Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Olieprijs opnieuw onderuit

maandag 20 april 2020

Goedemorgen. De oliesector staat vanmorgen in de schijnwerpers nadat de olieprijs opnieuw een vrije val heeft gemaakt. De sector staat zwaar onder druk door forse vraaguitval en veel te veel aanbod.

Kunnen lockdowns worden versoepeld?

De berichten over het beheersen van het coronavirus zijn de afgelopen dagen wat positiever geworden. Ik lees dat er minder doden zijn in brandhaarden als Italië, Spanje, het VK en New York. Dit geeft bestuurders wat ruimte om de lockdown-maatregelen, waar het kan, te versoepelen. Dat dit niet overal even goed gaat, bleek afgelopen weekend. Het is soms erg moeilijk mensenmassa's te voorkomen als het zonnetje schijnt en iedereen erop uit wil. Na weken binnen zitten en klussen is dat ook wel te begrijpen. Morgen horen we van onze minister-president wat zijn plannen zijn. Gelukkig lijkt het aantal nieuwe besmettingen en slachtoffers ook in ons land af te nemen. Tegelijkertijd wordt er terecht gewaarschuwd voor teveel optimisme en moeten we voorzichtig blijven. Zolang er geen vaccin is, zal de wereld er anders uit zien dan voor de crisis. De anderhalve meter-samenleving noopt tot creatieve oplossingen en zal sommige sectoren harder raken dan andere.

Olieprijs in vrije val 

Dat de oliesector zwaar gebukt gaat onder de coronacrisis, is wel duidelijk. Er wordt veel minder gereden en gevlogen. Alleen de bezorgdiensten hebben het razend druk. Minder transport betekent minder vraag naar olie, en dat terwijl de kranen in Rusland en Saoedi- Arabië tot mei nog vol open staan. Dit leidt tot een krach op de oliemarkt. Op het moment van schrijven noteert een vat WTI-olie weer bijna 20% lager dan vrijdag. Een vat kost nu nog maar $14,76, de laagste prijs sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw. Amerikaanse bedrijven zou al geld geboden zijn om de olie in de grond te laten, omdat er geen opslagcapaciteit meer is. Nog even en je krijgt geld toe als je een vat olie afneemt. 

Oliesector VS onder grote druk

Voor veel consumenten is een lage olieprijs gunstig, ook al wordt er niet veel gereden. Tegelijkertijd zijn veel landen en regio's sterk afhankelijk van het zwarte goud en staan veel banen op de tocht. Niet voor niets bemoeit president Trump zich met de oliestrijd om banen te behouden. Daarnaast heeft de Amerikaanse centrale bank, de Fed, besloten om high-yieldobligaties op te kopen. Veel Amerikaanse (schalie)oliebedrijven hebben dergelijke obligaties van lage kredietkwaliteit uitgegeven en staan op het randje van faillissement. Omdat we verwachten dat de problemen in de oliesector nog wel even aanhouden, hebben we eerder deze maand de weging van energieaandelen verlaagd naar onderwogen. Alle andere wijzigingen in onze tactische assetallocatie en onze visie lees je in het ING Maandbericht Beleggen van april.

Gemengd beeld op Aziatische beurzen

De nieuwe handelsweek is in Azië redelijk rustig begonnen. Bij ongeveer 50% lager dan gemiddelde omzetten zie ik een gemengd beeld op de beurzen. Mede door tegenvallende Japanse handelscijfers over maart (export -11,7% tegenover -9,4% verwacht) sloot de Nikkei-index met een verlies van 1,2%. De Hang Seng-index schommelt in Hongkong rond de slotstand van vrijdag. De beurzen op het Chinese vasteland staan op kleine winsten, na de bekendmaking van de zoveelste renteverlaging (-0,2%) door grote commerciële banken om de kredietverlening te stimuleren. Verder geeft de overheid voor omgerekend $141 miljard aan nieuwe obligaties uit om nieuwe stimuleringsmaatregelen te financieren. De beurs van Shanghai plust 0,3% en de beurs van Shenzhen wint 0,7%. De Kospi-index duikt in Seoel in de min en verliest 0,3%. De Australische beurs is 1,4% lager gesloten. 

Amerikaanse futures staan iets lager

Na de rally in de afgelopen weken, wijzen de termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices op een iets lager begin van de nieuwe week. De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak tot licht hoger openen. De aandacht van beleggers zal vooral uitgaan naar mededelingen over een versoepeling van de lockdown-maatregelen en de kwartaalresultaten en vooruitzichten van bedrijven.

Beleggers hebben erg hoge verwachtingen

Nog even terug naar vorige week vrijdag. De hoop op een spoedige heropening van de Amerikaanse en andere economieën en op een vaccin of medicijn tegen het coronavirus gaf beleggers op de laatste dag van een positieve handelsweek moed. De Europese beurzen gingen met mooie winsten het weekend in. Beleggers hebben al een aardig voorschot genomen op een zeer gunstig economisch scenario met een V-vormig herstel. Dat is niet ons basisscenario voor de verwachting van het economisch herstel en de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Meer hierover lees je in onze scenarioanalyse "Aandelenmarkten na corona in vier scenario’s". In dit rapport maken we de mogelijke gevolgen voor de economie, de bedrijfswinsten en de aandelenmarkten wat inzichtelijker. 

Beurzen sluiten opnieuw met fraaie winsten

De Stoxx Europe 600 index sloot vrijdag met een winst van 2,6%. De Duitse 10-jaarsrente bleef onveranderd op -0,47%. Op Wall Street boekte de S&P 500-index een winst van 2,7%, de Nasdaq won 1,4%. Mede door een winst van bijna 15% voor het aandeel Boeing, won de Dow Jones-index 3%. Opvallend was dat de energiesector, ondanks de sterke olieprijsdaling, met een winst van 4,5% de best presterende sector was. Blijkbaar zijn er beleggers die denken dat de sector het ergste achter de rug heeft. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 0,64%.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere handelscijfers van de eurozone en de Chicago Fed National Activity-index. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Koninklijke Philips, Halliburton en IBM.
 
Fijne week en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3680,6 op EURO STOXX 50 9,9 4,10 4,11 +14,19 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3268,97 op EURO STOXX 50 4,9 8,22 8,23 +6,61 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4376,74 op EURO STOXX 50 11,0 3,69 3,70 -12,13 % Koop Sprinter
Sprinter Short 4690,0 op EURO STOXX 50 5,2 7,83 7,84 -6,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 20 april 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.