Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Boskalis Westminster Boskalis Westminster - Met een sterke kaspositie de coronacrisis in

dinsdag 19 mei 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852580 EUR 60.5 1.51 Ja Industriegoederen

Met een sterke kaspositie de coronacrisis in

Boskalis heeft al enkele kwartalen last van de problemen in de olie- en gassector. Dit leek de goede kant op te gaan, totdat het coronavirus roet in het eten gooide en de olieprijs naar historisch lage niveaus heeft gestuurd. Het concern heeft verschillende kostenbeheersingsmaatregelen getroffen en keert onder andere geen dividend uit over 2019.

Boskalis een toonaangevende internationale dienstverlener

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, inland-infrastructuur en offshore-energie. Via Smit International is het bedrijf actief op het gebied van sleepdiensten en scheepsbergingen. Het levert wereldwijd totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. De voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven. Het concern behaalde in 2019 €2,7 mld aan omzet en €3,7 mln aan nettowinst.

Effecten lage olieprijs worden pas in loop 2020 zichtbaar

Uit de zogenoemde kwalitatieve update over het eerste kwartaal die Boskalis Westminster op 13 mei presenteerde, bleek dat de impact van het coronavirus vooralsnog beperkt is. Zowel de omzet als de EBITDA lagen boven de bedrijfsprognoses en stegen volgens het management licht jaar op jaar (joj). Het orderboek was eind 2019 tot recordhoogte gevuld maar slonk in het eerste kwartaal met 2,1% naar €4,6 mld. Er zijn dus geen grote orders geannuleerd. Ook wist het concern de negatieve netto-schuldpositie (er zit dus meer in kas dan is geleend via langetermijnschulden) te verdubbelen naar €57 mln. De omzet en EBITDA van de divisie Dredging & Inland Infra (57% van de omzet) daalde licht joj. Slechts één middelgroot project ligt stil (in Singapore) maar de impact op de EBITDA is zeer beperkt omdat bij dat project geen grote schepen worden ingezet. Het orderboek van deze divisie nam iets af kwartaal op kwartaal (kok). De divisie Offshore Energy (38% van de omzet) deed het gezien de marktomstandigheden redelijk. De omzet en EBITDA stegen licht joj dankzij een gunstige vergelijkingsbasis en het orderboek is nagenoeg even goed gevuld als een kwartaal eerder. De divisie Towage & Salvage draaide een normaal kwartaal, maar zag de omzet en EBITDA joj dalen waarbij een ongunstige vergelijkingsbasis meespeelde. De lage olieprijs zorgt voor druk op de olie- en gassector, een van de belangrijkste klantsegmenten voor Boskalis. Het management had daarom op 2 april al een drietal maatregelen aangekondigd: (1) het intrekken van het dividend (besparing: €67,7 mln), (2) het aandelen-inkoopprogramma (van ongeveer €50 mln) pauzeren en (3) het halveren van de kapitaalinvesteringen in 2020 naar €200 mln. Deze maatregelen versterken de al comfortabele financiële positie van het concern en moeten leiden tot een vrije kasstroom van ongeveer €320 mln dit jaar. Dat zou een toename betekenen van bijna 300%.

Analistentaxaties lopen flink uiteen

Boskalis heeft sinds eind 2019 meer in kas dan het aan langetermijnschulden heeft uitstaan. In combinatie met de getroffen maatregelen en het dikke orderboek geeft dat wat vertrouwen. Tegelijkertijd zijn opwaartse drivers voor de koers op dit moment lastig te ontdekken. De relatief grote blootstelling aan de olie- en gassector maakt ons dan ook wat terughoudend op het aandeel. Dat is dit jaar tot nu toe ruim 8% achtergebleven bij de AMX Index. De waardering op basis van de ‘enterprise value’ gedeeld door de getaxeerde EBITDA voor de komende 12 maanden bedraagt 7,4 en ligt in lijn met het eigen 10-jaars gemiddelde. De analistentaxaties lopen echter flink uiteen.

Kansen

  • Boskalis haalt zijn omzet uit meerdere segmenten: baggeren en grondverzet, haven- en terminaldiensten, sleepdiensten, berging en zwaar transport. Hierdoor is het bedrijf minder kwetsbaar dan wanneer het alleen als baggerbedrijf actief zou zijn.
  • Boskalis heeft een goede reputatie op het gebied van overnames. Dit is positief voor aandeelhouders.
  • Boskalis keert een groot deel van de winst uit aan de aandeelhouders.

Risico's

  • Boskalis heeft blootstelling aan de markt voor offshore-energieprojecten. Door de relatief lage olieprijs wordt in deze markt minder omzet gerealiseerd, doordat veel opdrachten van energiemaatschappijen niet doorgaan.
  • Doordat oliebedrijven door de relatief lage olieprijzen minder investeringen doen, is er de komende jaren niet constant werk voor de schepen van Boskalis.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 21,86 op Boskalis 10,8 2,09 2,19 -8,94 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 18,88 op Boskalis 4,6 5,07 5,17 -3,94 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.