Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ExxonMobil ExxonMobil - Afboekingen en kostenbesparingen

maandag 18 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US30231G1022 USD 0 7.94 Nee Energie

Afboekingen en kostenbesparingen

Exxon staat, net zoals veel andere bedrijven in de sector, fors onder druk. Het kondigt geen dividendverlaging aan maar wel (zoals verwacht) een forse verlaging van de investeringen maar Exxon heeft dan ook geen andere keus. Door de ongekend slechte omstandigheden in de sector is een sterke focus op cashflow-opwekking belangrijk.

Grootste geintegreerde olie- en gasbedrijf

ExxonMobil is momenteel de grootste (op basis van marktkapitalisatie) ‘geïntegreerde’ olie- en gasmaatschappij ter wereld. Het concern zoekt, produceert, raffineert en verkoopt dus gas en olie (-producten). Het bedrijf produceert al jaren bijna 4 mln vaten olie-equivalent per dag. Exxon is als concern bovendien de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het bedrijf boekte een omzet van $256 mld in 2019 met een winst van $10,6 mld.

Energiesector: meer focus op rendabele investeringen

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren extra op de kosten. Er wordt meer aandacht gegeven aan rendabele investeringen en er zijn kostenbesparingen doorgevoerd. Exxon heeft een sterke balans, wat in lastige tijden een groot voordeel kan zijn. Wel ligt het punt ten opzichte van de olieprijs waarbij de operationele kasstromen gelijk zijn aan de investeringen en het dividend hoger in vergelijking met de andere majors.

Resultaten beter dan (verlaagde) consensusverwachting dankzij downstreamdivisie. Wel ziet concern zich gedwongen tot kostenbesparingen en $3 mld afboekingen.

ExxonMobil (Exxon) heeft in het eerste kwartaal van 2020 beter dan verwacht gepresteerd. Wel staat het concern fors onder druk door de lage gas- en olieprijzen, minder raffinage en lagere marges op chemische activiteiten. Het concern kondigt dan ook een afboeking aan van $3 mld. Het management rapporteerde een omzet van $56,15 mld, een daling van 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Exxon boekte een aangepaste winst per aandeel van $0,53 die daarmee hoger uitkwam dan de (verlaagde) consensusverwachting van analisten. Vooral de downstreamdivisie boekte een hoger dan verwacht resultaat. Dit betreft zowel de divisie Refining & Marketing als de chemische divisie al staan de marges bij Refining & Marketing onder druk. Exxon noemt specifiek de afname van de vraag naar benzine en kerosine doordat minder wordt gereden en gevlogen maar ook dat er minder onderhoud nodig was aan de raffinaderijen in vergelijking met het vierde kwartaal. Ook de chemische divisie, die last heeft van margedruk door overcapaciteit, boekte een beter dan verwacht resultaat. Door lagere grondstoffenprijzen steeg de marge namelijk. De prestaties van de upstreamdivisie (exploratie en productie) waren zwakker dan verwacht. De upstreamdivisie staat onder grote druk door de lage olie- en gasprijzen. De operationele kasstroom in het eerste kwartaal kwam uit op $6,35 mld bij $6,5 mld aan investeringen en $3,7 mld aan dividendbetalingen. De gemiddelde productie lag op 4 miljoen vaten olie-equivalent per dag, wat hoger was dan de consensus en licht hoger dan de productie in het eerste kwartaal van 2019. In het schaaloliewingebied Permian Basin in de VS boekte Exxon een sterke productiegroei van 56% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het concern gaat kostenbesparingen doorvoeren, zoals verwacht gezien de omstandigheden in de energiesector. Er wordt 30% minder geïnvesteerd, waardoor de investeringen van $33 mld naar $23 mld dalen in 2020 en het concern verlaagt de operationele kosten met 15%. Exxon heeft geen keuze: het break-evenpunt van de olieprijs stond in het vierde kwartaal nog rond de $75. Wel zal het break-evenpunt door de kostenbesparingen lager uitkomen. Dit is de gemiddelde olieprijs die Exxon nodig heeft om de investeringen en het dividend te kunnen betalen uit de operationele kasstroom. Ook geeft het concern aan dat het nog over $15 mld aan liquiditeiten kan beschikken door kredietfaciliteiten en heeft het een kaspositie van $11 mld.

Waardering op basis van koers-winstverhouding niet mogelijk

Een waardering op basis van koers-winstverhouding in 2020 is niet mogelijk gezien de verwachte verliezen. Het concern heeft op dit moment een dividendrendement van 8,3%.

Kansen

  • Exxon heeft naar onze mening als geen ander de expertise en ervaring in huis om ieder project aan te kunnen, ongeacht de omvang, complexiteit, duur en kapitaalsintensiviteit.
  • Exxon heeft sterke operationele activiteiten en een sterke financiële conditie.
  • De plannen die Exxon heeft om de komende jaren de winst en kasstromen sterk te laten groeien, kunnen op de lange termijn positief uitpakken voor aandeelhouders. Wel heeft het concern hiervoor een olieprijs nodig die rond de $60 staat.

Risico's

  • Exxon heeft activiteiten over de hele wereld, dus ook in minder veilige landen.
  • Voor de oil-majors wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.
  • Exxon heeft een hoog break-evenpoint ten opzichte van de olieprijs, dit betekent dat het concern bezittingen moet verkopen of schuld moet opnemen om het dividend te kunnen betalen. Uiteindelijk is dit een onhoudbare situatie, een dividendverlaging zou dan een oplossing kunnen zijn.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen