Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Air France-KLM Air France-KLM - Doelstellingen 2020-2024 bemoedigend, maar ambitieus

woensdag 13 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000031122 EUR 0 0 Nee Industriegoederen

Doelstellingen 2020-2024 bemoedigend, maar ambitieus

Het wordt er voor de top van Air France-KLM niet eenvoudiger op om het bedrijf te besturen. Sell-side analisten oordelen dat het toch al lastig te besturen bedrijf er een strategische eigenaar bij heeft gekregen en benadrukken dat de grote aandeelhouders ieder een eigen agenda hebben. Dat kan voor spanningen zorgen in het bestuur van de onderneming en voor tragere besluitvorming. In het afgelopen jaar heeft het management echter veel stappen ondernomen om de merkenportfolio te versimpelen en de vloot te moderniseren. Dit leidt mogelijk tot een hoger marktaandeel en hogere marges in de komende jaren.

Air France-KLM: een groep, twee merken, drie divisies

Sinds de fusie in mei 2004 zijn Air France en KLM Royal Dutch Airlines samen de grootste Europese luchtvaartgroep geworden. Het bedrijf kan worden omschreven als één groep, twee luchtvaartmaatschappijen en drie businesses. Beide maatschappijen hielden hun eigen identiteit, handelsnaam en merk. De drie hoofddivisies zijn: Passenger Business, Cargo en Engineering & Maintenance. KLM en Air France ontplooien eigen activiteiten vanuit de hubs Amsterdam Schiphol en Parijs Charles de Gaulle.

Grote Nederlandse aandeelhouder erbij

De Staat der Nederlanden heeft een deelneming in Air France-KLM (Holding) genomen van 14%. Daarmee is het Nederlandse overheidsbelang vrijwel gelijk aan dat van de Franse staat. Ook hebben strategische partners China Eastern en Delta Air Lines samen 17,6% van Air France-KLM in handen. De Nederlandse regering zag zich genoodzaakt in te grijpen omdat de Nederlandse belangen van KLM en Schiphol volgens het kabinet dreigden onder te sneeuwen. Het kabinet krijgt door zijn belang een zetel in het bestuur van Air France-KLM. In twee jaar tijd zal het stemrecht van Nederland zijn vergroot tot 23%. Het verrassingselement heeft mogelijk voor verbazing gezorgd bij de Fransen.

Resultaten derde kwartaal tegenvallend, maar nieuwe doelstellingen 2020-2024 bemoedigend

Air France-KLM rapporteerde 31 oktober tegenvallende resultaten over het derde kwartaal. De nettowinst over het derde kwartaal daalde met 53% jaar op jaar (joj) naar €366 mln en lag daarmee 43% onder de gemiddelde verwachting van analisten (consensus). Dit was met name te wijten aan het eerder uitfaseren van de A380 en het afdekken van valuta’s. Ook de brandstofkosten stegen fors met bijna 10% joj (6% op basis van constante valuta). Het operationele resultaat daalde met 15,5% joj naar €900 mln en lag zo’n 6% onder de consensus. Dit was te wijten aan de hogere brandstofkosten, een lagere omzet en hogere kosten per stoel. Bij Network (Air France, KLM) daalde de omzet per beschikbare stoel met 0,9% (constante valuta) door een daling bij Premium (-1,7%) en Economy (-0,7%), bij Cargo daalde de omzet per beschikbare stoel met 13%. Bij korte vluchten steeg de omzet per stoel met 0,6%, maar vooral bij de langere vluchten was sprake van een daling van -1,5%: Zuid-Amerika (-7,2%), Azië (-2,8%), Noord-Amerika (-1,8%), Afrika en Midden-Oosten (+1,9%) en Caraïben (+5,3%). Transavia zag de capaciteit (beschikbare stoel per km) sterk stijgen met bijna 8% en de omzet per beschikbare stoel met 3%. Per saldo daalde de omzet per beschikbare stoel voor de hele groep met 1,6% joj. De kosten per stoel stegen exclusief brandstof en valutabewegingen met 0,4% (inclusief +2,7%). De nettoschuld afgezet tegen de EBITDA bleef gelijk ten opzichte van eind 2018 op 1,5x. In het afgelopen jaar heeft het management veel stappen ondernomen om de merkenportfolio te versimpelen en de vloot te moderniseren. Dit leidt mogelijk tot een hoger marktaandeel en hogere marges in de komende jaren. Op de jaarlijkse analistenbijeenkomst (5 november) heeft Air France-KLM de nieuwe doelstellingen voor 2020-2024 gepresenteerd die wat inzichten geven in wat het concern zelf verwacht de komende jaren. Het management rekent nu op een capaciteitsgroei van zo’n 2 á 3% per jaar en gemiddelde kostendaling per stoel van 1%. Hierdoor zullen de marges volgens de verwachting stijgen met 7% tot 8% (de consensus hield hiervoor nog rekening met slechts 4%) en de EBIT zal volgens de ramingen rond 2024 liggen op zo’n €2,5 mld. Vooral bij Air France verwacht het een sterke stijging van €900 mln. Bij een EBIT boven de €1,9 mld zal weer een dividend uitgekeerd worden.

Lage waardering maar in lijn met andere luchtvaartmaatschappijen

Het aandeel noteert tegen 9,5x en 6,2x de getaxeerde winst voor respectievelijk 2019 en 2020 en is daarmee laag gewaardeerd ten opzichte van de industriegoederensector (18,7 voor 2019). Het concern heeft weliswaar een lage waardering, maar onzekere vooruitzichten door de concurrentiepositie, wisselkoersverliezen, stakingen en olieprijsfluctuaties. Ten opzichte van de andere luchtvaartmaatschappijen in ons beleggingsuniversum ligt de waardering bovendien in lijn met het gemiddelde (respectievelijk 9,3x en 7,8x voor 2019 en 2020). Het aandeel keert momenteel geen dividend uit, maar bij het bekendmaken van de doelstellingen voor 2020–2024 heeft het concern aangegeven weer dividend uit te keren als de EBIT hoger uitvalt dan €1,9 mld. Langzamerhand begint de strategische heroriëntatie zicht te bieden op verbetering de komende jaren.

Kansen

  • Door goede strategische posities (sterke ‘hubs’), in combinatie met aantrekkelijke thuishavens en bestemmingen (landingsrechten), kan marktaandeel worden gewonnen van kleinere vliegmaatschappijen.
  • Verbetering zal moeten komen van hogere passagiersaantallen en positieve effecten van investeringen in IT-systemen.

Risico's

  • Een terugval naar een recessie in Europa en een olieprijs die stijgt van de huidige niveaus naar $100. Luchtvaartmaatschappijen moeten daarom hun capaciteit verlagen en in de kosten snijden.
  • Prijsvechters in Europa en sterke prijsconcurrentie vanuit het Midden-Oosten leiden tot druk op de omzet en marges bij Air France-KLM.
  • Het mogelijk uit de hand lopen van een stammenstrijd tussen KLM en Air France

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2,98 op Air France-KLM 8,3 0,38 0,40 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2,84 op Air France-KLM 6,2 0,52 0,54 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4,58 op Air France-KLM 2,3 1,45 1,47 -0,68 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4,58 op Air France-KLM 2,3 1,45 1,47 -0,68 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.