In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Emotie neemt overhand bij veel beleggers

woensdag 4 december 2019

Goedemorgen. Het blijft fascinerend om te zien hoe groot de invloed van emotie is op het handelen van beleggers. En hoe snel emoties kunnen omslaan. Het glas kan heel snel van halfvol naar halfleeg gaan. 

Stemming onder beleggers slaat om

Tot afgelopen vrijdag was de stemming op de wereldwijde beurzen prima te noemen. De afgenomen spanningen tussen de VS en China en de berichten over een spoedig ‘fase 1’-handelsakkoord leidden tot optimisme bij beleggers. Sinds maandag lijkt die hoop ineens vervlogen. Nieuwe dreiging van importtarieven van de VS richting onder Brazilië, Argentinië en Frankrijk heeft de stemming in 48 uur volledig doen omkeren. Gisteren vertelde president Trump bij zijn bezoek in Londen, waar het zeventigjarig bestaan van de NAVO wordt gevierd, dat hij geen deadline heeft voor wat betreft een handelsakkoord met China. Plots gingen de aandelenkoersen onderuit en de rentes op veilige staatsobligaties hard omlaag. 

Laat je niet leiden door de waan van de dag

Beleggers reageren als manisch depressieve patiënten op zoek naar enige richting, zonder ook maar iets verder te kijken dan de eerstvolgende nieuwskop over de handelsoorlog. Ik kan het ze niet kwalijk nemen, want soms valt er op dagbasis ook geen touw vast te knopen aan de koersuitslagen op de beurs. Voor handelaren zijn het, als je tenminste goed kunt timen (ik ben ze in ruim twintig jaar nog niet tegengekomen), mooie tijden. Proberen snel te reageren en te anticiperen op de waan van de dag. Veel succes ermee! Voor beleggers is het in onrustige tijden vooral zaak om de grote lijnen niet uit het oog te verliezen door alle ‘ruis’ die op je afkomt. De grootste vijand van beleggers is onzekerheid en geduld. En bij die laatste vooral het gebrek eraan. Natuurlijk zou iedereen graag meer zekerheid willen over een handelsakkoord tussen de VS en China. En liever vandaag dan morgen. Of nog liever gisteren. De praktijk leert echter dat zekerheid voor beleggers niet bestaat en dat geduld een schone zaak is. 

Trump zet (weer) druk op onderhandelingen

Terug naar de waan van de dag. Wie kan er nu verrast zijn dat Trump, wanneer het hem wordt gevraagd, zegt dat een akkoord met China mogelijk lang op zich laat wachten (tot na de verkiezingen in 2020?) en dat het pas getekend kan worden als hij het een goede deal vindt? Dat kan toch voor niemand een verrassing zijn, tenzij je de afgelopen drie jaar onder een steen hebt gelegen. Blufpoker is het spel dat hij graag speelt. Of hij had moeten zeggen dat er voor het einde van dit jaar een deal moet zijn? Natuurlijk niet. Dat zou China een betere onderhandelingspositie kunnen geven. Nu kan hij de voor 15 december aangekondigde extra importheffingen op Chinese goederen als drukmiddel gebruiken. 

Is winst nemen verstandig?

Dat de financiële markten teleurgesteld reageren op de uitspraken van Trump is logisch. Bij toenemende onzekerheid is de druk om winst te nemen na een fantastisch beleggingsjaar immens groot! Dat snap ik wel. Maar of het verstandig is, is een tweede. Uitstappen met winst is gemakkelijk, maar wanneer stap je weer in?

Geen aanleiding om negatiever te worden

Hoe staat de wereld er eigenlijk voor? Is er in twee dagen zoveel veranderd? Na een lastige zomerperiode zien we namelijk voorzichtige signalen van een economisch herstel. In China, de eurozone en ook in de VS. Tegelijkertijd zijn centrale banken niet van plan om de geldkraan dicht te draaien. Eerder het tegenovergestelde. Groei en inflatie liggen in de meeste regio's immers nog ver onder de doelstelling. Dan blijft over waardering, de derde pijler waar markten op steunen. Met uitzondering van sommige deelgebieden, zijn er weinig beleggingscategorieën die we op dit moment echt overgewaardeerd vinden. Bij de meest veilige beleggingscategorieën vinden we de risico-rendementsverhouding op dit moment het minst aantrekkelijk. Vandaar dat we in onze beleggingsstrategieën obligaties onderwegen ten gunste van aandelen. We begrijpen dat de volatiliteit, bij gebrek aan ander nieuws en door de uitspraken van Trump, toeneemt, maar het lijkt ons niet verstandig om daarom rücksichtslos op de verkoopknop te drukken. Wij gaan er nog steeds van uit dat de handelsoorlog tussen de VS en China zal de-escaleren, omdat beide partijen zich geen sterke groeivertraging kunnen veroorloven.

