Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Ahold Delhaize - Cijfers redelijk in lijn met de verwachting

woensdag 13 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011794037 EUR 13.6 3.38 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Cijfers redelijk in lijn met de verwachting

Ahold heeft Delhaize met name overgenomen om verder te kunnen groeien op de Amerikaanse markt. Het Nederlandse supermarktconcern heeft al sterke posities aan de oostkust van het land en kan de 'witte vlekken' invullen met de winkels die het Belgische bedrijf exploiteert. Zo wordt het fusiebedrijf vrijwel overal aan de Amerikaanse oostkust de grootste partij. Het concern lijkt in Amazon een stevige concurrent te krijgen, al is dat nog niet te merken aan de cijfers. Die zijn al enkele kwartalen uitstekend.

Profiel

Koninklijke Ahold Delhaize is een internationale groep van vooraanstaande supermarktbedrijven in de Verenigde Staten (VS), Nederland, België en Centraal- en Zuid-Europa. Het concern heeft in totaal bijna 6800 winkels. De formule Albert Heijn is marktleider in Nederland en Delhaize heeft een groot marktaandeel in België. In de Verenigde Staten (VS) opereert het bedrijf onder meer met de namen Food Lion, Hannaford, Martin’s, Peapod, Stop&Shop/Giant-Landover en Giant-Carlisle; allemaal winkels in het oosten en noordwesten van de VS. Ahold is verder een voorloper op het gebied van e-commerce, met Bol.com, Peapod en bfresh. Het concern heeft op het moment 372.000 mensen in dienst en behaalde in 2018 meer dan €62,8 mld aan omzet.

Cijfers redelijk in lijn met de verwachting

Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal de omzet en winst zien stijgen. Er was sprake van een sterke prestatie over de hele linie in de Verenigde Staten. Vooral Food Lion en Hannaford deden het goed, maar ook bij zorgenkindje Stop & Shop waren er "bemoedigende" signalen. Nederland presteerde "onverminderd solide". Bol.com groeide met 34,0% en het marktaandeel van Albert Heijn bleef gelijk. In het derde kwartaal behaalde Ahold Delhaize een omzet van €16,7 mld, bij een gemiddelde analistenverwachting van €16,6 mld. Er was een identieke omzetgroei van 1,8% in de VS, bij een gemiddelde analistenverwachting van 1,1%. Nederland was goed voor een identieke omzetgroei van 3% bij een gemiddelde analistenverwachting van 1,9%. De identieke groei van 2% in België was volgens verwachting. Centraal- en Oost-Europa groeide met 4,4% twee keer zo hard als de 2,2% die analisten hadden verwacht. Online groeide de omzet met ruim 25% tot €850 mln. Dit leverde een operationele winst op van €724 mln, waar analisten gemiddeld op €703 mln hadden gerekend. Netto verdiende Ahold Delhaize in het derde kwartaal €453 mln, bij een gemiddelde analistenverwachting van €456 mln. Onderliggend kwam de winst per aandeel uit op €0,44. Hier hadden analisten gerekend op €0,42. De operationele winstmarge kwam uit op 4,4%, iets onder de verwachting van 4,25%. Ahold Delhaize herhaalde de bij de halfjaarcijfers afgegeven outlook. Door de stakingen in de VS zal de onderliggende operationele marge in 2019 "iets lager" uitpakken dan in 2018 en zal de onderliggende winst per aandeel niet met een hoog, maar met een laag enkelcijferig percentage groeien. De vrije kasstroom komt in 2019 naar verwachting uit op €1,8 mld (onder IFRS 16 boekhoudregels) en de investeringen zullen €2,0 mld bedragen. Hier was ook goed nieuws, want Ahold Delhaize verwacht niet langer €540 mln maar €600 mln aan kosten te besparen. Voor heel 2019 rekenden analisten voorafgaand aan deze cijferpublicatie op een omzet van €65,85 mld en een onderliggende winstmarge van 4,18%. De winst zal naar verwachting €1,74 mld bedragen met een vrije kasstroom van €1,79 mld.

Waardering

De koers-winstverhouding van Ahold Delhaize is op dit moment ruim 14 keer de winst voor het lopende jaar, lager dan het gemiddelde van de laatste jaren. Ook vergeleken met de concurrenten heeft het kruideniersconcern op het moment een lage waardering. Terwijl het toch al enkele jaren goede cijfers kan melden.

Kansen

  • Veel extra mogelijkheden sinds de overname van Bol.com. In veel winkels zijn afhaalbalies gekomen voor het afhalen van op het internet bestelde goederen. Hierdoor zullen veel nieuwe klanten naar de winkels komen.
  • In Nederland doet Albert Heijn (AH) het redelijk en profiteert het van zijn positie van marktleider en zijn sterke huismerken. AH verhoogde de penetratie van zijn huismerken de laatste jaren ten koste van de A-merken. Die vertegenwoordigen nu gemiddeld 50% van de producten in de winkels.

Risico's

  • Op dit moment ziet het concern geen mogelijkheden om de gestegen productkosten volledig door te berekenen aan de consument. Zou men dit wel doen, dan is de kans groot dat klanten overstappen naar concurrenten.
  • Het concern moet veel tijd steken in het invoegen van Delhaize in de organisatie, het is belangrijk dat men daarbij de operationele zaken niet vergeet.
  • Nu Amazon in de VS ook in stenen winkels actief is, kan dit een forse pijsdruk gaan geven in de supermarktbranche.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23,82 op Ahold Delhaize 9,8 2,67 2,69 +92,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 21,02 op Ahold Delhaize 4,8 5,46 5,48 +30,55 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28,86 op Ahold Delhaize 9,7 2,71 2,73 -32,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 30,32 op Ahold Delhaize 6,3 4,17 4,19 -23,65 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Ahold Delhaize bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.