Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Waarom zijn we zo in de ban van het ‘R-woord’?

woensdag 28 augustus 2019

Goedemorgen. Gisteren kwam ik een grafiek tegen die liet zien dat het woord ‘recessie’ in nieuwsberichten nu bijna net zo vaak wordt genoemd als in 2009. Dat was op het hoogtepunt van de wereldwijde crisis. 

‘Omgekeerde’ rente VS nu onbetrouwbare voorspeller

Vooral aan de voorspellende waarde van de ‘omgekeerde’ (inverse) Amerikaanse rentecurve wordt veel waarde gehecht. Maar, zoals je hier misschien al eens hebt gelezen, vinden wij de voorspellende betekenis van die rentecurve op dit moment beperkt. Dat kortlopende Amerikaanse staatsobligaties op dit moment meer rente geven dan tienjarige, wordt vooral veroorzaakt door speculatie op meer stimulering door de centrale banken en de ‘noodzaak’ om meer in langlopende obligaties te beleggen naar mate de rente daalt. 

Veel beleggers anticiperen erop 

Beleggers die vooral beleggen met het oog op stabiele inkomsten zitten gevangen in een soort vicieuze cirkel, waar zij maar moeilijk uitkomen. Hoe lager de rente, des te meer ‘veilige’ obligaties je moet hebben om de toekomstige inkomstenbehoefte te dekken. Vooral pensioenfondsen hebben hier last van. Ik geef toe: afnemende economische groei en krimp in de productiesector, in combinatie met de handelsoorlog zijn niet bepaald omstandigheden die enthousiast maken over aandelen. Maar vormen nog geen garantie voor een recessie. En als die er toch snel komt, is het de recessie waarop het sterkst is geanticipeerd ooit…

Duitsland lijkt nipt in recessie te zitten (bbp: -0,1%)

Gisteren kregen we de bevestiging dat de Duitse economie in het tweede kwartaal met 0,1% is gekrompen. De meest recente data suggereren dat er ook een lichte krimp zal zijn in het derde kwartaal. We moeten er dus vanuit gaan dat de economie van onze oosterburen technisch in recessie verkeert: twee of meer opeenvolgende kwartalen van krimp. Hoewel dit niet leuk is (en dit ook niet positief valt uit te leggen) moeten we ook niet in paniek raken. Nieuwe stimuleringsmaatregelen door de centrale banken en mogelijk ‘fiscale stimulering’ (meer investeringen en uitgaven door regeringen) kunnen de economie weer een zetje geven. 

Niet elke recessie even erg

Een lichte recessie betekent niet meteen een depressie, die de economie zwaar raakt. Ik denk dat de angst bij beleggers vooral komt doordat er een vergelijking wordt gemaakt met de vorige recessie, van ruim tien jaar geleden. Maar daarbij wordt er misschien aan voorbijgegaan, dat dat de ergste recessie was sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. De recessie van 2008/9 was dus geen 'normale' recessie en we hebben geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat we nu weer op zo'n recessie afstevenen. Heb ook ik het 'R-woord' toch al heel wat keer gebruikt…    

Consumenten- en ondernemersvertrouwen Frankrijk stabiel

Belangrijk is dat het vertrouwen bij consumenten - consumptie is de sterkste drijvende kracht van de economie - niet instort. Wat dat betreft, kwam er goed nieuws uit Frankrijk: daar bleef de index van het consumentenvertrouwen deze maand stabiel en staat die op het hoogste niveau sinds januari 2018. Ook de index van het Franse ondernemersvertrouwen steeg licht en staat nu ruim boven het dieptepunt van december. 

Kans op nieuwe regeringscoalitie; Italiaanse 10-jaarsrente daalt naar 1,14%

Na een iets lagere opening wisten de meeste Europese beurzen in de loop van de dag te herstellen en stonden deze bijna allemaal hoger bij het luiden van de slotbel dan wel het slaan van de gong. Hoop op een snelle nieuwe regeringscoalitie in Italië zette de beurs van Milaan 1,5% hoger, mede dankzij flink verder dalende rentes op Italiaans staatspapier. De Italiaanse 10-jaarsrente zakte met maar liefst 19 basispunten naar 1,14%, het laagste niveau sinds september 2016. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,6%. De Duitse 10-jaarsrente daalde 3 basispunten naar -0,69%.        

Na positieve opening toch weer ‘vlucht naar veilige havens’ op Wall Street

Na het positieve slot op de Europese beurzen was de opening op Wall Street nog positief. Maar het optimisme zakte tegen het einde van de handelsdag toch weer weg. Zorgen over de economische gevolgen van de handelsoorlog kregen de overhand. ‘Veilige havens’ zoals Amerikaanse staatsobligaties werden weer opgezocht, waardoor de 10-jaarsrente met 6 basispunten daalde naar 1,47%. In reactie lagen vooral de koersen van bankaandelen (-0,7%) onder druk en werden ook smallcap-aandelen van de hand gedaan. De Russell 2000-index met daarin veel kleine en middelgrote ondernemingen verloor 1,4% en sloot op het laagste niveaus sinds januari. De angst groeit onder beleggers, dat vooral lokale bedrijven het slachtoffer zullen worden van afnemende economische groei. 

“Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht”

Toch was er gisteren feitelijk weinig reden voor die angst. Uit de laatste cijfers bleek dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen, ondanks de wispelturige beurzen, deze maand nauwelijks is gedaald: de index daarvoor daalde van 135,8 naar 135,1 terwijl door analisten 129 werd verwacht. De deelindex van de ‘huidige situatie’ steeg zelfs naar het hoogste niveau in bijna twintig jaar! Consumenten zijn wel wat minder optimistisch over de toekomst. De deelindex daarvoor daalde van 112,4 naar 107 punten maar staat nog steeds hoog. Misschien komt dit doordat er in de media zoveel wordt geschreven over het 'R-woord'. Als ik niet de moeite zou nemen om naar de echte cijfers te kijken, die helemaal zo slecht nog niet zijn, zou ik me misschien ook wel minder optimistisch voelen. Ik word er ook niet vrolijk van, als ik bijna iedere dag Trump op tv zie of over hem in de kranten lees… Ik snap tegenwoordig dan ook de bekende uitspraak van socioloog Paul Schnabel veel beter: “Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht”.

Weinig beweging op beurzen Azië

Als ik op mijn Bloombergscherm kijk zie ik vanmorgen een gemengd beeld op de Aziatische beurzen al zijn de koersuitslagen klein. De Nikkei-index in Tokio koerst op het moment van schrijven 0,2% hoger en de Hang Seng-index in Hongkong schommelt rond het slot van gisteren. De beurs van Shanghai verliest 0,3% maar de Zuid-Koreaanse Kospi-index wint bijna 1%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan ongeveer 0,4% hoger. We verwachten een vlakke tot iets hogere opening van de Europese beurzen.   

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Duitse consumentenvertrouwenscijfers. Belangrijk om te zien of dit vertrouwen hoog blijf of dat er een onverwacht sterke daling zichtbaar is door alle onzekerheid en de lichte krimp van de Duitse economie. Verder krijgen we vertrouwenscijfers uit Italië en de wekelijkse cijfers over de hypotheekaanvragen in de VS. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 12444,83 op DAX 9,9 13,88 13,89 +2,89 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 11094,27 op DAX 5,0 27,37 27,38 +1,45 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 14670,0 op DAX 10,4 13,27 13,28 -3,21 % Koop Sprinter
Sprinter Short 15870,0 op DAX 5,3 25,79 25,80 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 28 augustus 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.