Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Total - Sterke productiegroei, sterke vrije kasstroom, lage waardering en beter dan verwacht resultaat

dinsdag 5 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120271 EUR 9.9 6.19 Nee Energie

Sterke productiegroei, sterke vrije kasstroom, lage waardering en beter dan verwacht resultaat

Door sterk te letten op kosten, te focussen op de juiste investeringen en projecten die veel gas en olie opleveren, kan Total naar verwachting een sterke groei laten zien van de vrije kasstroom. Daarnaast heeft het concern een lage waardering ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrenten en een hoger dividendrendement.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

Het Franse Total behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (met dus zowel winning als verwerking) oliebedrijven ter wereld. Het heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 2,8 mln vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf boekte een omzet van $184 mld in 2018 en een winst van $13,5 mld.

Energiesector: meer focus op rendabele investeringen

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren extra op de kosten. Er wordt meer aandacht gegeven aan rendabele investeringen en er zijn kostenbesparingen doorgevoerd. Total heeft het sterkste productiegroeiprofiel van de oil majors doordat het de afgelopen jaren acquisities heeft gedaan en doordat grote projecten die gas en olie produceren gaan opstarten. De totale portefeuille van nieuwe projecten van Total is winstgevender in de huidige tijd met een olieprijs van $60 dan tijdens de gloriedagen in 2014 toen de olieprijs hoger was dan $100. Dit geeft aan hoe de focus op de meest winstgevende projecten goed heeft uitgepakt voor Total.

Kwartaalresultaat beter dan verwacht door upstream- en downstreamdivisie

Total heeft in het derde kwartaal van 2019 resultaten geboekt die beter waren dan analisten hadden verwacht. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $48,6 mld, een daling van 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Total boekte een aangepaste winst per aandeel van $1,16, een daling van 24% op jaarbasis, maar wel fors beter dan de consensusverwachting van analisten. De divisie Refining & Chemicals boekte beter dan verwachte resultaten en profiteerde van hogere marges. De exploratie- en productiedivisie boekte ook beter dan verwachte resultaten en profiteerde van grote projecten die sterk groeien. Op jaarbasis liet deze divisie wel een sterke daling zien van het resultaat door lagere olie- en gasprijzen. De divisie Integrated Gas, Renewable & Power boekte ook een beter dan verwacht resultaat, dat wel fors lager was dan een jaar eerder voornamelijk door lagere gasprijzen. De supply- en marketingdivisie boekte minder dan verwachte resultaten. De operationele kasstroom kwam in het derde kwartaal uit op $8,2 mld en de investeringen bedroegen $3,3 mld. De productie bedroeg 3.040 mln vaten olie-equivalent per dag, een stijging van 8% op jaarbasis. Total verwacht in 2019 een sterke groei van de productie te laten zien.

Lage waardering in vergelijking met Amerikaanse oil majors

Het aandeel Total heeft een lage waardering ten opzichte van de Amerikaanse majors, op basis van zowel de koers-winstverhouding als de koers-boekwaardeverhouding. Daarnaast is de verwachte winstgroei de komende jaren hoger dan die van Exxon en Chevron. Wij vinden de waardering van Total dan ook aan de lage kant. Het dividendrendement van Total komt uit op 5,34%. Dit is hoger dan dat van de Amerikaanse majors.

Kansen

  • Nieuwe projecten als LNG hebben een lager verval. Dit betekent dat er minder geïnvesteerd moet worden om de productie op een gelijk niveau te houden.
  • Dankzij zijn sterke vrije kasstroom kan Total meer kapitaal teruggeven aan aandeelhouders via dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen.
  • Het punt ten opzichte van de olieprijs waarbij de operationele kasstromen gelijk zijn aan de investeringen en het dividend, is lager in vergelijking met andere oil majors. Bij Total ligt dit rond $50.

Risico's

  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.
  • Total heeft geïnvesteerd in duurzame-energiebronnen. Deze investeringen kunnen de rendementen die het concern boekt negatief beïnvloeden.
  • De raffinaderijen van Total liggen grotendeels in Europa. In tegenstelling tot de raffinaderijen in de VS hebben zij geen kostenvoordeel omdat zij geen gebruik kunnen maken van een lage gasprijs. In het raffinageproces wordt schaliegas namelijk gebruikt als energiebron.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 26,9 op Total 3,8 8,99 9,01 -4,66 % Koop Sprinter
Sprinter Long 26,9 op Total 3,8 8,99 9,01 -4,66 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.