Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: E.ON E.ON

donderdag 14 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 16.2 4.7 Ja Nutsbedrijven

Sinds de ‘Energiewende’, de opgelegde hervorming van de Duitse energiemarkt richting duurzamere energiebronnen, is nutsbedrijf E.ON bezig met herstructureren. Het bedrijf heeft verschillende niet-gereguleerde activiteiten afgebouwd, waardoor de inkomsten minder gevoelig zijn geworden voor de ups en downs van de energiemarkt. Met de verkoop van het belang in Uniper en de uitruil van activiteiten met RWE is de herstructurering van activiteiten afgerond.

Duits nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en elders in Europa. Het levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €41 mld boekte E.ON in 2019 een nettowinst van €1,35 mld. Deze omzet werd behaald in Duitsland (44%), andere EU-landen (55%) en de rest van de wereld (1%).

Herstructurering in volle gang

Na de gedeeltelijke beursgang van E.ON’s productiecapaciteit op basis van fossiele energiegrondstoffen (onder de naam Uniper) heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd. Het resterende belang van 47% in Uniper heeft E.ON verkocht aan het Finse nutsbedrijf Fortum. Hiermee is het afstoten van oude activiteiten afgerond en worden de inkomsten van E.ON losgekoppeld van de grondstoffenprijzen. Door de uitruil van activiteiten met Innogy en RWE kan E.ON zich verder specialiseren en de opwekking van energie volledig afstoten. Het bedrijf zal in 2020 beschikken over een van de grootste elektriciteitsnetwerken ter wereld en een klantenbasis van rond de vijftig miljoen huishoudens. E.ON was de afgelopen jaren actief met de ontwikkeling van slimme energiemeters, laadpalen voor elektrische auto’s, batterij-opslag en andere diensten waarbij het profijt heeft van zijn grote netwerk. Margedruk bij de levering aan particulieren is een risico. Het lastig voorspelbare aanbod van hernieuwbare energie op het netwerk zorgt voor hogere kosten.

Kwartaalresultaat licht boven verwachting. Verwachting voor 2020 gehandhaafd op basis van momenteel bekende situatie

De resultaten van E.ON zijn ook in het eerste kwartaal van 2020 vertekend door grote transacties (met RWE) in het afgelopen jaar. De omzet steeg met 93% en het meest relevante cijfer, de genormaliseerde EBITDA, steeg met 30,7%. Hier ging de consensusverwachting uit van 29,9%. Door verschillende (de)consolidaties daalde de genormaliseerde nettowinst uiteindelijk met 10%, waar een daling van 2% werd verwacht. De nettoschuld was ruim €40 mld, iets lager dan verwacht. Door de operationele verschuivingen is nu bijna 80% van de omzet gereguleerd. Voor 2020 geeft het bedrijf nog steeds een verwachting voor de genormaliseerde operationele winst af van ongeveer €4 mld, ongeveer 5% boven de consensusverwachting. De indicatie voor de genormaliseerde nettowinst is met ongeveer €1,8 mld ook een paar procent hoger dan de consensusverwachting. De verwachting voor 2020 is nadrukkelijk zonder de mogelijke negatieve effecten van de pandemie later dit jaar.

Licht bovengemiddelde waardering, bovengemiddelde winstgroei

E.ON is tot op heden dit jaar ruim 10% beter blijven liggen dan het sectorgemiddelde. De belangrijkste onderbouwing daarvoor lijkt de combinatie van lichte onderliggende groei, duurzame ambitie en ruimte voor grote synergievoordelen in de komende jaren, resulterend in bovengemiddelde winstgroei. De waardering is met 14 keer de verwachte winst over 2020 ondertussen wat hoger dan het gemiddelde van Europese nutsbedrijven. De onderliggende omzetgroei lijkt beperkt tot 2-3% per jaar de komende jaren, de verwachte winstgroei is daarbij 10-15% per jaar. Het dividendrendement van 5,3% is ook gemiddeld. De goede voorspelbaarheid en de ruimte in de taxaties zijn echter positief.

Kansen

  • Hoger dan verwachte synergieen uit de deal met RWE.
  • Verdere verlaging van de schuldpositie.
  • Investeringen in netwerkuitbreiding en groeiprojecten.

Risico's

  • Steviger dan verwacht ingrijpen van de toezichthouder op de energiemarkt.
  • Onverwachte sterke stijging van de kapitaalmarktrentes.
  • Impact van het coronavirus. Het bedrijf benoemt het probleem, maar kwantificeert het niet.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen