Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Optimistische beursstemming maakt ons voorzichtiger

woensdag 8 april 2020

Optimistische beursstemming maakt ons voorzichtiger 

Goedemorgen. Het belooft vandaag een warme lentedag te worden en ik heb begrepen dat het coronavirus niet van warmte houdt. Goed nieuws dus! 

Angst om de boot te missen

Het enthousiasme over het onder controle krijgen van het virus dat maandag de stemming op de beurzen overheerste, kreeg gisteren een vervolg. Dit, ondanks een stijging van het aantal virusdoden in Italië en de VS. Bij een 20% lagere omzet dan het gemiddelde van de afgelopen dertig dagen sloot de Stoxx Europe 600-index met een winst van 1,9%. Deze brede Europese aandelenindex staat nu weer op het niveau van bijna een maand geleden. Op de markten heerst er angst om de boot te missen. En dat is best opmerkelijk als je nagaat, dat we pas aan het begin van een rampzalig economisch kwartaal staan en de vooruitzichten voor heel 2020 nu niet bepaalt rooskleurig zijn. 

ING: economie krimpt 6 à 8%

Volgens ons eigen economische bureau, ING Research, moeten we rekening houden met een krimp van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) van tussen de 6% en 8%. Dat is een sterkere afname dan we in de financiële crisis hebben gezien. Natuurlijk scheelt het wel dat overheden en centrale banken snel en met grote noodpakketten te hulp zijn geschoten. Dit is belangrijk om de economische klap zo goed mogelijk op te vangen. Maar dat is nog wel iets anders dan de nodige stimuleringsmaatregelen om de groei na de coronacrisis weer aan te jagen. 

‘Hoop is uitgestelde teleurstelling’

Met uitzondering van aandelen uit de sector gezondheidszorg (-0,9%) sloten alle Europese sectorindices gisteren in de plus. Zelfs aandelen uit de sector energie sloten, ondanks een flink lagere olieprijs, gemiddeld 2% hoger. Beleggers hopen nog steeds op een spoedig akkoord over productiebeperking door de VS, Saoedi-Arabië en Rusland. Hoop is meestal geen goede strategie en volgens collega Bob Homan is hoop zelfs uitgestelde teleurstelling. Daar ben ik het mee eens. We zijn benieuwd. In de aanhoudende ‘risk-on’-beursstemming, dus dankzij grotere risicobereidheid, stegen de rentes op staatsobligaties van eurolanden. In hun optimisme ruilden beleggers die 'veilige havens' in voor risicovollere beleggingen. 

ECB aan zet om rente te drukken

Maar dat is niet het hele verhaal. Doordat overheden massaal nieuwe staatsobligaties uitgeven om geld te lenen voor hun hulppakketten, ontstaat er meer aanbod en dus gaat de prijs (koers) omlaag. Gevolg zijn hogere rentes en dat is wat de Europese Centrale Bank (ECB) juist probeert te voorkomen omdat dit de groei nog verder zou afremmen. Er wordt dan ook verwacht dat de ECB alleen al dit jaar voor rond de €1000 miljard (!) aan obligaties zal opkopen. Of en hoe die schulden ooit zullen worden terugbetaald, is een zorg voor later. De Duitse tienjaarsrente steeg gisteren met 12 basispunten naar -0,31%, de Italiaanse met 13 basispunten naar 1,62%. De ECB moet dus flink aan de bak om de rentes te drukken. De euro werd iets sterker op 1,090 (EUR/USD) tegenover de dollar.

