In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Bekend recept: stimuleren via meer krediet

woensdag 19 februari 2020

Goedemorgen. Wat een afknapper: ga je er eens lekker voor zitten, blijkt de Champions League-wedstrijd Atletico Madrid - Liverpool (1-0) al na vijf minuten te zijn gespeeld… Hopelijk krijgen we vanavond meer spektakel.

Geen paniek na omzetwaarschuwing Apple 

Op de Europese beurzen leidde de omzetwaarschuwing van Apple als gevolg van het coronavirus gisteren nauwelijks tot grote bewegingen. Ja, technologieaandelen (-0,6%) lagen wat onder druk, maar er was totaal geen sprake van paniek. Koersstijgingen van onder andere nutsbedrijven (+1%) en aandelen uit de sector communicatiediensten (+0,7%) boden tegenwicht. De Stoxx Europe 600 index verloor uiteindelijk slechts 0,4%. 

Reëel gevaar voor Duitse industrie

De gedachte die blijkbaar bij beleggers overheerst, is dat de gevolgen van het coronavirus slechts tijdelijk zullen zijn en dat de centrale banken klaar staan om in te grijpen als het misgaat. En daar valt ook weinig op af te dingen. De vraag is alleen of de grafiek van het economisch herstel in China een U-vorm (geleidelijk herstel) of een V-vorm (scherp herstel) zal krijgen. Duitse beleggers vrezen het eerste. Hun ZEW-stemmingsbarometer is deze maand gedaald van -9,5 naar -15,7 punten (-10 verwacht) en de deelindex van de verwachtingen dook van 26,7 omlaag naar 8,7 punten (21,5 verwacht). Duitse beleggers verwachten blijkbaar veel negatieve effecten van het coronavirus op de Duitse (maak)industrie. En die kans is ook best reëel. 

Rente lager, euro zwakker

De Duitse hoofdindex DAX verloor gisteren dan ook 0,8%. Daartegenover staat een lage(re) rente en een zwakkere euro die compensatie bieden. De Duitse tienjaarsrente daalde met 1 basispuntje naar -0,41% en de euro verzwakte naar $1,08. Wij gaan ervan uit dat de wereldwijde economische groei en de winsten van bedrijven verder onder druk zullen komen dan dat markten op dit moment inprijzen in de koersen. Mede hierom hebben we vorig week de weging van aandelen in onze beleggingsstrategieën verlaagd naar neutraal. Negatief over aandelen zijn we niet, maar wel wat voorzichtiger.

Wall Street niet erg bezig met coronavirus

Amerikaanse beleggers lieten zich door de omzetwaarschuwing van Apple (-1,8%) en de winstwaarschuwing van Walmart (+1,5%) gisteren niet uit het veld te slaan. Ook op Wall Street bleef de ‘schade’ beperkt. De S&P 500 index verloor slechts 0,3% en de Nasdaq eindigde zelfs in de plus, ondanks de koersdaling van zwaargewicht Apple. Het hele gedoe rond het coronavirus zien Amerikaanse beleggers dan ook meer dan een ver-van-mijn-bed-show. Zolang de economische invloed niet voelbaar is in de ‘reële’ economie (maar alleen op de beurs) geloven ze het allemaal wel. 

Onverwacht sterk gestegen inkoopmanagersindex New York

Vooralsnog draait de Amerikaanse economie nog prima. Zo is de inkoopmanagersindex van de regio New York deze maand gestegen van 4,8 naar 12,9 punten, veel hoger dan de verwachte 5 punten. Verder liet Fed-bestuurder Robert Kaplan gisteren weten dat hij geen reden ziet om de beleidsrente dit jaar te verlagen. Je kunt dit beschouwen als een teken van vertrouwen in de kracht van de Amerikaanse economie maar toch zijn er veel beleggers die rekenen (hopen) op een renteverlaging later dit jaar. De markt schat de kans op een verlaging van de beleidsrente in juni op meer dan 50%, is af te leiden uit de koersen van financiële instrumenten. Op de obligatiemarkt wordt al op een verlaging geanticipeerd. De Amerikaanse tweejaarsrente (staatsobligatierente) daalde gisteren met 2 basispunten naar 1,41% en staat al een tijdje onder de beleidsrente (bandbreedte 1,50 - 1,75%). De tienjaarsrente daalde met 2 basispunten naar 1,56%.

Bekend recept: problemen oplossen met meer krediet

Het bericht van vanmorgen dat de Chinese overheid mogelijk Chinese luchtvaartbedrijven gaat steunen vanwege de vraaguitval door het coronavirus geeft Aziatische beleggers wat moed. Gezien de gedachte bij beleggers, dat ook deze keer de problemen kunnen worden opgelost met het aangaan van meer schuld, is er de afgelopen tien jaar niets veranderd. Dat er deze keer geen zeepbellen worden geblazen op de financiële markten, is een illusie. De vraag is alleen hoelang dit goed kan gaan. Wij denken: best lang, zolang de rentes maar laag blijven. De lage rente dwingt beleggers als het ware om meer risico te nemen. 

Beurzen in Azië bieden verdeeld beeld

Op de beurs in Tokio zijn de koersverliezen van gisteren vanmorgen alweer bijna helemaal goedgemaakt. De Nikkei 225-index is 0,9% hoger gesloten, ondanks tegenvallende handelscijfers van januari. In Seoel is de Kospi-index 0,1% hoger gesloten en de Hang Seng index noteert op het moment van schrijven 0,4% hoger. Na een positieve start van de handelsdag hebben de beurzen op het vasteland van China de winst niet vast kunnen houden. De beurs van Shanghai koerst 0,4% lager en de hoofdindex in Shenzhen verliest 0,6%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren echter rond de 0,3% hoger. We verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk en cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone in december. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de Amerikaanse woningmarkt (bouwvergunningen en in aanbouw genomen woningen) en worden de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed gepubliceerd. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Deutsche Telekom, Puma, Garmin en Albemarle. 

Fijne dag!  

Groet, Simon   
        

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 8736,65 op DAX 9,8 9,84 9,86 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 7827,44 op DAX 5,1 18,83 18,85 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 10496,33 op DAX 9,8 9,81 9,83 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 11457,6 op DAX 5,0 19,36 19,38 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 19 februari 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.