Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Netflix Netflix - Tegenvallend aantal nieuwe abonnees in VS door hogere prijzen en lancering Disney+

woensdag 22 januari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US64110L1061 USD 64.3 0 Nee Communicatiediensten

Tegenvallend aantal nieuwe abonnees in VS door hogere prijzen en lancering Disney+

De komende kwartalen zullen uitwijzen of het ‘first mover advantage’ (pioniersvoordeel) van wereldwijd streamen en de Netflix Originals het concern een duurzame voorsprong hebben gegeven. De eigenaren van veel van Netflix’ content hebben inmiddels zelf ook (plannen voor) streamingactiviteiten. Zij gaan hun succestitels daarom zelf uitzenden en niet meer leveren aan concurrent Netflix.

Grootste aanbieder van streaming video

Netflix is 's werelds grootste aanbieder van streaming video, waardoor televisieseries, documentaires en films via internet ‘on demand’ kunnen worden bekeken. Klanten krijgen ongelimiteerd toegang tot de digitale videotheek van Netflix tegen een vast maandelijks bedrag. Netflix is nagenoeg wereldwijd actief, maar in China niet. Het bedrijf had een omzet van $20,1 mld in 2019, en een nettowinst van $1,9 mld.

Hoge negatieve cashflow, maar dieptepunt is geweest in 2019

De sterke groei van Netflix heeft een stevige prijs. Het bedrijf moet veel investeren in nieuwe tv-programma's en films. In 2019 heeft het concern $13,9 mld uitgeven aan programmering, een stijging van 73% ten opzichte van 2018. Netflix zal ook in 2020 forse uitgaven moeten doen voor content (~17 mld), waardoor de schuldenlast verder zal oplopen richting $14 mld eind 2020. Geleidelijke prijsverhogingen moeten de winstgevendheid op termijn verbeteren. Ook moet Netflix rekening houden met hogere kosten voor programmering als de concurrentie van onder meer Amazon, Apple, AT&T Time Warner en Disney toeneemt. Op die basis verwachten we dan ook dat de vrije kasstroom nog een aantal jaren negatief zal blijven. Het dieptepunt in de negatieve kasstroom lijkt echter in 2019 gezet met -$3,5 mld. Voor 2020 verwacht het concern een negatieve kasstroom van ongeveer -$2,5 mld.

Beter dan verwachte resultaten maar wat tegenvallende prognose aantal nieuwe abonnees Q1'20

Netflix rapporteerde 21 januari nabeurs beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal van 2019. De omzet steeg met 4% ten opzichte van het derde kwartaal en met 31% vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder naar $5,47 mld. De omzet lag daarmee fractioneel boven de consensusverwachting van $5,45 mld. De nettowinst steeg met zo’n 340% op jaarbasis maar daalde met 12% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $1,48, bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde analistenverwachting van $0,75. Het aantal abonnees groeide met 8,76 mln, zo’n 11% meer dan waar de markt rekening mee had gehouden. Netflix heeft nu in totaal 167 miljoen betalende abonnees, waarvan ongeveer 36% in de VS. De groei kwam vooral uit de internationale markten, want in de thuismarkten VS en Canada viel de groei wat tegen. Het aantal nieuwe betalende abonnees in de VS lag met 420.000 fors onder de verwachting, waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door prijsverhogingen en de lancering van Disney+ in het vierde kwartaal. De tegenvallende abonneegroei in de thuismarkt werd echter gecompenseerd door 8,3 mln nieuwe abonnees in de internationale markten (19% hoger dan verwacht). De markt voor streamingdiensten in de VS lijkt langzaam verzadigd te raken. Consumenten hebben steeds meer partijen om uit te kiezen, waaronder Disney+, HBO Max (vanaf mei 2020), Apple TV+, Peacock (vanaf april 2020) en Amazon Prime Video. Vooral de eerste twee zijn serieuze concurrenten, aangezien Disney en HBO net als Netflix hun eigen content maken. Het management gaf verder aan niet van plan te zijn het verdienmodel uit te breiden met advertenties. Het concern wil betalende klanten niet afschrikken en concurreren met Facebook, Google en Amazon op de advertentiemarkt lijkt geen aantrekkelijke optie. Het wil zich vooral concentreren op het leveren van goede content en klanttevredenheid. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2020 geven een gemengd beeld. Netflix verwacht in het eerste kwartaal het aantal abonnees te kunnen laten groeien met 7 mln, wat 21% minder is dan waar analisten rekening mee hielden (8,9 mln). De omzetprognose ligt met $5,73 mld echter vrijwel in lijn met de consensusverwachting en de winstprognose voor het eerste kwartaal ligt met $1,66 per aandeel bijna 40% boven verwachting. Voor heel 2020 verwacht Netflix een negatieve kasstroom van zo’n $2,5 mld, een sterke verbetering ten opzichte van de record-negatieve kasstroom van $3,2 mld over heel 2019, maar nog steeds een groot bedrag. Het jaar 2019 lijkt echter het dieptepunt geweest te zijn wat de negatieve kasstroom betreft. In combinatie met waarschijnlijk een sterke eerste helft van 2020 wat content betreft en een beperkte impact van de lancering van Disney+ op abonnees buiten de VS (Nederland, Canada en Australië) in het vierde kwartaal, lijken de vooruitzichten redelijk gunstig.