S&P 500-index stijgt 22% in twee weken…

Amerikaanse beleggers begonnen na de enorme koerswinsten van maandag gisteren vol optimisme aan de nieuwe handelsdag. De hoop op een snelle normalisering van het Amerikaanse openbare leven (hoe dat er dan ook uit mag zien) leidde tot een voortzetting van de aandelenrally op Wall Street. Vlak na de opening stond de S&P 500-index op een winst van 3,5%. Dat is ruim 22% boven het dieptepunt van 23 maart. Beleggers waren gisteren alweer bereid om voor aandelen gemiddeld 19 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden te betalen. Dat is dezelfde koers-winstverhouding als op 19 februari werd betaald toen de S&P 500 index op een all-time high stond… Nu zijn we van nature redelijk optimistisch ingesteld en zoeken we op de financiële markten eerder naar kansen dan bedreigingen, maar de prijzen die beleggers nu alweer bereid zijn te betalen, maakt ons wel iets voorzichtiger. Beleggers lijken op dit moment wel erg gemakkelijk over de recessie heen te kijken en al snel een einde aan de coronacrisis te verwachten, waarna alles weer normaal zou worden. Dat is een droomscenario waarop we de kans niet zo hoog inschatten, tenzij er snel een medicijn of vaccin wordt uitgevonden natuurlijk.  

… maar eindigt de handelsdag in de min

Richting de slotbel bleef er uiteindelijk niets meer over van de winsten en eindigden de belangrijkste graadmeters op Wall Street in de min. De S&P 500-index verloor 0,2%, de Nasdaq ging 0,3% omlaag en de Dow sloot 0,1% lager. Verder is de vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf in maart gedaald van 104,5 naar 96,4 punten: de grootste daling ooit. De index bestaat sinds 1986. De deelindex van de vooruitzichten voor de komende zes maanden daalde met 17 punten naar 5 punten, de sterkste daling sinds 2012. De coronacrisis slaat hard toe bij de ‘banenmotor van de VS’ (het mkb) en dat belooft weinig goeds. Desondanks steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 4 basispunten naar 0,71%. Ook voor de VS geldt dat er veel nieuwe staatsleningen worden uitgegeven om de noodpakketten te financieren. Dit geeft druk op de koersen (lees: hogere rentes) die dan weer moeten worden opgevangen door de centrale bank, de Federal Reserve. Ook de ‘Fed’ heeft het al heel druk met de rentes laaghouden en het systeem voorzien van voldoende liquiditeit.
 
Olieprijs fluctueert sterk, Japanse beurs hoger 

Als ik op mijn Bloomberg-koersenscherm kijk, zie ik een gemengd beeld op de Aziatische beurzen. Beleggers lijken gevangen tussen hoop en vrees. Zij zijn in afwachting van de OPEC+-vergadering die morgen wordt verwacht en de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. De WTI-olieprijs staat alweer ruim 6% hoger dan het slot van gisteren. Toen daalde die nog met ruim 9%. We wensen de speculanten veel succes! De Nikkei-index staat 1,8% hoger in Tokio terwijl de Hang Seng-index in Hongkong 0,8% lager staat en de aandelenkoersen in Shanghai gemiddeld rond het slot van gisteren schommelen. De Australische beurs is nipt hoger gesloten en de Zuid-Koreaanse Kospi-index staat op het moment van schrijven 0,4% hoger. De Indiase beurzen doen het met een plus van 2,8% vanmorgen opvallend goed. De futures op de Amerikaanse aandelenindices stuiteren vanmorgen op en neer en staan om 8.10 uur vanochtend licht hoger dan het slot van gisteren. De Europese beurzen zullen naar verwachting lager openen. We hebben het al vaker gezegd, maar hou rekening met zeer volatiele markten.  
      
Agenda van vandaag 

De macroagenda voor vandaag is vrij leeg. We moeten het doen met sentimentcijfers van de Franse industrie en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. We verwachten daarin geen bijzonderheden. De Fed zal bevestigen dat ze de geldkraan net zo lang vol openhoudt, als dat nodig is.   

Blijf gezond en fijne dag! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2826,52 op EURO STOXX 50 11,3 2,68 2,70 +34,50 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2509,79 op EURO STOXX 50 5,2 5,84 5,86 +13,15 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3352,52 op EURO STOXX 50 9,7 3,14 3,16 -17,97 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3676,32 op EURO STOXX 50 4,8 6,38 6,40 -9,75 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 8 april 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.