Fundamentele Analyse: Boskalis Westminster - Solide resultaten zorgen voor stevige financiele positie

donderdag 5 maart 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852580 EUR 72.1 1.14 Ja Industriegoederen

Solide resultaten zorgen voor stevige financiele positie

Boskalis heeft veel last gehad van de problemen in de olie- en gassector, maar de meest recente ontwikkelingen lijken er op te wijzen dat deze activiteiten herstellen. Vooral voor de offshore-windactiviteiten was het een druk derde kwartaal volgens het management. Mogelijk is er sprake van een draaipunt voor het concern, de resultaten over de tweede helft van 2019 zullen hier meer inzicht moeten bieden.

Boskalis een toonaangevende internationale dienstverlener

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, inland-infrastructuur en offshore-energie. Via Smit International is het bedrijf actief op het gebied van sleepdiensten en scheepsbergingen. Het levert wereldwijd totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. De voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven. Het concern behaalde in 2019 €2,7 mld aan omzet.

Solide resultaten, dankzij sterke tweede halfjaar, zorgen voor stevige financi?le positie; management positief over 2020

De jaarresultaten over 2019 die Koninklijke Boskalis Westminster (Boskalis) op 5 maart presenteerde, waren beter dan verwacht. Waar de resultaten over de eerste helft van het jaar nog tegenvielen, waren de resultaten over de tweede jaarhelft juist veerkrachtig. De omzet van €2,7 mld (+2,9% jaar op jaar, joj) lag in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten (de consensus). De EBITDA van €375,8 mln (+6,2% joj) en de nettowinst van €74,9 mln lagen beide boven de consensus. Vorig jaar werd nog een verlies van €436 mln in de boeken gezet in verband met grote afschrijvingen. De operationele winst (EBIT) daalde wel iets ten opzichte van vorig jaar, door tegenvallende resultaten bij de divisie Offshore Energy waarvoor een eenmalige voorziening werd genomen van €100 mln. Tegelijkertijd droeg de verkoop van twee joint ventures in havensleepdiensten eenmalig positief bij. Onderliggend werden de resultaten voornamelijk gedreven door de divisie Dredging & Inland Infra (D&I), die een toenemende vraag en hogere prijzen ervaart. De financiële positie van Boskalis is momenteel zeer gezond. Het management heeft daarom besloten een hoger dan gebruikelijk percentage van de winst als dividend (€0,50 per aandeel) uit te keren om het nominale dividend stabiel te houden. Analisten gingen hier al van uit. Ook is het bedrijf op dit moment netto-schuldenvrij. Dat wil zeggen: de omvang van de kaspositie is groter dan die van de langetermijnschulden. Ook kijkt het management positief uit naar 2020, zonder concrete cijfers te noemen. Boskalis profiteert van langetermijntrends zoals de groei en stijgende welvaart van de wereldbevolking, wat vraagt om meer infrastructuur, grondstoffen en energie(transitie). Dit is ook terug te zien in het sterke orderboek van €4,7 mld (recordhoogte) dat voornamelijk gedreven wordt door de D&I-divisie.

Aandeel redelijk fors gewaardeerd

Boskalis heeft in de tweede helft van 2019 een flink herstel laten zien ten opzichte van het eerste halfjaar. Het afgelopen jaar heeft het concern enkele grote projecten gewonnen die strategisch belangrijk zijn. In combinatie met de gezonde financiële positie, zijn dit positieve signalen. Het aandeel noteert tegen 23,3 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden en is daarmee hoog gewaardeerd ten opzichte van zijn tienjaarsgemiddelde van 16,3. Het aandeel is ook relatief duur ten opzichte van de subsector Construction & Engineering (12,6). Op deze waarderingsniveaus verwachten wij op de korte termijn geen bovengemiddelde rendementen van het aandeel.

Kansen

  • Boskalis haalt zijn omzet uit meerdere segmenten: baggeren en grondverzet, haven- en terminaldiensten, sleepdiensten, berging en zwaar transport. Hierdoor is het bedrijf minder kwetsbaar dan wanneer het alleen als baggerbedrijf actief zou zijn.
  • Boskalis heeft een goede reputatie op het gebied van overnames. Dit is positief voor aandeelhouders.
  • Boskalis keert een groot deel van de winst uit aan de aandeelhouders.

Risico's

  • Boskalis heeft blootstelling aan de markt voor offshore-energieprojecten. Door de relatief lage olieprijs wordt in deze markt minder omzet gerealiseerd, doordat veel opdrachten van energiemaatschappijen niet doorgaan.
  • Doordat oliebedrijven door de relatief lage olieprijzen minder investeringen doen, is er de komende jaren niet constant werk voor de schepen van Boskalis.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 15,39 op Boskalis 7,9 1,88 2,18 -6,02 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 13,95 op Boskalis 4,7 3,31 3,61 -3,62 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 21,9 op Boskalis 3,4 4,79 5,09 +2,92 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 21,9 op Boskalis 3,4 4,79 5,09 +2,92 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.