Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers verwachten veel van stimulering ECB. Te veel?

dinsdag 10 september 2019

Hoppa, weer drie punten in de tas! Na de winst op Estland zijn 'onze jongens' goed op weg om zich te plaatsen voor het EK voetbal in 2020. Langzaam maar zeker begint het sentiment rond het Nederlands elftal positief te draaien, ook wel weer eens leuk. 

Angst neemt af

Dit geldt ook voor het sentiment rond aandelen: begon augustus nog turbulent, deze maand starten de aandelenmarkten goed. Bij gebrek aan richtinggevende macro-economische cijfers openden de Europese beurzen gisterochtend positief, geholpen door hogere slotkoersen op de meeste Aziatische markten. De angstige recessiescenario’s lijken in de gedachten van beleggers steeds meer plaats te maken voor een scenario waarin de economisch groei een impuls krijg van de centrale banken. Ook is de angst voor een escalatie van de handelsoorlog wat afgenomen. 

Hoop op ‘fiscale stimulering’ in Duitsland...

De hoop is gevestigd op meer stimuleringsmaatregelen door centrale banken; die moeten de negatieve gevolgen van de handelsoorlog compenseren. Ook neemt de kans toe, dat ook overheden de begrotingsteugels wat verder laten vieren en meer gaan uitgeven en investeren. Gisteren verschenen er berichten in de financiële media, dat het Duitse ministerie van Financiën zou kunnen afwijken van zijn huidige plannen voor een sluitende begroting tot en met 2023 ‘indien de economische condities veranderen'. 

... drijft rentes op eurostaatsobligaties op

Dit betekent dat de kans op ‘fiscale stimulering’ (extra overheidsbestedingen) bij onze oosterburen is toegenomen. Na de economische krimp in het tweede kwartaal zal de Duitse economie naar verwachting ook krimpen in het lopende, derde kwartaal. Economen spreken dan van recessie: alle reden dus om de economie een zetje in de rug te willen geven. In reactie stonden de koersen van Duitse staatsobligaties onder druk en stegen de rentes ervan dus. Dit trok de rentes op andere eurostaatsobligaties mee omhoog. De Duitse tienjaarsrente eindigde 5 basispunten hoger op -0,58%. De Italiaanse 10-jaarsrente steeg met 7 basispunten naar 0,94%.

Bankaandelen profiteren van hogere rentes en hoop op ECB-stimulering

Het beeld op de Europese aandelenbeurzen was sterker verdeeld. De 'risk-on'-stemming leidde tot koerswinsten van de ‘cyclische’ (dus economisch gevoelige) aandelensectoren en koersverlies bij de meer ‘defensieve’ aandelensectoren (die minder gevoelig zijn bij economische teruggang). Vooral bankaandelen (+1,7%) profiteerden van de oplopende (lange) rentes en stonden bovenaan de lijst met winnaars. Ook spelen beleggers erop in dat de verwachte ECB-maatregelen gunstig zijn voor de winstgroeiverwachtingen van Europese banken. Donderdag weten we meer. 

‘Defensieve’ aandelen gisteren minder in trek in Europa

Onderaan de prestatielijst van Europese sectorindices stonden de (rentegevoelige) nutsbedrijven met -1,7% en de sectorindex van dagelijkse consumentengoederen (-1,6%). Aandelen uit die sectoren doen het juist meestal (relatief) goed als beleggers onzeker zijn. Vorige maand, toen de stemming somberder was, waren deze inderdaad flink opgelopen. De Stoxx Europe 600-index sloot uiteindelijk 0,3% lager, mede door het - vergeleken met de rest van Europa - grote koersverlies van de FTSE 100-index (-0,6%) in Londen, waar de onzekerheid over brexit overheerste.

Defensieve aandelen ook op Wall Street ingeruild voor cyclische

Wall Street beleefde gisteren een rustige handelsdag. Ook in New York werden aandelen uit defensieve sectoren geruild naar meer cyclische aandelen. Aan kop gingen aandelen uit de sector energie met een winst van gemiddeld 1,9% op de voet gevolgd door bankaandelen (+1,5%). Aandelen uit de sector gezondheidszorgen verloren daarentegen gemiddeld 0,9% en ook de koersen van vastgoedaandelen stonden onder druk. Die sloten gemiddeld 0,9% lager door de oplopende rentes. 

Amerikaanse rentes hoger; Fed waarschuwt voor inflatie

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 8 basispunten naar 1,64%, het hoogste niveau in een maand. De centrale bank, de ‘Fed’, waarschuwde gisteren voor de (te) lage inflatieverwachtingen, zoals die door de markt op dit moment zijn ingeprijsd. Wij gaan ervan uit dat zowel de obligatierentes als de inflatieverwachtingen wat kunnen oplopen, omdat er onterecht een sterke groeivertraging is ingeprijsd. Daarom hebben wij vorige maand voor ons vermogensbeheer al iets meer inflatiegekoppelde obligaties gekocht. De Amerikaanse hoofdindices maakten gisteren een pas op de plaats. De S&P 500-index sloot vrijwel onveranderd en de Nasdaq sloot met een verliesje van 0,2%. 

Beleggers verwachten (te?) veel van ECB

Terwijl beleggers in afwachting zijn van het rentebesluit van de ECB (aanstaande donderdag) en de Fed (volgende week woensdag) zijn de koersuitslagen in Azië vanmorgen beperkt. De Nikkei-index koerst in Tokio 0,3% hoger terwijl de Hang Seng-index in Hongkong 0,1% wint. De beurs van Shanghai verliest echter 0,4%, net als die in Shenzhen. De Zuid-Koreaanse Kospi-index noteert op het moment van schrijven ruim een half procent hoger en de futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht lager. We verwachten een iets lagere opening van de Europese beurzen. Zoals gezegd: het wachten is op het rentebesluit van de ECB. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het risico bestaat dat de verwachte 'bazooka' (verpletterend stimuleringspakket) van de ECB niet meer dan een waterpistooltje zal blijken. Nog twee nachtjes geduld…  

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Frankrijk en Italië. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere een toonaangevende MKB-vertrouwensindex. Er wordt verwacht dat deze NFIB-index vorige maand is gedaald van 104,7 punten naar 103,5 punten.  

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 11766,17 op DAX 10,1 12,79 12,81 +18,30 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 10463,07 op DAX 5,0 25,82 25,84 +8,26 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 14115,59 op DAX 10,1 12,71 12,73 -13,70 % Koop Sprinter
Sprinter Short 15080,0 op DAX 5,0 25,99 26,01 -7,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 10 september 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.