Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Handelsoorlog bepaalt stemming, cijfers wijzen niet op recessie VS

vrijdag 16 augustus 2019

Goedemorgen. De nieuwsberichten over de handelsoorlog blijven de gemoederen op de financiële markten voorlopig overheersen. Ook gisteren was dit weer het geval. Koersen gingen weer flink op en neer, maar trokken later op de dag bij door positieve economische en bedrijfscijfers.

Berichten over handelsoorlog bepalen stemming

China kondigde aan met tegenmaatregelen te zullen komen indien de recent door Trump aangekondigde nieuwe importheffingen ook daadwerkelijk per 1 september worden ingevoerd. Dit verpestte de voorzichtig positieve opening van de Europese beurzen. Aandelenkoersen doken omlaag en koersen van veilig geachte staatsobligaties vlogen omhoog. Even later volgde een nieuw bericht uit China, waarin het aangaf bereid te zijn de VS tegemoet te willen komen. Dat werd door beleggers positief opgevat en de aandelenbeurzen veerden weer wat op. Trump zelf drukte het optimisme weer de kop in door direct te reageren dat een deal alleen op voorwaarden van de VS kan worden gesloten. En prompt zakten de beurzen weer weg. 

Steun van goede bedrijfs- en macrocijfers

Pas nadat ECB-bestuurder Olli Rehn laat op de middag, in een interview met de Wall Street Journal, hintte op een groter dan verwacht stimuleringspakket van de ECB, klaarde de lucht weer een beetje op. Ook kreeg het sentiment steun van veel beter dan verwachte cijfers van Walmart en Alibaba en goede macro-economische cijfers uit de VS. Het was echter niet genoeg om de Stoxx Europe 600-index in het groen te tillen. Na een achtbaanrit sloot de brede Europese aandelenindex met een verlies van 0,3%. Defensieve sectoren als nutsbedrijven (+0,6%) en dagelijkse consumentengoederen (+0,3%) sloten hoger. Aandelen uit de sector energie (-1,3%) droegen de rode lantaarn. 

Verwachtingen ECB nu zeer hoog gespannen

Op de obligatiemarkt werd het vuurtje door de uitlatingen van Olli Rehn nog wat verder opgestookt. Beleggers verwachten nu in september een grootschalig opkoopprogramma. Vooruitlopend hierop doken beleggers weer over elkaar heen om nog wat staatsobligaties te pakken kunnen krijgen, voordat ze nog schaarser worden. De rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie, de Bund, zakte met nog eens 6 basispunten naar -0,713%, en de Italiaanse 10-jaarsrente daalde met 17 basispunten naar 1,333%. De verwachtingen voor de uitkomst van de vergadering van de ECB op 12 september zijn nu zeer hoog gespannen, en kunnen daarom gemakkelijk teleurstellen. Een verlaging van de depositorente, wat je er ook van vindt, lijkt in ieder geval aanstaande. De euro verzwakte naar 1,11 tegenover de dollar, in ieder geval een positieve ontwikkelingen voor Europese exportbedrijven.

Laat je niet teveel leiden door al het ‘breaking news’

Voor daghandelaren en speculanten zijn het geweldige en spannende tijden op de beurs. Aan beleggers geven we het advies om je niet te laten leiden door de grote koersschommelingen en vooral rustig te blijven, ook al is dat misschien best lastig. Naast al het 'breaking news' over de spelers in de handelsoorlog zijn er namelijk ook nog andere berichten. En die waren gisteren helemaal zo slecht nog niet.

Amerikaanse consument heeft geen last van handelsoorlog

De winkelverkopen in de VS zijn in juli met 0,2% gestegen, in plaats van de verwachte daling van 0,2%. Op jaarbasis was de toename 2,9% (+2,3% verwacht). De Amerikaanse consument blijkt dus nog weinig last te hebben van de handelsperikelen, maar profiteert van de sterke arbeidsmarkt en hogere reële lonen. Bovendien heeft veruit het grootste deel van de Amerikanen niet voldoende vermogen om te beleggen. Hierdoor profiteren ze niet van de opgelopen beurskoersen, maar hebben ze ook geen slapeloze nachten van de dalingen. Walmart (+6,1%), de grootste supermarktketen ter wereld, presenteerde gisteren niet alleen veel betere cijfers over het tweede kwartaal, maar stelde ook de verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven bij. Een zeer positief signaal over de Amerikaanse economie. 

