Fundamentele Analyse: Societe Generale Societe Generale - Aanpassing dividendbeleid weerspiegelt lage winstgevendheid

dinsdag 11 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000130809 EUR 7.7 6.35 Ja Financiële waarden

Aanpassing dividendbeleid weerspiegelt lage winstgevendheid

Société Générale zal opnieuw moeten snijden in de kosten om het kapitaalniveau op peil te houden, ondanks een eerdere herstructurering van de zakenbank. Ondanks redelijke voortgang op het gebied van de kapitaalpositie is er voor de bank nog een lange weg te gaan. Het wordt dan ook lastig voor de bank om het rendement op het eigen vermogen boven de geschatte kosten van het eigen vermogen te brengen. De kapitaalpositie is boven het gestelde minimum, maar ten opzichte van andere Europese banken relatief laag. Dit maakt (onder andere) dat het aandeel een van de laagst gewaardeerde Europese banken op onze lijst is. Ondanks interessante groeipotentie in opkomende landen wachten wij liever de eerste tekenen van structurele verbetering af.

Franse bank met sterk retailnetwerk in Frankrijk en Oost-Europa

Société Générale (SocGen) is een van de grootste Franse retailbanken en heeft ook omvangrijke retailactiviteiten in Centraal- en Oost-Europa en Afrika. Verder heeft het met de zakenbankdivisie een sterke positie verworven en is de bank een marktleider in de handel in aandelenderivaten. Daarnaast heeft de bank nog een speciale financieringsafdeling die onder andere de lease voor een zakelijk wagenpark verzorgt. De Franse retailbank is goed voor ongeveer 28% van de winst, het internationale retail- en financieringssegment voor 45% en de zakenbank voor 27%.

Aanpassing dividendbeleid weerspiegelt lage winstgevendheid. Hogere kapitaalpositie positief, handelsdivisie weet Amerikaanse collega?s bij te houden

Société Générale (SocGen) rapporteerde over het vierde kwartaal van 2019 een aangepaste nettowinst van €654 mln. Dat is een daling van 5% jaar op jaar (joj) en 6% onder de gemiddelde analistenverwachting. Het resultaat werd negatief beïnvloed door een afschrijving op de boekwaarde van de onlangs afgestoten ‘equipment financing’-divisie. Aangepast voor deze afboeking lag de nettowinst 8% boven de consensusverwachting. De omzet steeg met 5% joj en lag 3% boven de gemiddelde analistenverwachting. Onderliggend wist SocGen het goede marktsentiment te kapitaliseren en vielen de inkomsten van de zakenbankdivisie 29% hoger uit dan verwacht. De handelsinkomsten uit vastrentende waarden (+27% joj) en aandelen (+9% joj) vielen respectievelijk 3% en 16% hoger uit dan verwacht. De resultaten uit de Franse divisie (-18,5% joj) waren licht beter dan verwacht dankzij hogere volumes, maar de internationale divisie (-26% joj) bleef 9% achter bij de verwachtingen door hogere voorzieningen voor slechte leningen. De kosten (aangepast voor herstructureringskosten) waren vlak op jaarbasis en 2% boven de analistenverwachting. De voorzieningen voor slechte leningen stegen 2% joj, in lijn met de consensusverwachting. De kapitaalratio steeg met 20 basispunten (bp) ten opzichte van het derde kwartaal naar 12,7%, waar analisten rekening hielden met een daling van 10 bp. SocGen wist de risicogewogen activa voor de zakenbank verder te verlagen, en analisten hadden een daling van 10 bp voor TRIM (evaluatie van interne modellen door de ECB) verwacht. Het management schrapte de doelstelling voor een winstgevendheid op het eigen vermogen van 9-10% voor 2020. De doelstelling is nu om de huidige winstgevendheid (7,6%) te verhogen. Daarnaast werd het dividendbeleid aangepast van een minimum van €2,20 per aandeel naar 50% van de onderliggende nettowinst, waarvan maximaal 10% in aandeleninkoop.

Waardering vertegenwoordigt forse korting en risico

De wijziging in het dividendbeleid is per saldo negatief, maar is een reflectie van de lagere winstgevendheid van de bank en komt daarom niet als een verrassing. De hogere kapitaalpositie is positief en signaleert de voortgang die SocGen maakt in het snijden in de zakenbank. Maar vooralsnog zal het management, ondanks de goede resultaten in de handelsinkomsten, moeten laten zien dat het de winstgevendheid kan verhogen. Hier is de waardering van de bank dan ook naar. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding en tastbare-boekwaarderatio van respectievelijk 8 en 0,5 tegenover een sectorgemiddelde van 9,1 en 0,9. Ondanks de lage waardering blijven wij terughoudend over het aandeel gezien de structureel lage winstgevendheid.

Kansen

  • SocGen heeft een sterke diversificatie in opkomende markten als Centraal- en Oost-Europa en Afrika. Vooral de bank in Rusland is van significant formaat met 15.000 werknemers en wordt op dit moment zeer laag gewaardeerd door de markt.
  • SocGen heeft zijn zakenbankactiviteiten verkleind waardoor het minder afhankelijk is geworden van deze relatief volatiele en kapitaalintensieve tak van bankieren.
  • De verwachtingen zijn door het recente negatieve sentiment in de nieuwsberichten laaggespannen. Hierdoor ontstaat ruimte voor positieve verassingen.

Risico's

  • Het Franse retaillandschap wordt gedomineerd door coöperatieve banken. Hierdoor staat het winstmotief niet per definitie centraal. Dit leidt tot irrationele prijsstelling van producten.
  • De kapitaalratio is net boven het minimum en biedt weinig ruimte voor slechtere omstandigheden en/of hogere kredietkosten.
  • De retailactiviteiten schalen niet goed over meerdere landen. Er is een lokale balans nodig en er treden dubbele kosten op. Het feit dat SocGen een marktpositie in meerdere relatief kleine economieën heeft, zorgt voor een bepaalde mate van inefficiëntie.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Products Long

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter Long 19,6 op Société Générale 3,0 9,01 9,06 0,00 % Aankopen
Sprinter Long 19,6 op Société Générale 3,0 9,01 9,06 0,00 % Aankopen

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Societe Generale bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.