Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse Umicore - Aandacht voor elektrisch rijden zorgt voor first-movervoordeel

vrijdag 7 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0974320526 EUR 35.9 1.37 Ja Basismaterialen

Aandacht voor elektrisch rijden zorgt voor first-movervoordeel

De vraag naar batterijmaterialen versnelt door de toenemende vraag naar elektrische auto's. Umicore's unieke positie als producent van batterijonderdelen en recycler van de benodigde grondstoffen maakt dat het bedrijf hier de komende jaren van kan profiteren. De markt voor EV-batterijen in China staat echter onder druk en de inkomsten van Umicore zijn hier zeer gevoelig voor. De waardering ligt ondanks risico's en tegenwind rond historisch hoge niveaus.

Materialentechnologie en recycling

Het Belgische Umicore bewerkt basismetalen tot hightech-materialen, onder andere voor toepassing in katalysatoren en batterijen in auto's. Het bedrijf is gedeeld leider in de markt voor emissiebeperking voor de auto-industrie. Daarnaast recyclet Umicore 17 verschillende metalen uit industrieel afval en afgedankte elektronica. Op een omzet van €14,7 mld boekte het bedrijf in 2018 een nettowinst van €319 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Recycling (49%), Energy & Surface Technologies (30%) en Catalysis (21%).

Groei in EV stuwt interesse in batterijen

De divisie Energy & Surface Technologies is de drijvende kracht achter de sterke winstgroei van Umicore. Hernieuwde aandacht voor elektrisch rijden en de daarvoor benodigde batterijen en materialen zorgen voor een first-movervoordeel voor het bedrijf. Umicore werkt aan een nieuwe fabriek om Europese autobedrijven van batterijmaterialen te gaan voorzien. Dit vraagt aanzienlijke investeringen en kan op de korte termijn druk zetten op de kasstromen. Op dit moment zijn batterijmakers in China de grootste afnemers van de materialen van Umicore. De concurrentie op deze markt neemt echter toe en het is niet makkelijk om de marges op peil te houden. Het recyclen van EV (electric vehicle)-batterijen zal volgen op de groei in elektrische auto's. Dit is een ingewikkeld proces en er zijn nog weinig standaarden voor. Als pionier kan Umicore zijn stempel drukken op deze ontwikkelingen. Bovendien vereisen strengere milieuregels dat steeds meer industrieel afval gerecycled wordt, dus ook hier wordt aanzienlijke volumegroei verwacht.

Resultaten beter dan verwacht, maar vooral te danken aan de meer traditionele activiteiten

De terugkerende winst per aandeel daalde met 1% jaar op jaar (joj) naar €0,68 en lag daarmee 1% boven de gemiddelde verwachting van analisten (consensus). De terugkerende EBIT (REBIT) steeg met 7% jaar op jaar (joj) naar €269 mln en lag 9% boven de consensus. De REBIT bij de katalysatoren- en recyclingdivisies kwamen respectievelijk 13% en 49% hoger uit dan de consensus. De katalysatorendivisie zag een omzetstijging van 14% joj (9% boven de consensus) en de omzet bij de recyclingdivisie steeg met 23% (10% boven de consensus). De katalysatorendivisie profiteerde van uitbreiding van het marktaandeel voor katalysatoren en het toegenomen gebruik van benzineroetfilters in Europa en China. De divisie Energy & Surface Technologies presteerde wat minder sterk met een omzetdaling van 3% (7% onder de consensus) en een REBIT-daling van 40% (23% onder de consensus). Deze groeidivisie had last van hogere afschrijvingen en hogere kosten voor nieuwe activiteiten in China en Polen en een zwakkere vraag naar elektrische voertuigen (EV’s) in China. Dat laatste kwam doordat de subsidiekortingen vanaf medio 2019 duidelijke effecten hadden. In Europa was nog wel sprake van een sterke verkoopstijging van EV’s (+30% in 2019). De nettoschuld steeg bijna 70% joj naar €1,44mld en kwam 8% hoger uit dan de consensus, wat grotendeels te wijten was aan hogere investeringen. De nettoschuldratio afgezet tegen de EBITDA komt daarmee op 2. De vooruitzichten van het management voor 2020 waren weinig concreet. Het concern rekent op winst- en omzetgroei in 2020, ondanks de verwachte groeivertraging van de wereldwijde economie. Vooral de moeizame omstandigheden in de automobielindustrie en de markt voor elektrische voertuigen (die in China sterk onder druk staat na het verlagen van de subsidies) zijn een forse uitdaging voor het bedrijf. Per saldo dus aanzienlijk beter dan verwachte resultaten, maar de beter dan verwachte winst zat vooral bij de meer traditionele divisies, terwijl de meer op de toekomst gerichte batterijactiviteiten tegenvielen. Al met al toch een sterk kwartaal.

Waardering rond historisch hoogtepunt

Het aandeel noteert tegen 28 maal de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden tegenover gemiddeld 19,1 over de afgelopen tien jaar en 18,3 voor de subsector chemicaliën (waar Umicore onder valt). De waardering ligt daarmee weer rond het historisch hoogtepunt van medio 2018. De risico-rendementsverhouding lijkt dan ook niet aantrekkelijk op deze niveaus. Hoewel Umicore’s sterke en groeiende positie in batterijtechnologie in de toekomst voor bovengemiddelde winstgroei kan zorgen, is er nog steeds sprake van zwakte in belangrijke eindmarkten. Ook de lagere kobaltprijzen en operationele problemen in de fabrieken maken de juiste timing van de kasstromen tot een uitdaging. Vooral de Chinese markt is een stuk uitdagender geworden, met tegenvallende verkopen van elektrische voertuigen door het terugschroeven van subsidies. Daarnaast bestaat het risico dat Chinese producenten van kathodematerialen zich in toenemende mate op de internationale markt zullen begeven. Umicore heeft hier wel nog steeds een kwaliteitsvoorsprong.

Kansen

  • Sneller dan verwachte groei in elektrisch autorijden
  • Nieuwe regelgeving op het gebied van CO2-uitstoot of materiaalbehandeling
  • Sneller dan verwachte afronding van de nieuwe fabriek
  • Ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de materialen die Umicore recyclet.

Risico's

  • Daling van de prijzen voor edel-, basis- en specialistische metalen
  • Lager dan verwachte groei van de auto-industrie
  • Toenemende concurrentie op de markt voor batterijmaterialen
  • Sterkere euro ten opzichte van andere valuta.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 25,4 op Umicore 2,4 16,37 16,45 -2,84 % Koop Sprinter
Sprinter Long 25,4 op Umicore 2,4 16,37 16,45 -2,84 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in Umicore.