Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Aalberts Industries - Goede resultaten eerste helft 2019; betere vooruitzichten voor automotive- en halfgeleideractiviteiten

vrijdag 15 november 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852564 EUR 16 1.91 Ja Industriegoederen

Goede resultaten eerste helft 2019; betere vooruitzichten voor automotive- en halfgeleideractiviteiten

De operationele resultaten van Aalberts blijven indrukwekkend. Aalberts ondervindt momenteel tegenwind in de eindmarkten door de zwakke economische ontwikkelingen wereldwijd, maar het concern is volgens ons goed gepositioneerd om het marktaandeel verder uit te breiden door zowel autonome groei als overnames.

Brede productportefeuille

Aalbers Industries heeft circa 15.000 medewerkers in 30 landen. Het concern is ingedeeld in vier divisies: Building Installations, Climate Control, Industrial Controls en Industrial Services. Aalberts richt zich wereldwijd op tien eindmarkten en zes geografische regio’s. Het concern levert producten aan en ontwerpt processen en systemen voor specifieke marktsegmenten. Bijvoorbeeld de halfgeleider- en automobielindustrie, de olie- en gassector en de turbine- en luchtvaartindustrie. Ook is Aalberts actief in de ontwikkeling, productie en assemblage van producten en systemen voor vloeistoffen en gassen. Het concern behaalde in 2018 een omzet van €2,8 mld.

Beter dan verwachte resultaten over de eerste helft van 2019; betere vooruitzichten voor automotive- en halfgeleideractiviteiten

Aalberts rapporteerde 25 juli beter dan verwachte resultaten over de eerste helft van 2019. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op €1,24 en lag 4% boven de gemiddelde verwachting van analisten (consensus). De omzet kwam dankzij een organische omzetgroei van 3,0% uit op €1,44 mld en lag daarmee in lijn met de consensus. De EBITA steeg 4,4% jaar op jaar (joj) naar €187,1 mln en lag licht boven de verwachting. De EBITA-marge steeg naar 13,1% van 12,9% in de eerste helft van 2018. Dit was vooral te danken aan de divisies Material en Industrial Technology. Alleen bij Installation Technology daalde de marge licht. Vooruitkijkend ziet Aalberts toenemende activiteit voor de halfgeleideractiviteiten in de tweede helft van 2019 en heeft het hierop naar eigen zeggen geanticipeerd met hogere voorraden. Het concern ziet voor zichzelf dan ook een succesvolle toekomst in deze eindmarkt. Deze activiteiten zijn niet zo groot in verhouding tot de totale omzet (ongeveer 5%), maar zijn wel bovengemiddeld winstgevend. Bij de automotive-activiteiten verwacht Aalberts een stabilisatie van de voorraden binnen de distributieketen (deze zijn sterk gedaald door de problemen in autosector dit jaar) en een groei van testmateriaal en de capaciteit voor diesel (WLTP) testen. De vooruitzichten voor deze activiteiten lijken dus wat beter te worden. WLTP is een uitstootmeting onder meer realistische omstandigheden die na dieselgate een eind moet maken aan de fraude. De automotive-activiteiten zijn goed voor zo’n 10% tot 15% van de totale omzet van Aalberts en zijn geografisch vooral geconcentreerd in Duitsland, Frankrijk en Azië. Verder heeft het bedrijf gewaarschuwd dat als de economie in de VS verder afkoelt, de Amerikaanse activiteiten van Aalberts hier invloed van zullen ondervinden. De VS is goed voor zo’n 25% van de totale activiteiten. Het bedrijf investeert jaarlijks 4% van de totale omzet in onderzoek en ontwikkeling om zo de productportefeuille te blijven innoveren en in te spelen op belangrijke trends zoals klimaatverandering, verstedelijking, ‘internet of things’ en grondstoffenschaarste. Het bedrijf is volgens ons dan ook goed gepositioneerd voor verdere groei. Over het geheel genomen, ondanks de moeizame economische omstandigheden, een sterke eerste helft van het jaar. Dat het bedrijf zelf positief is over de vooruitzichten voor de automotive- en halfgeleideractiviteiten is bovendien bemoedigend.

Relatief laag gewaardeerd ten opzichte van de subsector

Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding op basis van de verwachte winst in 2019 van 15,5. Dat is licht boven het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 14,4. Ten opzichte van de subsector kapitaalgoederen (18,0) is de waardering echter relatief laag. Aalberts ondervindt momenteel tegenwind van de zwakke economische ontwikkelingen wereldwijd, maar het concern is goed gepositioneerd om het marktaandeel verder uit te breiden door zowel autonome groei als overnames.

Kansen

  • Het managementteam heeft een duidelijke focus op sterkere groei, rendement op eigen vermogen en operationele excellentieprogramma’s. De omzet en winst kunnen hierdoor blijven groeien.
  • Aalberts omzet is goed gespreid: het concern opereert in tien verschillende eindmarkten en zes geografische regio’s. Tegenvallende economische groei in Noord-Amerika kan opgevangen worden door sterkere groei uit West- en/of Noord-Europa.

Risico's

  • Aalberts groeit onder andere via overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De eindmarkten waarin Aalberts opereert zijn cyclisch gevoelig. De omzetgroei in deze markten wordt voornamelijk gedreven door bbp-groei (en -verwachtingen). Die kan tegenvallen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 18,3 op Aalberts 2,3 12,14 12,24 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 18,3 op Aalberts 2,3 12,14 12,24 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen