Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Rotatie van obligaties naar aandelen heeft nog lange weg te gaan

maandag 18 november 2019

Yes, eindelijk staat Oranje na zes jaar weer eens op een belangrijk eindtoernooi! Wel was de wedstrijd tegen Noord-Ierland niet om aan te gluren. De wedstrijden van mijn beide zoons waren dit weekend veel leuker om naar te kijken. 

Overweging aandelen vs. obligaties

Vandaag weer een Dagbericht beleggen dat al op zondag is geschreven, in verband met de webcast van maandagochtend waarin we onze ING-collega’s in het land een toelichting geven op het Investment Committee van afgelopen week. Zoals ik hier al heb meegedeeld, hebben we in onze beleggingsstrategieën de overwogen positie van aandelen aangehouden en de weging van vastrentende waarden op onderwogen laten staan. Meer over de wijzigingen in de tactische assetallocatie en onze beleggingsvisie lees je in het ING MaandberichtBeleggen van november.

Aandelen zijn aantrekkelijk alternatief…

Ik merk om mij heen dat de beursstemming steeds positiever begint te worden. Toch zijn er nog veel beleggers en analisten die enorm twijfelen aan de houdbaarheid van de ‘rally’ op de aandelenmarkt. We zijn, ondanks de afnemende groei en alle onzekerheden, op weg naar het beste beursjaar sinds het crisisjaar 2009. Inderdaad, veel beleggingscategorieën zijn dit jaar een stuk duurder geworden, waardoor de buffer voor tegenvallers klein is. Maar er is ook een grote hoeveelheid ‘goedkoop geld’ dat op zoek is naar rendement. En met de huidige lage, of zelfs negatieve, rentes zijn veilige alternatieven niet gemakkelijk te vinden. 

… maar toch veel meer geld naar obligaties

Juist door die lage rente zijn risicopremies op aandelen aantrekkelijk en is de beweging richting aandelen dus goed te verklaren. Toch is er dit jaar per saldo veel meer geld richting obligaties gegaan en maar weinig richting aandelen. In veel regio's, waaronder Europa, is er zelfs een gigantische uitstroom van beleggingskapitaal geweest. Als die stroom omkeert, kunnen koersen nog wel wat verder omhoog. Pas als de laatste 'beren' positief worden, is het tijd om voorzichtiger te worden. Zover is het nog niet.

Stemming vooral bepaald door handelsbesprekingen

Vooralsnog is het vooral optimisme over een handelsakkoord tussen de VS en China dat voeding geeft aan nieuwe records op de wereldwijde aandelenbeurzen. De Stoxx Europe 600-index sloot vrijdag voor de zesde week op rij met winst af, de langste positieve reeks in anderhalf jaar. De brede Europese aandelenbeurs boekte op de laatste dag van de week een winst van 0,4%. De AEX-index won in Amsterdam 0,6% en sloot net onder de 600 punten. Vooral cyclische (economisch gevoelige) aandelensectoren deden het goed, in reactie op positieve uitlatingen van Larry Kudlow, de economisch adviseur van president Trump, over de ontwikkelingen in de handelsbesprekingen met China. 

Obligatierente stijgt licht

Ook op de obligatiemarkt overheerste een 'risk on'-stemming. De rente op de 10-jarige Duitse staatsobligatie steeg met 2 basispunten naar -0,33%. Ook de rentes op andere veilig geachte eurostaatsobligaties stegen iets. De euro werd iets sterker op 1,1054 tegenover de dollar. Een iets zwakkere dollar zou gunstig zijn voor risicovolle beleggingscategorieën. De dollar wordt namelijk gezien als één van de meest veilige havens in de wereld.  
 
Recordjacht op Wall Street

Optimisme over een handelsdeal met China leidde vrijdag tot nieuwe records op Wall Street. De S&P 500-index steeg met 0,8%, net als de Dow Jones-index, die voor het eerst boven de 28.000 punten sloot. De Nasdaq-index won 0,7% en sloot ook op de hoogste stand ooit. Het sentiment kreeg ook steun van beter dan verwachte cijfers over de winkelverkopen in oktober. Die zijn vorige maand met 0,3% gestegen, iets meer dan de verwachte +0,2%, en herstelden daarmee van de daling van 0,3% in september. Tegenvallende cijfers over de industriële productie (-0,8% tegen -0,4% verwacht) konden de stemming niet drukken. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 1 basispuntje naar 1,83%. Op zich is het een hele positieve ontwikkeling dat de rente niet sterk oploopt. Dit zou een verdere stijging van de aandelenbeurzen namelijk kunnen afremmen.

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda is aan het begin van de nieuwe week vrij leeg. We moeten het onder andere doen met de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers. Verwacht wordt dat de NAHB-index deze maand is blijven staan op 71. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 509,4 op AEX 10,0 5,57 5,59 +4,89 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 452,11 op AEX 5,0 11,30 11,32 +2,35 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 610,79 op AEX 10,0 5,61 5,63 -4,10 % Koop Sprinter
Sprinter Short 658,0 op AEX 5,0 11,13 11,15 -2,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 18 november 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.