Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Weet ‘Super Mario’ de markten nog één keer te verrassen?

donderdag 12 september 2019

Goedemorgen. Of het de komende dagen zonnig blijft op de beurzen, ligt voor een belangrijk deel in de handen van de Europese Centrale Bank (ECB) en haar Amerikaanse tegenhanger, de ‘Fed’. 

0,10% renteverlaging + opkoopprogramma verwacht van ECB

Bij zijn laatste optreden als voorzitter van de ECB zal 'Super Mario' Draghi de stemming op de beurzen vanaf vanmiddag mede gaan bepalen. Er wordt gerekend op een flink stimuleringspakket dat ten minste bestaat uit een renteverlaging van 0,10 procentpunt en de aankondiging van een nieuw opkoopprogramma. 

Na vandaag hogere rentes?

De verwachtingen zijn hooggespannen, waardoor de kans op een teleurstelling best groot is. Al moet ik zeggen dat beleggers de afgelopen dagen al iets voorzichtiger zijn geworden met hun verwachtingen. Zo zijn de rentes op eurostaatsobligaties al wat opgelopen, nadat die toch wel erg ver omlaag waren doorgeschoten. Toch daalde de Duitse tienjaarsrente gisteren met 2 basispunten naar -0,56%. We denken dat de rentes na vandaag nog wat verder kunnen oplopen. 

Euro zwakker en cyclische aandelen meer gevraagd

De euro lag gisteren onder druk en zakte even tot onder de $1,10 en sloot op $1,101. Stimuleringsmaatregelen van de ECB maken de euro wat zwakker, wat gunstig is voor Europese exportbedrijven. Op de Europese beurzen kreeg de ‘rotatie’ (voorkeurverschuiving) van defensieve, dus economisch minder gevoelige aandelen naar cyclische (dus juist wel gevoelige) aandelen gisteren een vervolg. Ook wij verwachten dat cyclische aandelen het de komende tijd wat beter kunnen gaan doen. 

Wij passen sectorspreiding aan

We hebben daarom besloten om de weging van aandelen uit de sector financiële waarden te verhogen van onderwogen naar neutraal ten koste van de weging van aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen. Die verlagen we van neutraal naar onderwogen. Verder houden we vast aan de overweging van aandelen tegenover een onderweging van obligaties. Een uitgebreide toelichting en onze beleggingsvisie lees je in het gisteren verschenen Maandbericht Beleggen van september

Ruimte voor nog hogere aandelenkoersen

Een lichte ontspanning van de handelsoorlog tussen de VS en China en hoop op meer stimuleringsmaatregelen gaven beleggers gisteren moed. Met uitzondering van de Spaanse beurs sloten alle Europese hoofdindices hoger. Het beursdebuut op de Amsterdamse beurs van Prosus, een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse Naspers, verliep voorspoedig. Het aandeel sloot 26% hoger dan de introductiekoers. De AEX-index eindigde met een winst van 0,8% en nadert vlotjes de jaartop. Er heerst nog genoeg scepsis en ongeloof bij beleggers om nog hogere koersen te zien. Veel beleggers staan nog met niet-belegd kapitaal langs de kant en zijn onderwogen in aandelen. De Stoxx Europe 600-index boekte gisteren een winst van 0,9% onder aanvoering van IT-aandelen (+1,3%), die profiteerden van optimisme over de vooruitzichten van Apple. Oliegerelateerde aandelen verloren gemiddeld 0,3% in reactie op een daling van bijna 3% van de olieprijs na de iets meer ontspannen houding tussen de VS en Iran. 

Productvernieuwing Apple goed ontvangen in New York: +3,2%

De lagere olieprijs leidde ook tot winstnemingen op oliegerelateerde aandelen op Wall Street. Desondanks sloten aandelen uit de sector energie gemiddeld onveranderd. Het waren vooral aandelen uit de sector gezondheidszorg (+1%) en IT (+1%) die de kar trokken. De aankondiging van (onder andere) nieuwe mobieltjes door Apple (+3,2%) werd goed ontvangen door beleggers. Het bedrijf heeft na een flinke koersstijging sinds begin dit jaar weer een marktkapitalisatie van meer dan $1000 miljard. Met een winst van 0,7% sloot de S&P 500 index voor het eerst sinds eind juli weer boven de 3000 punten en minder dan 1% onder de recordstand van 26 juli. 

Trump: Fed moet rente tot 0% of daar onder verlagen

De Nasdaq, met daarin relatief veel IT-aandelen, boekte gisteren een winst van ruim 1%. Opvallend was de ruim 2% stijging van de Russell 2000-index waarin bedrijven zijn opgenomen die meer georiënteerd zijn op de binnenlandse economie. Mogelijk hebben beleggers iets meer vertrouwen gekregen in de groei van de Amerikaanse economie of hopen ze op flinke stimuleringsmaatregelen van de Fed of president Trump. Die laatste riep gisteren via een tweet, hoe anders, op tot een verlaging van de beleidsrente van de Fed naar 0% of lager! Volgens Trump is dat gunstig voor de rentelasten op de staatsschuld. Dat klinkt misschien leuker dan dat het is. Een bekend gezegde luidt 'Wees voorzichtig met wat je wenst'. Als de Fed de rente zo sterk zou moeten verlagen, dan betekent dit namelijk dat het flink bergafwaarts gaat met de Amerikaanse economie. Dan heeft Trump heel wat meer problemen dan de rente op de staatsschuld... Obligatiebeleggers reageerden nauwelijks op de tweet van Trump. De 10-jaarsrente steeg 1 basispuntje naar 1,74%. 

Goede stemming op Aziatische beurzen

Het bericht dat de VS, als blijk van goede wil, de importheffingen op een deel van de Chinese goederen zal uitstellen van 1 naar 15 oktober, wordt vanmorgen op door Aziatische beleggers goed ontvangen. Bijna alle beurzen staan in het groen. Uitzondering is Hongkong (Hang Seng-index: -0,2%) waar een lagere koers van het beursbedrijf Hongkong Exchanges en Clearing (-3,2%) de stemming drukt. Dat bedrijf bracht gisteren een overnamebod uit op de Londense beurs (LSE). Zoals gezegd, is de stemming op de overige beurzen vrij optimistisch. De Nikkei-index in Tokio koerst 1% hoger en de beurs van Shanghai wint 0,3%. De Kospi index in Seoel plust 0,8% en de futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. We verwachten dan ook een iets hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Duitse, Franse en Amerikaanse inflatiecijfers. Verder verwachten we industriële-productiecijfers van de eurozone maar de meest aandacht zal natuurlijk uitgaan naar het rentebesluit van de ECB en het laatste optreden van Mario Draghi als ECB-bestuursvoorzitter. Weet hij de markten nog één keer te verrassen? Zo ja, laat het dan wel positief zijn...

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3401,67 op EURO STOXX 50 10,3 3,67 3,69 +3,95 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3016,4 op EURO STOXX 50 5,0 7,52 7,54 +1,89 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4120,93 op EURO STOXX 50 9,9 3,74 3,76 -3,85 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4244,64 op EURO STOXX 50 7,4 5,02 5,04 -3,08 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 12 september 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.