Opnieuw ‘risk-off’-dag in Europa…

Gisteren overheerste de toegenomen onzekerheid over een spoedig handelsakkoord tussen de VS en China. Voor de vierde dag op rij daalden de meeste Europese beurzen, al waren er ook uitzonderingen. De DAX-index sloot in Frankfurt 0,2% hoger en de beurs van Milaan won 0,03%. Grootste daler was de Britse FTSE 100-index die 1,75% verloor, door lagere kredietbeoordelingen voor de Britse banken die daarop hard onderuit gingen. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,66% lager. En bij een echte ‘risk-off’-dag horen lagere rentes op staatsobligaties. De Duitse 10-jaarsrente daalde dan ook 7 basispunten naar -0,35%, waardoor de stijging van maandag weer bijna teniet is gedaan. 

… net als op Wall Street

Het negatieve sentiment had ook op Wall Street de overhand. Aandelenkoersen gingen omlaag, net als rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Beleggers vluchtten naar veilige havens. De S&P 500-index sloot 0,66% lager en de Nasdaq-index ging 0,55% omlaag. Wereldwijde aandelen (MSCI World All Countries-index, total return in euro's) staan na gisteren 2,4% onder de recordstand van vorige week woensdag. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde gisteren met maar liefst 10 basispunten naar 1,72%. De grootste rentedaling in één dag sinds augustus. Nu is het wel zo dat, vanwege de lage volumes richting het einde van het jaar, de koersuitslagen groter dan normaal kunnen zijn. Door de lagere rente stegen vastgoedaandelen (+0,74%) en nutsbedrijven (+0,5%) in New York. Een perfecte ‘Pavlov-beweging’ van beleggers (of goed ingestelde algoritmes van computers). Meer cyclische, dus economisch gevoeligere, sectoren zoals energie (-1,55%) en industriegoederen (-1,1%) gingen omlaag.

Chinese economie trekt aan

In lijn met eerdere meevallende macro-economische cijfers, publiceerde nieuwsdienst Caixin vanmorgen sterke Chinese inkoopmanagersindices. De index van de dienstensector is vorige maand gestegen van 51,1 naar 53,5 punten. Dat is hoger dan de verwachte 51,2 punten en het hoogste niveau sinds april. De samengestelde index (diensten- en productiesector gecombineerd) steeg van 52 naar 53,2 punten, het hoogste niveau sinds februari 2018! Deze cijfers wijzen op een aantrekkende Chinese economie. De stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid en de centrale bank beginnen nu echt vruchten af te werpen. Van een ‘harde landing’ van de Chinese economie is geen sprake en de woorden van Trump, dat China onder druk staat om een deal te sluiten, moeten we met een flinke korrel zout nemen. Ik zou eerder zeggen dat de VS, op basis van de laatste cijfers, meer onder druk staat om een deal te sluiten. Per saldo is een groeiherstel in China goed voor de rest van de wereld, en in het bijzonder voor Europa dat veel exporteert. Denk bijvoorbeeld aan de autosector.

Aziatische beurzen noteren lager

Ondanks de verrassend sterke cijfers uit China, overheerst vanmorgen de onzekerheid over een handelsakkoord op de Aziatische markten. De politieke druk is door de VS nog verder opgevoerd door de ondertekening van een wet die de onderdrukte moslims in de Chinese regio Xinjiang steunt. Misschien dat onderdrukte Nederlandse boeren of andere groeperingen zich ook in Washington kunnen melden voor de steun van Trump? Tegelijkertijd is de afzettingsprocedure tegen Trump een volgende fase ingegaan met het indienen van een rapport door de Democraten. In Tokio is de Nikkei-index 1,05% lager gesloten. De Hang Seng-index koerst in Hongkong 1% lager en de beurs van Shanghai verliest 0,3%. De beurs van Shenzhen staat op een nipte winst van 0,03%. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger. We verwachten vanmorgen een iets hogere start van de Europese beurzen, maar dat zegt natuurlijk niets over het verdere verloop.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Europese inkoopmanagersindices. Uit de VS krijgen we de inkoopmanagersindex voor de dienstensector van onderzoeksinstituut ISM en het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Analisten rekenen op 135.000 nieuwe banen in november.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2455,86 op EURO STOXX 50 9,7 2,72 2,74 -18,75 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2179,81 op EURO STOXX 50 4,9 5,48 5,50 -10,44 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2915,72 op EURO STOXX 50 10,1 2,70 2,72 +31,55 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3194,96 op EURO STOXX 50 4,9 5,49 5,51 +13,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 4 december 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.