Fundamentele Analyse Wolters Kluwer

vrijdag 28 februari 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 24.4 1.6 Ja Industriegoederen

De verschuiving van het businessmodel van print naar digitaal in het afgelopen decennium is succesvol. Nu het een van de grotere spelers is binnen de markt voor professionele digitale informatieservices, zijn de activiteiten makkelijker schaalbaar en is de potentiele markt ook gegroeid. Na een uitstekend 2018 is ook 2019 een sterk jaar. De impact van het coronavirus is beperkt, want een groot deel van de omzet is van terugkerende aard doordat het bedrijf veel op contractbasis werkt. De consistentie die het bedrijf biedt op operationeel en strategisch vlak is bovendien een positieve factor voor de beleggingscase. De waardering is inmiddels echter flink opgelopen.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. Het concern behaalde in 2019 een omzet van €4,6 mld en een nettowinst van €790 mln.

Wederom een sterk jaar; dividend met 20% verhoogd; outlook 2020 in lijn met de verwachting

De jaarresultaten over 2019 die Wolters Kluwer op 26 februari presenteerde, waren sterk en lagen op de meeste vlakken (licht) boven de gemiddelde verwachting van analisten (de consensus). De omzet was €4,6 mld (organisch +4% jaar op jaar, joj) en lag in lijn met de consensus. De operationele winst was €1,1 mld (+5% joj) en de operationele marge groeide met 50 basispunten naar 23,6% (iets boven consensus). De winst per aandeel (wpa) was €2,90 (+11% joj) en lag 4,7% boven de verwachting, deels gedreven door de verhoging van de inkoop van eigen aandelen van €250 mln naar €350 mln. De vrije kasstroom van €807 mln (+1% joj) was sterk en kwam €30 mln boven de eigen verwachting uit. Op basis van deze resultaten stelt het management een hoger dan verwacht dividend voor van €1,18 (+20,4% joj) per aandeel. Onderliggend lieten vooral de divisies Tax & Accounting en Governance, Risk & Compliance sterke resultaten zien. Zowel de omzet als operationele marge lag boven de consensus dankzij sterke resultaten bij Corporate Performance Solutions (omzet +17,4% joj), Software (+6% joj) en Legal Services (+5% joj). De Health-divisie presteerde ongeveer in lijn met de verwachting, maar de groei bij Clinical Solutions zwakte iets af naar +6% (vorig jaar +9%). Geografisch gezien nam de groei (gemeten in constante valuta) overal toe: Noord-Amerika +3%, Europa +6% en Azië en de rest van de wereld +10%. Voor 2020 verwacht het management nog een solide jaar met een iets lagere omzetgroei, een operationele marge van 23,5-24%, een vrije kasstroom van €800-825 mln en een wpa-groei van 3,5-9,5%. Ook kan het bedrijf opnieuw eigen aandelen inkopen tot maximaal €350 mln (€50 mln is inmiddels ingekocht).

Waardering aan de hoge kant, maar niet ten opzichte van de subsector

Het bedrijf heeft opnieuw sterke resultaten in de boeken gezet en op alle vlakken (operationele winst, vrije kasstroom, wpa-groei) resultaten behaald die boven de eigen gestelde bandbreedtes liggen. Bij Wolters Kluwer is een zeer groot deel van de omzet (78%) van terugkerende aard, doordat het bedrijf veel op contractbasis werkt. Dit zorgt voor een stabiele inkomstenbron en heeft onder andere tot gevolg dat de blootstelling aan het coronavirus klein is. In combinatie met de sterke historie op operationeel en strategisch vlak, denken wij dat het bedrijf de eigen groeiverwachtingen opnieuw kan waarmaken. Het aandeel noteert tegen 21,9 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden en is daarmee zeer hoog gewaardeerd ten opzichte van zijn tienjaarsgemiddelde (14,4). Het aandeel noteert ook tegen een premie ten opzichte van RELX (19,1). Het getaxeerde dividendrendement is 1,8% en ligt daarmee boven het gemiddelde van de subsector Professional Services (1,6%) maar onder dat van RELX (2,6%). Op deze waarderingsniveaus, zien wij weinig ruimte voor bovengemiddelde rendementen.

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is daardoor kleiner.
  • Een groot deel van de omzet (80%) is van terugkerende aard doordat het concern veel met abonnementen werkt.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 60%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.
  • De trend richting meer vrij beschikbare informatie vormt een risico voor het verdienmodel van het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 61,9 op Wolters Kluwer 8,6 7,57 8,07 +0,19 % Koop Sprinter
Sprinter Long 62,8 op Wolters Kluwer 5,5 12,19 12,69 +0,12 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 80,91 op Wolters Kluwer 5,7 11,60 12,10 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 80,91 op Wolters Kluwer 5,7 11,60 12,10 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.