Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ASML Holding ASML Holding - Cyclische vertraging achter de rug, herstel is begonnen

woensdag 22 januari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010273215 EUR 34 1.01 Ja Informatie Technologie

Cyclische vertraging achter de rug, herstel is begonnen

De verwachte groei van de lithografiemarkt en de zeer sterke marktpositie die ASML hierin heeft, zijn redenen voor enthousiasme over deze beleggingscase. Wel is de waardering altijd fors en zijn de eindmarkten cyclisch. Nieuwe technologie (EUV) heeft het afgelopen jaar de cyclische neergang echter grotendeels gecompenseerd.

Wereldwijd marktleider in lithografie

Met een marktaandeel van bijna 90% is ASML wereldwijd marktleider op het gebied van chipproductie-apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in lithografische technieken voor het etsen van elektronische circuits op zogenoemde ‘wafers’ (onderdeel van die apparatuur). De ontwikkeling van de nieuwe productietechnologie op basis van extreem ultraviolet licht (EUV) ligt op schema en biedt perspectief voor verdere groei in omzet en marktaandeel. Chipmakers Intel, Samsung en TSMC zijn grote klanten. In 2019 werd op een omzet van €11,8 mld een nettowinst behaald van €2,6 mld.

Uniek in de subsector

ASML heeft in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke positie in de lithografiemarkt opgebouwd en heeft tegenwoordig een marktaandeel van ruim 90%. Als de volgende generatie lithografiesystemen (extreme ultraviolet lithography, oftewel EUV) de beloftes kan waarmaken, kan het marktaandeel geleidelijk nog verder omhoog, richting de 100%.

Operationele resultaten in lijn maar duidelijke lagere boekingen, verwachting Q1?20 licht tegenvallend

De omzetgroei (+28%) was licht beter dan verwacht. De brutomarge (48,1% tegenover 48,6% verwacht) was licht onder verwachting. De winst per aandeel (wpa: +43%) in het 4e kwartaal van 2019 was net iets lager dan verwacht, maar dat zijn allemaal kleine verschillen. Er waren boekingen ter waarde van €2,4 mld in het 4e kwartaal, en dat was ongeveer de helft van het (extreem sterke) voorgaande kwartaal. De vooruitzichten voor het 1e kwartaal van 2020 zijn qua omzet (€3,1-3,3 mld) aan de onderkant van de consensusverwachting van analisten. De door het bedrijf verwachte brutomarge van 46-47% is lager dan de consensus (48,3%). Door stijgende ontwikkelingskosten is het waarschijnlijk dat de marges minder sterk stijgen dan eerder werd aangenomen. De verwachting van 35 EUV-systemen in 2020 blijft staan en is daarmee als verwacht. ASML geeft aan dat de EUV-productiecapaciteit (en vraag) in 2021 kan groeien naar 45-50 systemen en dat is meer dan verwacht, de consensusverwachting is 41 systemen. Na een sterk herstel van de logicmarkt is ook de markt voor geheugenchips weer geleidelijk aan het verbeteren. Het bedrijf stelt een dividendverhoging van 14% voor en gaat de komende drie jaar voor €6 mld aan eigen aandelen inkopen.

Waardering bovengemiddeld, groei ook

De waardering is als altijd bovengemiddeld (ruim 31x de verwachte winst over 2020, met een beperkt dividendrendement). Er wordt ook wel een bovengemiddelde winstgroei (van gemiddeld ongeveer 30% per jaar) verwacht in de komende jaren, na vrijwel geen groei in 2019. De waardering valt daardoor terug naar bijna 26x de verwachte winst over 2021.

Kansen

  • De onderneming is zeer innovatief en is mondiaal marktleider op het gebied van lithografie.
  • De diepgaande technische kennis, nodig om de nieuwste lithografische machines te kunnen maken, creëert een hoge toetredingsdrempel tot deze markt.
  • ASML is het enige bedrijf dat EUV-machines kan maken.

Risico's

  • ASML is afhankelijk van slechts enkele klanten. In theorie vormt dit een relatief groot afbreukrisico.
  • ASML is voor belangrijke onderdelen afhankelijk van een beperkt aantal zeer gespecialiseerde toeleveranciers. Dit kan ook beperkingen opleveren in de vorm van een mogelijk exportverbod naar China voor de allernieuwste technologie.
  • De onderneming is deels afhankelijk van de vraag van de cyclische sector van chipproducenten, waardoor grote winstschommelingen kunnen optreden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 297,23 op ASML 10,9 2,67 2,97 +37,56 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 263,92 op ASML 5,1 6,00 6,30 +14,10 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 347,11 op ASML 11,4 2,54 2,84 -23,58 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 383,64 op ASML 5,0 6,19 6,49 -11,70 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in ASML Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ASML Holding bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.