Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse DSM - Sterke positionering verwerkt in de waardering

woensdag 4 september 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009827 EUR 21.7 2.3 Ja Long Basismaterialen

Sterke positionering verwerkt in de waardering

DSM profiteert van de omvorming van zijn productenportefeuille naar meer voeding en minder petrochemie. Dit maakt de omzet minder gevoelig voor de economische cyclus en de marges stabieler. Door de nieuwe portefeuille efficiënter te maken kan DSM kosten besparen en processen verbeteren. Het concern heeft een sterke positie in de opkomende markten. Ook profiteren DSM’s producten van de trend van de verduurzaming van ingrediënten en productieprocessen.

Wereldwijde producent van voedingsingredienten en high-performancematerialen

Het Nederlandse chemiebedrijf Koninklijke DSM ontwikkelt en produceert hoogwaardige materialen en ingrediënten voor de voedingsindustrie. Bij een omzet van €9,3 mld boekte het bedrijf in 2018 een nettowinst van €1,0 mld. De divisie Voeding was goed voor 66% van de omzet, Materialen voor 32%. Daarnaast heeft het bedrijf een R&D-divisie (‘Innovation Center’, 2% van de omzet) opgezet waar de productontwikkeling plaatsvindt. DSM is wereldwijd actief en haalt 65% van zijn omzet van buiten Europa (20% komt uit China).

Verschuiving naar specialistische activiteiten

Na een aantal acquisities en verkopen van bedrijfsonderdelen is de voedingdivisie nu het belangrijkste onderdeel van DSM. Hier produceert het bedrijf vitamines en andere voedingsingrediënten voor (dier)voeding, dranken, babyvoeding en dieetsupplementen. Die zijn minder gevoelig voor economische ups & downs dan de materialendivisie. De materialendivisie is sterk gericht op verduurzaming en op de vervanging van schaarse en gevaarlijke materialen in de productieprocessen van afnemers, bijvoorbeeld in de automobiel- en bouwsector. Nu de verschuiving in de productenportefeuille achter de rug is, wil DSM werken aan de optimalisering van de verschillende divisies en deelnemingen.

Resultaten tweede kwartaal wat beter dan verwacht dankzij sterke onderliggende trends bij Nutrition-divisie

DSM rapporteerde 1 augustus de resultaten over het tweede kwartaal. De aangepaste winst per aandeel daalde met 30,4% jaar op jaar (joj) naar €1,20 en lag zo’n 2% onder de consensusverwachting. De EBITDA daalde met 14% joj wat te wijten was aan een zeer ongunstige vergelijkingsbasis. In het tweede kwartaal van 2018 was er namelijk tijdelijk sprake van een zeer sterke stijging van de vitamineprijzen. Onderliggend steeg de EBITDA met 7% joj, 2% boven de consensus. De onderliggende omzet steeg 3% joj dankzij wat hogere volumes, maar gelijkblijvende prijzen. Bij de divisie Nutrition steeg de EBITDA (exclusief het effect van de tijdelijke vitamineprijsstijging) met 13% en lag 1% boven de consensus. De onderliggende omzetgroei lag bij de divisie rond de 4%, gesteund door 3% hogere volumes en 1% hogere prijzen. De Materials-divisie presteerde ook beter dan verwacht, de EBITDA lag 3% boven de consensusverwachting. De trends binnen de afdeling zijn echter matig met een daling van de organische omzet van 7% als gevolg van een daling van de volumes (-5%) en prijzen (-2%). Niet geheel verrassend aangezien deze divisie meer cyclisch is door de exposure naar eindmarkten zoals de automobiel-, constructie- en elektronicasector. De vrije kasstroom steeg sterk naar €151 mln van €26 mln in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De prognoses voor heel 2019 bleven onveranderd. Verder gaan er geruchten dat Dupont zijn divisie Nutrition & Bioscience (N&B) zou willen afstoten, met DSM als mogelijke koper. Met deze deal zou de mix van DSM meer richting de food & beverage supplementenmarkt verschuiven en leiden tot een bredere portfolio van ingrediënten voor de verschillende segmenten waarin DSM actief is. DuPont N&B is actief op net wat andere gebieden dan DSM, waardoor er mogelijk sprake kan zijn van goede synergiën.

Waardering boven sectorgemiddelde

Het aandeel noteert tegen 23,5x de getaxeerde winst voor 2019 en ligt daarmee aanzienlijk boven de eigen gemiddelde historische waardering van 14,8x (sinds 2005) en gemiddelde waardering van de subsector chemicaliën (17,3x). Ten opzichte van directe concurrenten in de ingrediëntenbusiness is het aandeel echter wat lager gewaardeerd. Er is dus nog wat ruimte om deze waarderingskorting in te lopen. Het getaxeerde dividendrendement voor het lopende jaar is 2,1% en ligt onder het gemiddelde van de subsector chemicaliën (2,6%). Het vrije-kasstroomrendement ligt met 2,6% eveneens onder het gemiddelde van de subsector chemicaliën (4,2%). Hoewel de operationele uitvoering indrukwekkend is, lijkt dit inmiddels in de waardering verwerkt.

Kansen

  • Aanhoudende wereldwijde economische groei
  • Verschuiving naar bewuster en gezonder eten
  • Voortzetting product- en procesverduurzaming
  • Verdere specialisatie van productportefeuille naar hoogwaardiger producten via M&A.

Risico's

  • Margedruk door prijsconcurrentie of stijgende grondstoffenprijzen
  • Onvoorziene vertragingen in de productie
  • Sterkere euro ten opzichte van valuta’s van andere regio’s waar DSM actief is.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 93,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 114. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 110,85 op DSM 11,9 0,93 0,98 +15,06 % Koop Sprinter
Sprinter Long 99,9 op DSM 4,9 2,37 2,38 +4,63 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 125,41 op DSM 11,5 1,00 1,01 -8,64 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 134,19 op DSM 5,3 2,13 2,18 -3,79 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.