Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Wij houden aandelen op ‘onderwogen’

woensdag 13 mei 2020

Goedemorgen. Voor de eerste keer in weken regent het vanmorgen een beetje. Zou het een voorteken zijn van iets minder fijn weer op de aandelenbeurzen? Dat zou zomaar kunnen. 

Rationaliteit, aangevuld met emotie 

Dat markten rationeel zijn, zal niemand ontkennen. Maar dat geldt ook voor bezoekers van De Efteling: ook die hebben een rationele keuze gemaakt. Toch kun je niet ontkennen dat er een beetje emotie aan te pas komt als je de Lafen of de Fata Morgana gaat bewonderen. Ook op de beurzen speelt emotie een belangrijke rol. Angst en hebzucht zijn de overheersende emoties, die afwisselend de richting van de markten op korte termijn bepalen. 

Ongekende herstelrally

De afgelopen weken hebben de aandelenbeurzen een flinke herstelrally laten zien na de correctie van half februari tot eind maart. Dat herstel ging sneller en was sterker dan we ooit zagen. Het snelle handelen van overheden en centrale banken speelt hierbij een belangrijke rol, net als de positievere berichten over de bestrijding van het coronavirus. Maar ook de defensieve tactiek van beleggers die hun posities moesten ‘draaien’. 

Veel vragen over het vervolg

Na een koersrally van 30% en stevige waarderingen, het uitblijven van verdere noodzakelijke, ongelimiteerde overheidssteun, afwachtende centrale banken en signalen die erop wijzen dat het coronavirus nog lang niet is verslagen (al beweert president Trump iets anders), is het tijd voor bezinning. Hoe snel kunnen economieën herstellen? Kan iedereen snel weer terug naar zijn oude baan? Welke bedrijven kunnen blijven bestaan en hoe zien de winstverwachtingen eruit van die bedrijven? Allemaal vragen waar niemand een zeker antwoord op heeft. 

Analyse van vier mogelijke scenario’s

Daarom hebben we een aantal weken geleden een analyse gepubliceerd van vier mogelijke scenario's. Beleggers prijzen op dit moment het meest optimistische scenario in. Wij vinden dat niet terecht en zijn daarom voorzichtiger in ons vermogensbeheer. Zelfs het zogenoemde U-vormige herstel (ons basisscenario) is op dit moment nog omgeven door heel veel onzekerheden. Bij het uitblijven van een coronavaccin op korte termijn zal de economische schade, ongeachte het wel of niet versoepelen van de lockdownmaatregelen, verder oplopen. Waarschijnlijk hebben we het dieptepunt van de recessie in april gehad maar dit betekent niet dat we aan de vooravond staan van een zodanig sterk economisch herstel, dat dit de huidige hoge waarderingen kan rechtvaardigen. We houden dan ook vast aan de onderweging van aandelen ten gunste van een overweging van obligaties in de beleggingsstrategieën van ING. 

Klein plusje voor Europese aandelenmarkt

Door naar het beursoverzicht. Op de Europese beurzen overheerste gisteren een afwachtende stemming. Beleggers zijn in afwachting van richtinggevend nieuws maar macro-economische cijfers uit de eurozone waren er gisteren niet. Gedreven door hoop op een snelle ‘heropening’ van de economieën sloten de meeste Europese aandelenbeurzen gisteren in de plus. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,3% onder aanvoering van aandelen uit de sector communicatiediensten (+1,9%), die profiteerden van de meevallende winstcijfers van Vodafone (+8,7%). Maar vastgoedaandelen (-2,4%) lagen onder druk door tegenvallende resultaten van onder andere Land Securities (-12,7%). De Duiste tienjaarsrente sloot 1 basispuntje hoger op -0,51%.      
 
Kerninflatie VS: in april sterkste daling ooit 

In de VS zijn de consumentenprijzen in april met 0,8% gedaald in vergelijking met maart. Het is de tweede maand op rij dat prijzen zijn gedaald en het is de sterkste daling sinds december 2008. De kerninflatie (de inflatie exclusief de prijsontwikkeling van energie en voedsel) daalde met 0,4%. Dat is meer dan de -0,2% die analisten hadden verwacht en de sterkste daling ooit gemeten (vanaf 1957). De angst voor deflatie als gevolg van de coronacrisis steekt dan ook de kop op, net als de roep om (en speculatie op) verdere renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’. 

S&P 500-index -2,1%, VIX +20%

Op Wall Street leken beleggers zich weinig van de cijfers aan te trekken. De stemming sloeg pas om toen drie Fed-bestuurders met sombere uitspraken kwamen over het herstel van de Amerikaanse economie en na waarschuwende woorden van epidemioloog (en belangrijke raadgever van het Witte Huis) Anthony Fauci, over de gevaren van het te vroeg 'heropenen' van de Amerikaanse economie. In het laatste uur van de handel werd er flink winst genomen. De S&P 500-index eindigde met een verlies van 2,1%. Ook de Nasdaq verloor 2,1%, de Dow ging 1,9% omlaag. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 0,67%. De volatiliteits-index VIX, die de beweeglijkheid van de koersen aangeeft en daarom ook wel angstgraadmeter wordt genoemd, steeg met bijna 20% naar 33 punten. 

Aziatische beurzen blijven op peil ondanks verliezen Wall Street 

De aankondiging van een groot steunpakket van de Indiase overheid om de economische schade van de coronacrisis te beperken, zet de Indiase beurzen vanmorgen op een winst van 2,5%. Mede hierdoor is de stemming op de andere Aziatische beurzen best positief - ondanks de verliezen op Wall Street. Na een lagere opening zijn de meeste indices hersteld. De Nikkei-index in Tokio koerst nog wel kwart procentje lager maar de Hang Seng-index in Hongkong wint 0,2% en de Kospi-index in Seoel plust 0,5%. De beurs van Shanghai schommelt rond het slot van gisteren. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen op het moment van schrijven rond het slot van gisteren. We verwachten om negen uur een lagere opening van de Europese beurzen.                   
     

Agenda van vandaag
Op de agenda voor vandaag staan onder andere eerstekwartaalgroeicijfers uit het Verenigd Koninkrijk en industriële-productiecijfers van de eurozone. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere producentenprijsinflatiecijfers van april. Het kwartaalcijferseizoen gaat verder met cijfers van onder andere Commerzbank, TUI, ABN Amro, Euronext en Cisco Systems.

Blijf gezond en een fijne dag! 

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10641,35 op DAX 10,1 11,50 11,52 -0,17 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9439,17 op DAX 5,0 23,52 23,54 -0,13 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 12774,35 op DAX 9,9 11,75 11,77 +0,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 13942,53 op DAX 5,0 23,45 23,47 +0,09 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 13 mei 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.