Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees

vrijdag 14 februari 2020

Goedemorgen. De wereldwijde aandelenbeurzen zijn nog altijd erg beweeglijk. Het zijn vooral de kwartaalcijfers van bedrijven en berichten over het Wuhan-coronavirus die de stemming bepalen.

NN Group duwt AEX in de plus

Na een beweeglijke handelsdag sloten de Europese aandelenbeurzen gisteren vrijwel onveranderd. Het bericht dat het aantal Chinezen dat besmet is met het Wuhan-coronavirus met bijna 15.000 naar boven is bijgesteld, leidde tot toenemende onzekerheid bij beleggers. Maar na een daling van 1,1% van de Stoxx Europe 600-index, herstelde de brede Europese aandelenindex om uiteindelijk onveranderd te sluiten. De AEX-index wist zelfs, onder aanvoering van verzekeraar NN Group die werd beloond voor veel beter dan verwachte kwartaalcijfers, met een klein plusje te sluiten. Ook de Italiaanse beurs eindigde licht hoger.

Aandelenbeleggers iets te enthousiast

Beleggers verwachten dat er in China een V-vormig economisch herstel zal plaatsvinden, zodra het virus onder controle is. Ook wij zijn ervan overtuigd dat er een herstel zal komen, alleen lijkt het virus op dit moment nog niet onder controle. De punt van de V kan wel eens verder in de tijd en dieper komen te liggen dan wat de aandelenmarkten nu inprijzen. Die laten zich op dit moment vooral sturen door de meevallende kwartaalcijfers van bedrijven. Maar dat is vooral terugkijken. Als we vooruit kijken, zien we toch wel wat risico's. Op de obligatiemarkt (lagere rentes) en de valutamarkt (sterkere dollar) zien we weinig signalen die wijzen op een toename van de risicobereidheid. De Duitse 10-jaarsrente eindigde 1 basispunt lager op -0,39%. De euro verzwakte naar 1,084 tegenover de dollar.

Chinese groei zal ver terugvallen 

De impact van de groeivertraging in China in het eerste kwartaal van dit jaar zal behoorlijk zijn en uitstralen op de rest van de wereld. Sommige analisten verwachten zelfs dat de groei in China zal stilvallen in de eerste drie maanden. Gezien de rigoureuze maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om verdere verspreiding te voorkomen, is dat niet onmogelijk. Dit is één van de redenen waarom we deze week wat risico van tafel hebben genomen, door de weging van aandelen te verlagen van overwogen naar neutraal, ten gunste van de weging van obligaties die van onderwogen naar neutraal gaat. Een uitgebreide toelichting op deze wijziging en onze actuele beleggingsvisie lees je in het Maandbericht beleggen van februari.

Eerste verlies deze week voor S&P 500

Na een lagere opening herstelden gisteren ook de aandelenkoersen op Wall Street. Het bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het opwaarts bijstellen van het aantal besmettingsgevallen niet per se betekent dat het virus aan kracht wint omdat het vaak ook minder recente gevallen betreft, gaf Amerikaanse beleggers hoop. Daartegenover stond het bericht dat de centrale bank van New York zijn acties op de 'repo-markt' verder zal terugschroeven (op de repo-markt lenen onder andere banken aan elkaar door middel van zeer kortlopende leningen met bijvoorbeeld staatsobligaties als onderpand). Hierdoor zouden de spanningen op de geldmarkt weer wat kunnen oplopen. Het betekent in ieder geval dat er minder liquiditeit beschikbaar komt. De S&P 500-index sloot, voor de eerste keer deze week, met een klein verlies van 0,16%, de Nasdaq verloor 0,14%. Op de obligatiemarkt daalde de 10-jaarsrente met 2 basispunten naar 1,62%. Beleggers anticiperen op een lagere groei en inflatie. 

Meeste Aziatische beurzen omhoog

De Chinese provincie Hubei rapporteerde vanmorgen bijna 5000 nieuwe besmettingsgevallen en bevestigde dat de bijstelling van gisteren eenmalig was. De twijfel over de juistheid en transparantie van de Chinese cijfers maakt beleggers er niet geruster op dat de bestrijding van het Wuhan-coronavirus onder controle is. De VS heeft al openlijk kritiek geuit op China over de berichtgeving rondom het virus. Ook bij beleggers is de onzekerheid nog niet weg. Op de Aziatische markten zien we vanmorgen een gemengd beeld, al staan de meeste indices hoger. De Nikkei-index is in Tokio 0,6% lager gesloten, maar de Koreaanse Kospi-index is 0,5% hoger geëindigd. Op het vasteland van China zijn de beurzen beweeglijk, maar noteert de beurs van Shanghai momenteel 0,4% hoger. De Hang Seng-index noteert in Hongkong ook 0,4% hoger. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger. We verwachten een vlakke tot iets hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse groeicijfers over het vierde kwartaal van 2019. Verwacht wordt dat de economie van onze oosterburen met respectievelijk 0,1% (ten opzichte van het derde kwartaal) en 0,2% (vergeleken met een jaar eerder) is gegroeid. Maar er zijn ook analisten die er rekening mee houden dat de Duitse economie in het laatste kwartaal is gekrompen ten opzichte van het derde kwartaal. We zijn benieuwd. Ook worden er groeicijfers voor de eurozone als geheel bekendgemaakt. Er wordt een groei van 0,1% op kwartaalbasis en 1% op jaarbasis verwacht. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere winkelverkoopcijfers, industriële-productiecijfers en de sentimentindices van de universiteit van Michigan. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland en AstraZeneca. 

Alvast een heel goed weekend, en vergeet niet de spullen buiten weer vast te zetten. We gaan ons klaarmaken voor storm Dennis. Ik hoop dat de dakpannen deze keer wel blijven liggen.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,0675 op EUR/USD 9,7 10,31 10,32 +3,51 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,017 op EUR/USD 6,2 16,00 16,01 +2,11 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,3047 op EUR/USD 10,1 9,90 9,92 -4,30 % Koop Sprinter
Sprinter Short 1,354 op EUR/USD 6,2 16,20 16,21 -2,82 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 14 februari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.