Waardering hoog, maar getaxeerde winstgroei eveneens hoog

Hoewel we positief zijn over het businessmodel van Netflix, blijven de hoge waardering en negatieve kasstroom een punt van zorg. De concurrentie van nieuwe streamingdiensten neemt in snel tempo toe, met aanbieders zoals Disney+ (Disney), HBO Max (AT&T), Apple TV+ (Apple), Peacock (Comcast) en Prime Video (Amazon). Deze partijen halen bovendien content weg bij Netflix omdat zij hun eigen streamingdienst aanbieden. Netflix moet dan nog meer investeren in eigen Netflix Original content dan het nu al doet, terwijl ondertussen de concurrentie voor de beschikbare kijktijd van de consument toeneemt. De waardering op basis van gangbare variabelen is nog niet heel zinvol. Zo is de koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden 52x, maar een gemiddelde verwachte winstgroei van zo’n 40-50% per jaar voor 2020 en 2021 brengt een normale waardering snel dichterbij. Dan moeten de groeiverwachtingen natuurlijk wel gerealiseerd worden. De PEG-ratio (price/earnings-to-growth) op basis van de getaxeerde winst en groei voor de komende 12 maanden is met 1,7x dankzij de hoge groei niet bijzonder hoog ten opzichte van bijvoorbeeld Alphabet (1,6x) en Walt Disney (5,0x). De aandelen in ons beleggingsuniversum binnen de sector noteren gemiddeld tegen een PEG van 2,4x. Als we kijken naar de koers afgezet tegen de omzet, is Netflix met 7,3x ook niet bijzonder hoog gewaardeerd ten opzichte van Alphabet (6,6x) en Facebook (9,5x).

Kansen

  • Netflix heeft voldoende schaalgrootte om te kunnen investeren in zelf geproduceerde content van hoge kwaliteit, wat het bedrijf een belangrijk concurrentievoordeel oplevert.
  • Het bedrijf werkt continu aan technologische innovaties die het product aantrekkelijker maken. Denk aan goede beeldkwaliteit bij lagere internetsnelheden, nieuwe betalingsmogelijkheden enzovoort.
  • Netflix positioneert zich qua prijsstelling aan de onderkant van de markt, maar wist de eerste helft dankzij zijn 'pricing power' de prijzen flink te verhogen.

Risico's

  • De miljardeninvesteringen in Netflix Originals zetten de kasstroom en marges onder druk. Bovendien leidt de toenemende concurrentie vrijwel zeker tot verdere stijging van de programmakosten.
  • De abonneegroei van Netflix op kwartaalbasis is moeilijk in te schatten.
  • De entree van Disney+, Apple+ en HBO Max kunnen leiden tot een grote, dure concurrentiestrijd.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 53,2 op Netflix 1,1 264,60 0,00 -0,34 % Koop Sprinter
Sprinter Long 53,2 op Netflix 1,1 264,60 0,00 -0,34 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen