin november 2016. Dat was vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

Reacties op Wall Street positief 

Op Wall Street werd positief gereageerd op het Fed-nieuws: de S&P 500-index sloot 0,3% hoger en de Nasdaq boekte een winst van 0,4%. De dollar werd iets zwakker op 1,122 (EUR/USD) tegenover de euro. Eerder op de dag waren beleggers in Europa vooral in afwachting van het nieuws vanuit de Fed. De omzetten waren best hoog maar de koersuitslagen klein. De Stoxx Europe 600-index sloot onveranderd. Het beeld op de Europese beurzen was gisteren gemengd. De Duitse Xetra DAX sloot met een verlies van 0,2%, de AEX steeg 0,2%. Vooruitlopend op het rentebesluit van de Fed veerden rentes gisteren iets op, na de scherpe daling op dinsdag. De Duitse tienjaarsrente steeg 3 basispunten naar -0,29%. Vooral bankaandelen (+0,7%) profiteerden hiervan, terwijl vastgoedaandelen (-1,4%) en nutsbedrijven (-1,1%) er juist last van hadden. 

Ook meeste Aziatische beurzen op winst

Zoals verwacht, heeft de Japanse centrale bank vanmorgen geen wijzigingen in het monetaire beleid doorgevoerd. In reactie is de yen iets sterker geworden tegenover de dollar. Desondanks staat de Nikkei-index in Tokio op het moment van schrijven op een winst van 0,7%. Met uitzondering van de beurs van Jakarta staan alle andere Aziatische beurzen op winst. Het vooruitzicht van een stimulerender beleid van de belangrijkste centrale bank in de wereld, de Fed, is positief voor de opkomende markten. De lagere rente en zwakkere dollar zijn gunstig voor de betaalbaarheid van hun buitenlandse schulden. De Hang Seng-index in Hongkong koerst 0,9% hoger en de beurzen op het vasteland van China doen het zelfs nog beter. De beurs van Shanghai wint 2,1% en de beurs van Shenzhen plust 1,7%. 

Totaalakkoord VS-China is nu misschien niet eens gunstig 

Niet al te sterke economische groei met lage inflatie maar met een stimulerend beleid van de centrale banken zijn uitstekende omstandigheden voor zowel aandelen als obligaties. En het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar een allesomvattend handelsakkoord tussen de VS en China zou op dit moment wel eens negatief voor de markt kunnen uitpakken. De obligatiemarkt zou er in ieder geval onder kunnen lijden, omdat de rentes zouden kunnen stijgen als reactie op gunstiger groeivooruitzichten. Maar zover is het nog niet. Op dit moment staan de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices licht hoger. We verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen. De druk op de pessimisten, die met veel cash ‘langs de kant staan’ (waar we hier gisteren over schreven) neemt met de dag toe. Op een gegeven moment zullen ook zij de markt op moeten. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere het rentebesluit van de Britse centrale bank, de Bank of England. We verwachten geen wijzigingen in hun beleid. Ze zullen de brexit en de effecten ervan op de Britse economie willen afwachten. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen en wordt de samengestelde index van voorlopende indicatoren bekendgemaakt.    

Fijne dag! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 427,53 op AEX 10,0 4,64 4,68 +16,50 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 380,09 op AEX 5,0 9,29 9,33 +7,63 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 511,85 op AEX 10,0 4,71 4,75 -13,05 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 559,29 op AEX 5,0 9,45 9,49 -7,25 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 20 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.