Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Tesla Motors Tesla Motors - Sterke kwartaalresultaten, winstgevendheid stijgt door productie in China

woensdag 13 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US88160R1014 USD 244.8 0.01 Ja Duurzame consumentengoederen

Sterke kwartaalresultaten, winstgevendheid stijgt door productie in China

We signaleren vier zeer positieve ontwikkelingen: de naar voren gehaalde levering van Model Y, de door het management uitgesproken verwachting voor de kasstroom, de veel beter dan verwachte winstcijfers over het vierde kwartaal en het steeds dichter benaderen van de doelstelling van vier opeenvolgende kwartalen met winst. Deze factoren verrichten wonderen met de fantasie van beleggers.

Profiel van de elektrische voorloper

Tesla Motors is een Amerikaanse producent van elektrische auto's en elektrische aandrijvingen die deze technieken ook aan andere autobouwers verkoopt. Het bezit een eigen wereldwijd netwerk van verkooppunten om auto’s te verkopen. Verder gaat het bedrijf accu’s voor thuisgebruik leveren die het (in samenwerking met Panasonic) in zijn eigen Gigafactories maakt. Het concern heeft naast de Tesla Model S en de Tesla Model X ook een zeer goed verkochte Tesla Model 3 in productie. Hiernaast is de productie van het de Model Y begonnen. Tesla bouwt in Noord-Amerika en Europa ook een uitgebreid netwerk van snellaadstations onder de naam Superchargers. het concern behaalde over 2019 een omzet van $24,5 mld.

Sterke kwartaalresultaten, winstgevendheid stijgt door productie in China

Elektrische-automaker Tesla kan terugkijken op het beste eerste kwartaal ooit. Het concern zag de omzet met 32% stijgen in vergelijking met een jaar eerder tot $5,99 mld. De gemiddelde analistenverwachting lag op $5,81 mld. Er was zelfs winst in het doorgaans zwakke eerste kwartaal van het jaar. De winstgevendheid verbeterde met name sinds de ingebruikname van de Chinese ‘gigafactory’ van Tesla, waardoor het goedkoper werd om auto’s te maken. De brutowinst kwam uit op $1,2 mld, een stijging op jaarbasis met 118%. De nettowinst bleef beperkt tot een bedrag van $16 mln. De winst per aandeel kwam uit op $1,24 ten opzichte van een verlies per aandeel van $2,90 vorig jaar in het eerste kwartaal. De kaspositie van het bedrijf verslechterde wel aanzienlijk. Er was een negatieve kasstroom van $895 mln, bij een gemiddelde analistenverwachting van -$604 mln, voornamelijk omdat de inkoop van materialen de verkoop van auto's ruimschoots oversteeg. Dit kwam vooral doordat door de coronacrisis minder auto's afgeleverd konden worden. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 steeg het aantal afgeleverde auto's weliswaar met 40%, tot bijna 88.500 exemplaren. Maar dit was wel 20% minder dan in het laatste kwartaal van 2019. De gemiddelde prijs van een afgeleverde Tesla viel lager uit, aangezien de goedkopere Model 3 in grotere aantallen van de band rolt dan model S en X. De operationele marge op de auto's was volgens Tesla ruim 25%, de totale marge van het bedrijf (samen met de andere activiteiten) lag op bijna 21%. Volgens Tesla is dat voor beide het hoogste niveau in achttien maanden. De productie werd opgevoerd tot 102.672 auto's, tegenover 77.138 een jaar geleden. Tesla waagde zich niet aan een voorspelling voor het lopende boekjaar, ook vanwege de crisis. Na het tweede kwartaal komt het bedrijf mogelijk wel met een prognose. Tesla meldde een voor het concern sterke kaspositie van $8 mld, aan het einde van het vierde kwartaal van 2019 was dit $2,2 mld. In het afgelopen kwartaal investeerde Tesla $455 mln.

Waardering

Het is lastig om het bedrijf te vergelijken met de andere autofabrikanten. Waar andere fabrikanten al jaren miljarden winst maken met hun fossiel aangedreven modellen en de daarbij vrijkomende kasstromen kan investeren in het elektrisch maken van het wagenpark heeft Tesla de afgelopen jaren vrijwel nog geen winst van betekenis laten zien. Wel heeft het te maken met dezelfde miljardeninvesteringen die de concurrenten hebben. Het concern heeft met zijn laatste model, de Model 3 een verkoophit, alleen worden deze auto's nog wel met verlies verkocht. Met de oplevering van de fabriek in China moeten de kosten per auto verder omlaag kunnen en lijken er betere tijden aan te breken voor het innovatieve autobdrijf. Er lonkt zelfs voor het eerst een winstgevend jaar. Wel is de waardering met 238 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar erg hoog.

Kansen

  • Tesla levert als eerste automerk op een volgeladen accu een bereik van 500 km. Dit is voor veel mensen op dit moment de enige acceptabele afstand voor puur elektrisch rijden.
  • Tesla heeft als enige autofabrikant geen fossiele erfenis, geen grote verliezen dus in de economische crisis en geen te groot personeelsbestand.
  • Doordat het concern in een rap tempo een fabriek heeft kunnen bouwen in China kan het goedkoper auto's maken wat ook de gemiddelde aankooprijs omlaag brengt.

Risico's

  • Het concern zet vol in op elektrisch rijden. Het zou kunnen zijn dat juist een andere technologie, zoals bijvoorbeeld de waterstofcel, de autotechniek van de toekomst gaat worden.
  • Tesla is te afhankelijk van subsidies die de auto’s voor een grotere groep mensen beschikbaar moeten maken. Dit jaar komt er aan de meeste subsidies in de Verenigde Staten een einde, dit zou ook kunnen zorgen voor lagere verkopen.
  • Het onvoorspelbare en licht ontvlambare karakter van Elon Musk steekt zo nu en dan de kop weer op, dit kan het concern parten spelen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 135,0 op Tesla 1,2 61,69 0,00 -2,71 % Koop Sprinter
Sprinter Long 135,0 op Tesla 1,2 61,69 0,00 -2,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen