Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Winstnemingen op beurzen, meer steunmaatregelen hard nodig

woensdag 22 april 2020

Goedemorgen. Na de flinke herstelrally van de afgelopen vier weken, begint bij beleggers het besef door te dringen dat ze misschien toch iets te ver op de zaken zijn vooruitgelopen. 

Geen festivals en voetbal, wel naar de tandarts

Dit jaar geen Zwarte Cross, geen Pinkpop en geen Eredivisie, maar de lagere scholen en kinderopvang mogen na de meivakantie wel weer open. Ook nog geen biertje in de kroeg, maar wel naar de tandarts met lang haar, want de kapper blijft nog gesloten. Ook voor die lang gekoesterde wens voor het zetten van een mooie tattoo moet je nog even geduld hebben. Dat zijn in het kort de versoepelde coronamaatregelen die premier Rutte gisteravond bekendmaakte. Voor velen is het een stap in de goede richting, voor anderen gaan ze niet ver genoeg. Maar als je vanmorgen leest dat het aantal besmettingsgevallen in Singapore, een voorbeeldland qua coronabestrijding, de afgelopen dagen toch weer flink is gestegen, kun je niet anders dan heel voorzichtig blijven met het heropenen van de samenleving. Ook in de VS zijn er gunstige ontwikkelingen in de grote steden, maar daarbuiten is het aantal besmettingen flink opgelopen. Alle reden voor blijvende zorg en geen aanleiding om alle beperkingen snel op te heffen.

Meer steunmaatregelen hard nodig

Ondertussen beginnen beleggers zich, na de ongekend snelle en sterke herstelrally, te beseffen dat alle problemen niet zomaar zijn verdwenen. Steunmaatregelen van overheden en centrale banken zijn mooi, maar niet meer dan het minst noodzakelijk om de diepste recessie sinds de jaren dertig van de vorige eeuw te overbruggen. Ook blijkt dat de eerste hulppakketten voor veel bedrijven niet voldoende zullen zijn om een periode van nog eens een paar maanden te kunnen overbruggen. In de VS werd gisteren dan ook al een aanvullend financieel hulppakket van een paar honderd miljard dollar aangekondigd, dat misschien morgen al door president Trump kan worden ondertekend. Voor ziekenhuizen en het midden- en kleinbedrijf komt meer geld beschikbaar. Ook in Nederland wordt al gesproken over aanvullende steunmaatregelen, deze keer wel onder strengere voorwaarden. De kans is groot dat het voor veel bedrijven te weinig en te laat zal zijn. En zo is een gezondheidscrisis overgegaan in een economische crisis. Laten we hopen dat het ook niet overgaat in een politieke crisis. Voor de eurozone breekt nog een spannende periode aan. De komende dagen is er een nieuwe Eurotop en wordt duidelijk of alle neuzen wel of niet in dezelfde richting wijzen. 

Oliesector in zwaar weer

Een van de duidelijkste 'wonden' van de coronacrisis zien we terug op de oliemarkt. Door de sterke vraaguitval en het grote aanbod is de prijs de afgelopen dagen gekelderd naar historisch lage niveaus. Na het negatieve mei-contract, dat gisteren afliep, is ook de prijs voor het termijncontract voor levering van West Texas Intermediate (WTI)-olie in juni binnen een dag gehalveerd naar net boven $10. De prijs van Noordzeeolie (Brent) werd mee omlaag gezogen en staat vanmorgen alweer 16% lager, net boven $16. Dat is het laagste niveau sinds 1999. Voor de energiesector zal dit diepe sporen nalaten. Over de sector energie zijn we niet erg enthousiast, in ieder geval niet op de korte termijn. Onze energiesectoranalist heeft gisteren een update gepubliceerd over de olieprijs en de impact ervan op de energiesector.