Meer positieve macrocijfers uit de VS…

Er was meer goed nieuws uit de VS. De inkoopmanagersindex van de regio New York is deze maand gestegen van 4,3 naar 4,8 punten. Analisten verwachtten een daling naar 2,3 punten. Verder daalde de Philadelphia Business Outlook-index weliswaar van 21,8 naar 16,8 punten, maar dat was veel beter dan de verwachte daling naar 9,5 punten. Ten slotte is de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers deze maand gestegen van 65 naar 66 punten (65 verwacht). Al met al prima cijfers, die geen van alle ook maar een beetje wijzen op een aanstaande recessie of sterke groeivertraging van de grootste economie van de wereld. 

… die niet wijzen op een recessie

Vooralsnog houden we daarom vast aan onze overwogen positie in Amerikaanse aandelen. Als gevolg van de reeks meevallende macrocijfers uit de VS van de afgelopen weken, is de Citigroup economic surprise-index opgelopen van -68 eind juni, naar -12,7 punten nu. Deze index zet de positieve verrassingen in macro-economische cijfers af tegen het aantal tegenvallers. Er zijn de laatste maanden dus veel minder tegenvallers gerapporteerd. Tot slot staat de groeivoorspelling van de Atlanta Fed voor het lopende kwartaal nu op +2,15%, helemaal niet zo slecht.

Wall Street krabbelt op, rente daalt verder

Gisteren leken Amerikaanse beleggers dat ook voorzichtig te beseffen. Gesteund door de goede berichten van Walmart en de beter dan verwachte macro-economische cijfers, krabbelde Wall Street weer wat op. De S&P 500-index sloot 0,25% hoger, maar de Nasdaq-index sloot nog wel 0,1% lager. Obligatiebeleggers zijn nog steeds in de ban van nieuwe stimuleringsmaatregelen door centrale banken, waardoor ook de rentes op Amerikaanse staatsobligaties verder daalden. De 10-jaarsrente zakte naar 1,53% en de 30-jaarsrente naar 1,97%. Hoge rentes zullen voorlopig dan ook geen bedreiging zijn voor risicovolle beleggingscategorieën. Het is vooral de angst voor sterk afnemende economische groei en lagere bedrijfswinsten die beleggers parten speelt. Wij vinden dit niet helemaal terecht. Dit betekent wel dat markten naar verwachting beweeglijk (‘volatiel’) zullen blijven.

Veel groene koersen in Azië

Op de Aziatische beurzen zijn vanmorgen veel groene koersen te zien. Beleggers reageren positief op het bericht van Trump dat hij zeer binnenkort een gesprek met de Chinese leider Xi Jinping zal hebben. Vooralsnog gaan wij er ook van uit dat er uiteindelijk wel een akkoord volgt, maar dat dit nog wel een tijdje kan duren. De Kospi-index staat in Seoel nog wel op verlies (-0,6%), maar de meeste andere beurzen staan in de plus. De Nikkei-index is in Tokio 0,1% hoger gesloten en in Hongkong stijgt de Hang Seng-index 1,0%. De beurs van Shanghai plust 0,7%, net als de beurs van Thailand. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven 0,6% hoger. 

Agenda van vandaag
 
Op de agenda voor vandaag staan onder andere handelscijfers uit de eurozone en huizenmarktcijfers uit de VS. Verder krijgen we vertrouwensindices van de universiteit van Michigan. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere IMCD en Deere & Co. 

Alvast een heel goed weekend! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 8473,06 op NASDAQ-100 10,5 7,80 7,82 -10,33 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 7519,09 op NASDAQ-100 5,1 16,47 16,49 -5,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 10197,18 op NASDAQ-100 10,3 8,48 8,50 +11,13 % Koop Sprinter
Sprinter Short 10460,0 op NASDAQ-100 5,6 15,47 0,00 +5,74 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 16 augustus 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.