Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers in afwachting van topontmoeting Trump en Xi

vrijdag 28 juni 2019

Het wordt een spannend weekend. Wat zal de uitkomst zijn van het gesprek tussen president Trump en president Xi? Morgen spreken ze elkaar in Osaka. Beleggers hopen op een 'staakt-het-vuren', een handelsdeal wordt niet verwacht. De-escalatie van het handelsconflict is op dit moment het beste wat we kunnen verwachten.

Onzekerheid beheerst stemming in Europa

Gisterochtend was dit ook het scenario waar beleggers op rekenden. De Europese beurzen openden voorzichtig hoger, mede geholpen door positieve berichten van Hennes & Mauritz (+13,7%). Rentes liepen op in reactie op iets hoger dan verwachte inflatiecijfers uit Duitsland. Maar even na half twaalf sloeg de onzekerheid toch weer toe. Een bericht van de Wall Street Journal, dat China alleen akkoord zou gaan met een wapenstilstand als de ban op Huawei zou worden opgeheven, leidde tot een plotselinge draai in het sentiment. In een mum van tijd zakten aandelenbeurzen weg en werd er flink in termijncontracten (futures) gehandeld. Richting het einde van de dag herstelden de meest beurzen zich echter weer en gingen de Europese beurzen vrijwel onveranderd de dag uit.

Vertrouwen economie eurozone zakt verder weg

Iets lager dan verwachte vertrouwenscijfers uit de eurozone hadden weinig invloed op de stemming. De index van het economisch vertrouwen in de eurozone is deze maand gedaald van 105,2 naar 103,3 punten, het laagste niveau in bijna drie jaar. Analisten rekenden op een daling naar 104,8 punten. De daling van het vertrouwen bij industriële bedrijven was het sterkst in bijna acht jaar. Het handelsconflict heeft vooral op de ‘maakindustrie’ een grote negatieve invloed. De index van het consumentenvertrouwen bleef staan op -7,2 punten. Na eerder op de dag iets hogere rentes te hebben gezien, zakten deze aan het einde van de dag toch weer weg. De Duitse 10-jaarsrente sloot 2 basispunten lager op -0,32%.   Banken winnaars op Wall Street

Ook in New York daalden rentes weer een beetje. De Amerikaanse 10-jaarsrrente eindigde 3 basispunten lager op 2,01%. Vastgoedaandelen (+0,7%) profiteerden hiervan. Maar ook bankaandelen, die normaalgesproken last hebben van lagere kapitaalmarktrentes, boekten een mooie winst van gemiddeld 0,9% en waren de winnaar van de dag. Beleggers anticipeerden op een positieve uitslag van een bankenstresstest van de Fed die nabeurs werd bekendgemaakt. Ze hadden het goed gezien. De meeste Amerikaanse banken kwamen goed uit de test. Hierdoor mogen ze meer kapitaal uitkeren in de vorm van dividend of de inkoop van eigen aandelen. Koersen van banken liepen nabeurs dan ook nog wat verder op. De S&P 500-index sloot met een winst van 0,4% en is op weg naar de beste maand sinds januari. Alleen aandelen uit de sector energie (-0,8%) sloten gisteren lager. Technologie-index Nasdaq boekte een winst van 0,7%.

Winstnemingen in Azië

Zoals verwacht maken beleggers in Azië, in afwachting van de ontmoeting tussen Trump en Xi, vanmorgen een pas op de plaats. Op de laatste handelsdag van een goede beursmaand wordt op de meeste Aziatische beurzen wat winst genomen, al zijn de omzetten wel een stuk lager dan gemiddeld. De Nikkei-index verliest in Tokio 0,5%, net als de Hang Seng-index in Hongkong. De beurs van Shanghai noteert op het moment van schrijven een min van 0,9%, de beurs van Shenzhen verliest 1,3%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger, in reactie op de positieve uitslag van de bankenstresstest. We verwachten een vlakke tot iets lagere opening van de Europese beurzen.  

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Franse inflatiecijfers en Spaanse groeicijfers. Ook in het VK worden definitieve groeicijfers over het eerste kwartaal bekendgemaakt. Verder verwachten we Italiaanse inflatiecijfers en inflatiecijfers uit de eurozone. Verwacht wordt dat de kerninflatie, dat zijn de consumentenprijzen exclusief de beweeglijke prijzen van voedsel en energie, in de eurozone in juni met 1% is gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Dat is ver beneden de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van dicht bij, maar net iets onder de 2%. Alle reden dus voor de ECB om weer maatregelen te gaan nemen om de inflatie aan te jagen. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere cijfers over het inkomen en de uitgaven van Amerikanen en inflatiecijfers van de maand mei. Ten slotte krijgen we ook nog vertrouwenscijfers van de universiteit van Michigan.   Alvast een heel goed weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 26750,0 op Dow Jones 9,7 26,99 27,01 -5,56 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 23280,62 op Dow Jones 5,0 52,22 52,24 -2,81 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 31160,0 op Dow Jones 9,2 28,55 28,57 +6,33 % Koop Sprinter
Sprinter Short 33070,0 op Dow Jones 5,7 46,38 46,40 +3,92 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 28 juni 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.