Beleggers lopen te ver op de zaken vooruit

In reactie op de gekelderde olieprijs en het besef dat bedrijfswinsten door de coronacrisis voorlopig onder druk zullen staan, werd gisteren op de Europese beurzen winst genomen. Niet meer dan logisch, na de sterke herstelrally in de afgelopen weken die vooral gebaseerd was op de hoop op een snelle normalisering van de samenleving. Het is nu wel duidelijk dat dit niet snel gaat gebeuren. Daarom houden wij ook vast aan ons basisscenario waarover we hier al eerder berichtten. De winstniveaus van beursgenoteerde bedrijven van eind 2019 zullen we niet vóór eind 2022 terugzien. De beurzen zijn naar onze mening dan ook te ver op de zaken vooruitgelopen. 

Italiaanse risicopremie loopt verder op

De Stoxx Europe 600-index sloot gisteren over een breed front 3,4% lager, het grootste dagverlies sinds 23 maart. Alle aandelensectoren eindigden in het rood. Op de obligatiemarkt daalde de Duitse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar -0,48% en steeg de Italiaanse 10-jaarsrente met 22 basispunten naar 2,16%. Beleggers hadden nog wel grote belangstelling voor nieuw uitgegeven kortlopend Italiaans staatspapier, maar zien de risico's op de wat langere termijn, met de politieke spanningen en oplopende schuldenberg, verder oplopen. De Europese Centrale Bank (ECB) was gisteren blijkbaar niet in staat om met haar steunaankopen de rentes van de zuidelijke eurolanden te drukken. Dat is geen geruststellend signaal. Toch sloot de euro sloot zo goed als onveranderd op 1,084 tegenover de dollar. 

Winstnemingen op Wall Street

Ook op Wall Street trokken beleggers aan de rem. De crash van de olieprijs leidde tot een afname van de risicobereidheid. Winstnemingen, na de herstelrally van bijna 30%, zetten de S&P 500-index ruim 3% lager. De overeenstemming in het Congres over een nieuw financieel steunpakket werd voor kennisgeving aangenomen. De Nasdaq verloor 3,5%, de Dow Jones-index eindigde 2,7% lager. De Amerikaanse 10-jaarsrente zakte 4 basispunten naar 0,57%. De bedrijfsresultaten zijn tot nu toe redelijk, maar het schrappen van de vooruitzichten geeft op dit moment ook weinig steun om de koersen hoger te zetten. Voor de korte termijn zien we dan ook meer risico's ‘aan de onderkant’ en houden we vooralsnog vast aan de tactische onderweging van aandelen ten gunste van obligaties. 

Overwegend groen in Azië

Op de Aziatische beurzen herstellen de aandelenkoersen richting de slotbel wat van de verliezen eerder op de dag. De Nikkei-index is in Tokio met een verlies van 0,7% gesloten, maar de Hang Seng-index koerst in Hongkong 0,2% hoger en de beurs van Shanghai wint 0,4%. De Koreaanse Kospi-index wint 0,4% en de beurs van Australië plust 0,3%. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven rond 1% hoger. De Europese beurzen zullen vanmorgen naar verwachting vlak openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit het VK, Nederlandse huizenprijzen en industriële productiecijfers uit Italië. Vanmiddag wordt de stand van het consumentenvertrouwen in de eurozone bekendgemaakt. Analisten verwachten een daling van -11,6 naar -20 punten. Uit de VS krijgen we vandaag onder andere de wekelijkse cijfers over de hypotheekaanvragen. Kwartaalcijfers krijgen we van onder andere STMicroelectronics, Randstad, Kone, Heineken, Akzo Nobel, Xilinx, Baker Hughes, Biogen en AT&T.

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23497,95 op Dow Jones 10,1 22,65 22,68 +12,79 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20938,53 op Dow Jones 5,1 45,34 45,37 +5,93 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28507,92 op Dow Jones 10,0 22,87 22,90 -10,48 % Koop Sprinter
Sprinter Short 30090,0 op Dow Jones 5,2 44,30 44,33 -5,78 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 22 april 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.