Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Versoepeling lockdown-maatregelen leidt tot optimisme

woensdag 6 mei 2020

Goedemorgen. Na een lang weekend en weer een feestdag zonder echte festiviteiten, ben ik vanmorgen weer naar m'n werk gewandeld aan de eettafel. 

Sterke stijging energieaandelen in Europa

De meeste beurzen waren gisteren gewoon geopend, ook in Amsterdam. En het was een groen gekleurde dag wat de koersenborden betreft. Europese aandelen kenden de sterkste dag in meer dan twee weken. Een aantal grote landen kwam met versoepelingen van de lockdown en daarnaast stegen olieaandelen fors. De Stoxx Europe 600-index schreef 2,2% bij, met alle sectoren in de plus. Vooral de energiesector had dus een positieve dag, met een gemiddeld rendement van 6,4%. Total (+7,9%) en Repsol (+13,2%) gingen hard omhoog na updates waarin zij onder meer aangaven geen dividendverlagingen door te voeren. Bovendien noteerde de prijs van een vat Brent-olie voor het eerst sinds 15 april weer boven de 30 dollar. Verder waren aandelen van autofabrikanten gewild, na berichten uit Duitsland over subsidies op nieuwe auto's en het inruilen van (vervuilende) gebruikte auto's.

Lockdown-versoepeling zorgt voor optimisme
 
Het snelle herstel op de aandelenbeurzen vanaf het dieptepunt medio maart, heeft de laatste twee weken wat aan kracht verloren. Gisteren waren beleggers dus gemotiveerd door positief nieuws over de versoepeling van de lockdown-maatregelen in enkele landen. Zo is Italië begonnen met het heropenen van de economie, heeft Spanje de teugels wat laten vieren en hebben de Amerikaanse staten Californië en Arizona ook stappen ondernomen richting een herstart van activiteiten. Dit optimisme woog gisteren zwaarder dan de spanningen tussen de VS en China, die maandag nog de markten overheersten. 

ECB moet tekst en uitleg geven

In de ochtend werd de positieve start van de dag nog tenietgedaan door het bericht dat het Duitse Grondwettelijk Hof in een arrest heeft gesteld dat het opkoopprogramma van de ECB niet aan de regels voldoet. Het gaat daarmee in tegen het Europese Hof van Justitie, dat de opkoopprogramma's eerder wel goedkeurde. De ECB krijgt drie maanden om aan de Duitse regering en parlement tekst en uitleg te geven over de zin en het nut van haar monetair beleid. Als dat niet gebeurt, mag de Bundesbank niet meer deelnemen aan een omstreden opkoopprogramma voor staatspapier. Aandelenmarkten kregen hierop een tik van ongeveer 2%, maar herstelden later dus weer. Rentes in Zuid-Europese landen liepen op; zo steeg de Italiaanse 10-jaarsrente met tien basispunten. Dit is uiteraard slecht nieuws voor de solidariteit binnen de Europese Unie, die de laatste tijd al onder druk ligt. Overigens heeft deze uitspraak geen betrekking op het laatste programma van de ECB van €750 miljard dat als gevolg van de coronacrisis in het leven is geroepen. Wordt vervolgd.
 
Geen verrassingen in macrocijfers

Belangrijke economische cijfers waren er de afgelopen dagen niet. In Europa werden maandag enkele inkoopmanagersindices van de maakindustrie bekend. Deze kwamen, volgens verwachting, uit op een stand onderin de 30 en wijzen dus op sterke krimp. In de VS kwamen cijfers over de fabrieksorders, orders van duurzame goederen en inkoopmanagersindices van de dienstensector. Ook daar geen verrassingen. 

Wall Street geeft winst deels weg

Aandelenmarkten in de VS sloten gisteren, net als in Europa, hoger. Daar boekten aandelen uit de sectoren gezondheidszorg, nutsbedrijven en IT de meeste winst. In het laatste uur van de handel werd de winst van 2% voor de S&P 500-index echter gehalveerd, nadat de vicevoorzitter van de Fed meldde dat de economie meer overheidssteun nodig heeft. Verder gaf de voorzitter van de St. Louis Fed aan dat de maatregelen van de centrale bank een experiment zijn. En ook president Trump deed nog een duit in het zakje, door China weer eens te beschuldigen van de pandemie waarmee hij het vuurtje opstookt dat de handelsoorlog weer kan aanwakkeren.

Beurzen Azië overwegend hoger
 
Markten in Azië noteren overwegend hoger vanmorgen. Aandelen in China staan licht hoger nadat de beurzen daar een aantal dagen gesloten waren. Zij hadden dus weinig last van de uitspraken van Trump. Indices in Hongkong en Zuid-Korea staan 1% a 1,5% hoger, terwijl de beurs in Japan vandaag nog gesloten is.

Agenda van vandaag
 
Wat staat er vandaag op de agenda? Om te beginnen de Duitse fabrieksorders, inkoopmanagersindices van de dienstensector en de samengestelde inkoopmanagersindices van Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Verder de detailhandelsverkopen in de eurozone en in de VS de hypotheekaanvragen en het arbeidsmarktrapport van april. Bedrijfscijfers zijn er onder meer van Veolia Environnement, Enel, Waste Management, CVS,  Credit Agricole, Fresenius, BMW, Unicredit, Novo Nordisk, General Motors, Albermarle en Marathon Oil.
 
Fijne dag! 

Groet, 

Nathan

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14,14 op Royal Dutch Shell 8,2 1,60 1,90 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12,79 op Royal Dutch Shell 4,8 2,95 3,25 +34,20 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 16,7 op Royal Dutch Shell 10,1 1,23 1,53 -35,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 17,98 op Royal Dutch Shell 5,5 2,51 2,81 -22,22 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 6 mei 2020, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.