In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Fed verlaagt rente, beleggers niet tevreden

donderdag 1 augustus 2019

Zoals verwacht verlaagde de Fed de rente gisteravond met 0,25%. Beleggers reageerden negatief, omdat voorzitter Powell niet duidelijk maakte dat dit het begin van een cyclus van renteverlagingen zou kunnen zijn. 

Duitse arbeidsmarkt verzwakt licht

In aanloop naar het rentebesluit van de Fed, waren het voornamelijk bedrijfscijfers en enkele macro-economische cijfers die het beeld bepaalden voor lokale aandelenindices in Europa. Om te beginnen de Duitse arbeidsmarktcijfers die, net als meer cijfers van onze oosterburen de laatste tijd, weinig hoop geven op het spoedig aantrekken van de grootste economie van de eurozone. Integendeel. Hoewel de seizoensgecorrigeerde werkloosheid beperkt toenam en het werkloosheidspercentage stabiel bleef op 5%, was er sprake van het slechtste arbeidsmarktrapport voor de maand juli sinds 2015. De consumptie zal daardoor de komende maanden waarschijnlijk niet meer de krachtige steun geven aan de economie zoals het de afgelopen jaren deed, aldus onze collega's van het Economisch Bureau.

Groei eurozone halveert

Voor de eurozone waren het de economische groei in het tweede kwartaal en inflatiecijfers die de aandacht trokken. De groei halveerde, volgens verwachting, van 0,4% in het eerste kwartaal naar 0,2% in het afgelopen kwartaal. De kerninflatie in juni (0,9% op jaarbasis) kwam iets lager uit dan verwacht (1,0%). Al met al voldoende reden voor de ECB om in september in actie te komen.

Goede cijfers Europese banken

Bedrijfscijfers waren er gisteren weer in overvloed, in Europa vielen deze overwegend mee. Noemenswaardig waren de prima cijfers van de banken BNP Paribas en Credit Suisse. De stijging van de handelsinkomsten overtrof die van de Amerikaanse concurrenten, terwijl dit meestal andersom is. Beide banken profiteerden hiervan met koersstijgingen van 2,4% voor Credit Suisse en 1,6% voor BNP. Meevallende cijfers waren er ook van Swiss Re, Puma en Vopak. Daartegenover stonden tegenvallende cijfers van onder andere Lloyds Banking (-3,2%) en L'Oreal (-2,2%). De cosmeticafabrikant stelde teleur met een identieke omzetgroei van slechts 6,8% in het afgelopen kwartaal. Het was de eerste keer in een jaar dat dit cijfer onder de 7% lag. De STOXX Europe 600-index sloot 0,2% hoger, de rente op de Duitse 10-jaarsstaatslening daalde verder naar -0,44% en de euro verzwakte ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar 1,1128. 

Weinig schot in handelsbesprekingen

Net als in Europa zagen we ook in de VS overwegend meevallende cijfers, onder andere van Electronic Arts (+4,4%) en Amgen (+5,7%). Ondertussen zijn de handelsbesprekingen tussen de VS en China beëindigd zonder noemenswaardige vooruitgang. In september wordt er verder onderhandeld. De inkoopmanagersindex van de regio Chicago over juli (44,4) kwam veel lager uit dan verwacht (51), wat deels werd veroorzaakt door de problemen van Boeing met de 737 MAX, maar het wijst wel op een zwak momentum in de productiesector. Wellicht was het van invloed op de beslissing van de Fed, en dat is waar het natuurlijk echt om draaide gisteren. 

Beleggers reageren negatief op renteverlaging Fed

Zoals verwacht verlaagde de Fed de rente met een kwart procentpunt naar 2,00-2,25%. Beleggers reageerden teleurgesteld: de S&P 500-index daalde in eerste instantie 1,8%, nadat voorzitter Jerome Powell de speculatie voedde dat het niet per se de start van een cyclus van renteverlagingen betreft. Later herstelde de index iets, om uiteindelijk 1,1% lager te sluiten nadat bleek dat meer verlagingen niet zijn uitgesloten. De Dow Jones-index en de Nasdaq-index sloten beide 1,2% lager, terwijl de dollar stekrer werd tegenover de euro (1,1053). De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde naar 2,01%. 

Nog één renteverlaging verwacht

Termijncontracten wijzen nu op minder renteverlagingen dit jaar dan aanvankelijk was ‘ingeprijsd’. Waar eerder werd uitgegaan van een totale verlaging van bijna 0,75%, rekent meer dan de helft van de handelaren nu op 0,50%, dus in totaal twee verlagingen van een ‘kwartje’. Ook wij gaan ervan uit dat er na gisteren nog één renteverlaging van een kwart procentpunt volgt, in september. Het handelsconflict is hierbij wel een belangrijke onzekere factor. Wanneer dit escaleert, met hogere invoertarieven, dalende aandelenmarkten en een zwakkere economie tot gevolg, zal de rente waarschijnlijk meer worden verlaagd. Op dit moment gaan we hier echter niet vanuit en houden we rekening met een handelsakkoord later dit jaar. Wij verwachten dat Trump het verkiezingsjaar in wil gaan met een goed draaiende economie.

Japanse beurs herstelt van zwak begin

In navolging van Wall Street opende de Japanse aandelenmarkt flink lager, om later weer te herstellen mede dankzij een zwakkere yen. De Nikkei-index sloot uiteindelijk 0,1% hoger, na eerder ruim 1% in de min te hebben gestaan. De aandelenindices in Hongkong en op het vasteland van China staan op het moment van schrijven beide 0,8% lager.

Agenda van vandaag

Vandaag wederom een volle agenda. Bedrijfscijfers komen er van onder andere AXA, DSM, ING, Barclays, Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Kraft Heinz, ArcelorMittal, Société Générale, BMW, Marathon Petroleum, Volkswagen, Siemens, Verizon Communications, Enel, Veolia Environnement en Consolidated Edison. Macro-economische cijfers die vandaag uitkomen zijn onder andere de inkoopmanagersindices van de productiesector van juli voor Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. Ook volgt het rentebesluit van de Bank of England, er wordt geen wijziging verwacht. Uit de VS komen de wekelijkse uitkeringsaanvragen (214.000 verwacht), inkoopmanagersindices voor de productiesector van onderzoeksbureau Markit (50,0) en van het ISM (52,0) en de bouwuitgaven in juni (+0,3%). Gezien de termijncontracten zullen aandelen in Europa straks wat lager openen.
 
Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,001 op EUR/USD 10,3 9,76 9,78 +2,30 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,001 op EUR/USD 10,3 9,76 9,78 +2,30 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 1,173 op EUR/USD 9,9 10,01 10,03 -2,72 % Koop Sprinter
Sprinter Short 1,272 op EUR/USD 5,2 19,29 19,31 -1,53 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 1 augustus 2019, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.