In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Dollar verzwakt, olieprijs en rentes lopen op

vrijdag 6 december 2019

Goedemorgen. Wat een rotweer. Ik hoop dat Sinterklaas gisteravond niet met zijn paard van het dak is gevallen. Hij zal blij zijn dat hij vandaag weer naar Spanje vertrekt… 

Europese beurzen eindigen iets lager

In afwachting van nieuws over de voortgang van de handelsbesprekingen tussen de VS en China, bleven de meeste Europese beurzen gisteren dicht bij huis. Na in de ochtend nog 0,5% hoger te hebben gestaan, eindigde de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,1%. Vastgoedaandelen (+0,07%) en nutsbedrijven (+0,04%) eindigden nipt hoger. En dat is best opvallend, want de obligatierentes liepen een klein beetje op. Ondanks wat tegenvallende macro-economische cijfers steeg de Duitse 10-jaarsrente met 2 basispunten naar -0,29%. In principe is dit goed nieuws voor banken, maar die eindigden toch iets lager (-0,28%). Ook oliegerelateerde aandelen (-0,5%) sloten lager, ondanks een licht hogere olieprijs. Die steeg vooruitlopend op de aankondiging van een mogelijke ruimere productiebeperking door de OPEC+. Verwacht wordt dat het oliekartel vandaag in Wenen bekendmaakt dat de olieproductie met nog eens 500.000 vaten extra, bovenop de 1,2 miljoen per dag, wordt verlaagd.

Licht tegenvallende macrocijfers in eurozone

Het sentiment op de Europese beurzen werd gisteren enigszins gedrukt door tegenvallende cijfers over de fabrieksorders in Duitsland. Deze zijn in oktober met 0,4% gedaald ten opzichte van een maand eerder, waar gerekend werd op een stijging van 0,4%. Duitse macro-economische cijfers van november wijzen echter op een voorzichtig herstel van de industrie. Winkelverkoopcijfers uit de eurozone in oktober vielen met een daling van 0,6% ook iets tegen bij de verwachting van analisten (-0,5%). Verder weken definitieve groeicijfers over het derde kwartaal van de eurozone niet af van een eerdere schatting. De groei bedroeg 0,2% vergeleken met het tweede kwartaal en 1,2% op jaarbasis. 

Kleine winsten op Wall Street

 Cijfers over Amerikaanse fabrieksorders en orders voor duurzame goederen waren zo goed als conform de verwachting van analisten. Ook een iets lager dan verwacht Amerikaans handelstekort werd door beleggers op Wall Street lauw ontvangen. Na een lagere opening veerden de aandelenindices richting het luiden van de slotbel nog iets op. Aanleiding hiervoor waren positieve uitlatingen van president Trump over de handelsbesprekingen. Volgens hem verlopen die goed ("moving along well"). De S&P 500-index sloot de dag af met een winst van 0,15%, de Nasdaq-index steeg 0,05%. Ook in New York eindigden de rentes hoger. De 10-jaarsrente steeg met 4 basispunten naar 1,81%. Een typische ‘risk-on’-beweging. 

Dollar verliest terrein

Wat mij ook positief stemt, is dat de dollar wat terrein aan het verliezen is. De ‘greenback’ verzwakte gisteren naar 1,1111 tegenover de euro. Ook de dollarindex, waarin de dollar wordt afgezet tegenover een mandje met andere belangrijke valuta’s, is de afgelopen dagen iets verzwakt. Dit wijst erop dat beleggers minder behoefte hebben om te 'schuilen' in de dollar, die nog steeds als de ‘vluchthaven’ van de wereld wordt gezien. Een verdere verzwakking is vooral goed nieuws voor opkomende markten en een signaal dat beleggers wat meer risico durven nemen.

Positieve stemming op Aziatische beurzen

Dit laatste zien we vanmorgen terug op de Aziatische beurzen die, met uitzondering van de Indiase beurs, groen kleuren. De optimistische stemming krijgt steun van de geslaagde beursgang van het Saoedische Aramco, het grootste (olie)bedrijf van de wereld. Met de plaatsing van 1,5% van het totale aandelenkapitaal is $25,6 miljard opgehaald. Daarmee is het de grootste beursgang ooit. De totale marktkapitalisatie bedraagt $1.700 miljard. Aramco is daarmee het waardevolste bedrijf, gemeten naar marktwaarde, ter wereld. Ter vergelijking: Microsoft en Apple volgen met een marktwaarde van even boven de $1.000 miljard. Mede door de toegenomen hoop op een deal tussen de VS en China is de Nikkei-index in Tokio 0,2% hoger gesloten. De Hang Seng-index noteert 0,8% hoger en de beurs van Shanghai plust 0,1%. De Kospi-index koerst ruim 1% hoger in Seoel. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond de 0,2% hoger. We verwachten dat de Europese beurzen hoger van start zullen gaan. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële productiecijfers uit Duitsland en winkelverkoopcijfers uit Italië. Maar de meeste aandacht gaat vanmiddag uit naar het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van november. Er worden 183.000 nieuwe banen verwacht en een onveranderd werkloosheidpercentage van 3,6%. Verder wordt verwacht dat de uurlonen met respectievelijk 0,3% (op maandbasis) en 3% (op jaarbasis) zijn gestegen. Een meevallend rapport zal leiden tot hogere rentes en aandelenkoersen, tegenvallende cijfers tot een omgekeerde reactie. Ten slotte worden vanmiddag vertrouwensindices van de universiteit van Michigan bekendgemaakt. Er wordt een lichte stijging van het consumentenvertrouwen verwacht. Dat zou goed nieuws zijn.
 
Alvast een heel goed weekend en tot maandag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,001 op EUR/USD 10,8 9,22 9,24 -3,75 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,001 op EUR/USD 10,8 9,22 9,24 -3,75 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,1901 op EUR/USD 9,7 10,31 10,33 +4,03 % Koop Sprinter
Sprinter Short 1,272 op EUR/USD 5,0 20,08 20,10 +2,19 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 6 december 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.