Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen Is afstemming tussen belangrijkste centrale banken bestand tegen toenemend economisch nationalisme?

vrijdag 23 augustus 2019

Simon heeft een vrije dag en in dit laatste Dagbericht beleggen van deze week bespreek ik graag het financiële nieuws en de laatste marktontwikkelingen. Om te beginnen bij het jaarlijkse centrale-bankierssymposium in Jackson Hole (Wyoming, VS). 

Verschillen VS en eurozone

Er zijn verwachtingen gewekt bij handelaren en beleggers, dat een nieuw, sterker stimulerend centrale-bankbeleid aanstaande is. Maar precies wat, hoe en wanneer is nog niet duidelijk. Ook is er een verschil tussen de VS enerzijds en de eurozone anderzijds. De VS heeft nog altijd een overheersend op consumptie gerichte economie, met grote financiële markten terwijl de eurozone meer exportgericht is. Bovendien spelen de financiële markten bij ons een kleinere rol. 
 
Opletten op afstemming tussen centrale bankiers 

Het blijft van belang voor de financiële stabiliteit in de wereld dat de centrale banken - ook als ze onderling verschillend beleid voeren - onderling overleggen en hun beleid op elkaar afstemmen. Het lijkt erop dat de huidige en komende centrale bankiers (Christine Lagarde volgt binnenkort Mario Draghi op als voorzitter van de ECB) zeer wel op de hoogte zijn van het belang van onderlinge afstemming. Maar vanwege toenemend ‘economisch nationalisme’ is extra alertheid op dit punt gewenst. 
 
Aandelen relatief aantrekkelijk tegenover obligaties

Vooruitlopend op renteverlagingen en nieuwe obligatie-opkoopprogramma's van centrale banken zijn de verschillende obligatiemarkten zeer sterk opgelopen. Vandaar dat wij voor ons vermogensbeheer de tactische gewichten van obligaties wat hebben verlaagd en de aandelenposities iets hebben opgehoogd. Steeds meer beleggers lijken een scenario van langer lage rentes op de obligatiemarkten in te prijzen. Dit speelt aandelen in de kaart, vanwege de doorgaans veel hogere directe rendementen (dividenden) dan de rente-uitkeringen van de obligaties. Dit, ondanks de grotere koersvolatiliteit van aandelen.

Centrale bankiers uit hele wereld overleggen
Het Jackson Hole-symposium gaat vandaag pas goed beginnen met een voordracht van Jerome Powell, de Fed-bestuursvoorzitter, over de 'uitdagingen van monetair beleid'. Hoewel ECB-voorzitter Draghi en Kuroda, de eerste man van de Japanse centrale bank, niet aanwezig zijn, zijn deze beide instanties (en nog veel meer centrale bankiers vanuit de hele wereld) ruim vertegenwoordigd. De Nederlands centrale bankier Klaas Knot schijnt ook deel te nemen.

Verdeeld beeld economische indicatoren

De Amerikaanse inkoopmanagersindices die gisteren uitkwamen, roepen een beeld op van afnemende groei. De inkoopmanagersindices die in de eurozone uitkwamen, wijzen juist op een verbetering van economische groei, terwijl het consumentenvertrouwen in de eurozone wel iets afnam. 

Gaan Europese nationale overheden meer uitgeven?

De Amerikaanse aandelenindices boden een gemengd beeld, al sloten enkele indices hoger omdat de terugval in de Amerikaanse maakindustrie tot meer speculatie leidde op stimulerender centralebank- en begrotingsbeleid beleid in de VS. De kennelijk te duur geachte staatsobligaties in de VS daalden licht in koers. De Europese beurzen sloten gisteren gemiddeld zo'n half procent in de min. In Europa lijkt het sentiment ten aanzien van het ECB-beleid en mogelijk opgeschroefde overheidsuitgaven te zijn: ‘eerst zien, dan geloven’. We geloven dat hier politiek zeker ruimte voor is, nu er in Nederland en Duitsland over manieren wordt nagedacht om te investeren en te stimuleren met onder andere overheidsgeld.

Plussen op Aziatische markten vanochtend

De Aziatische markten sloten in de plus. Het sentiment was positief, ook vanwege gunstige acties van nationale beleidsmakers. Daarbij kwam nog de verwachting van meer stimulerend beleid vanuit de VS. 

Agenda van vandaag

Vandaag zullen de ogen en oren van beleggers vooral op Jackson Hole gericht zijn, want voor het overige zal er weinig belangwekkend financieel-economisch nieuws zijn. Het Jackson Hole-symposium eindigt overigens pas in het weekend. Wij zullen het nauw volgen uiteraard. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 22238,2 op Dow Jones 10,0 22,49 22,52 +6,38 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 19720,66 op Dow Jones 4,9 45,66 45,69 +3,21 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 26696,9 op Dow Jones 11,4 19,80 19,83 -6,25 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 29378,22 op Dow Jones 5,1 44,46 44,49 -2,78 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 23 augustus 2019, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.