Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beursstemming lijdt onder toename spanningen VS-China

vrijdag 22 mei 2020


‘Tussen hoop en vrees’. Met deze woorden is het sentiment van beleggers vaak getypeerd. Ook nu is er enerzijds hoop op een betere economie in de toekomst (en natuurlijk medische oplossingen voor het coronavirus. En anderzijds het besef dat de economie niet alleen zwaar getroffen is, maar dat waarschijnlijk ook niet meer de oude wordt. 

Wonder dat de beurzen zo hoog staan

Die onzekerheid drukt niet alleen zwaar op de stemming onder beleggers maar ook op directeur-grootaandeelhouders, managers en werknemers van bedrijven. Zij zien zich wat hun omzet- en kostenontwikkeling voor grote uitdagingen gesteld. Gezien de economische en bedrijfseconomische vooruitzichten is het dan ook een wonder dat de financiële markten niet verder gedaald zijn. De oorsprong van het wonder moet haast wel zijn: de ongekende geldverschaffing en andersoortige financiële steun van overheden en centrale banken.

Wereldwijd forse overheidssteun

Deze steun van overheden en centrale banken is volop in het nieuws. Zo is de Nederlandse steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis onlangs met drie maanden verlengd. En gisteren kwam uit Japan het bericht dat er nieuwe renteloze leningen voor het midden- en kleinbedrijf klaar staan. Ook gaat de Japanse centrale bank door met het (onbeperkt) opkopen van staatsobligaties om de rente laag te houden. 

Chinese leiding schrapt groeidoelstelling… 

Uit China kwam het schokkende nieuws - alhoewel op zich geen verrassing- dat de overheid en de partij de economische-groeidoelstelling (die al 25 jaar ieder jaar werd gegeven) is losgelaten. Hieruit maak ik op, dat de economische controle ver te zoeken is. En dat het beleid op schadebeperking is gericht. Concreet hield de Chinese premier aan de aanwezigen op het jaarlijkse partijcongres voor, dat de focus op werkgelegenheid en investeringen moet liggen. Ook werd een infrastructuurpakket ter waarde van $500 miljard aangekondigd. 

… maar komt met nieuwe ‘veiligheidswet’


Het nieuws dat de Chinese overheid een nieuwe veiligheidswet wil waarmee grotere controle over de democratie in Hongkong kan worden uitgeoefend, viel erg slecht op de aandelenbeurs van Hongkong. De Hang Seng-index in de voormalige Britse kroonkolonie verloor zo’n 5%. Ook andere financiële markten in het Verre Oosten sloten in de min, de stemming is er ‘risk-off’: beleggers geven de voorkeur aan minder risicovolle beleggingen. Die voorzichtigheid zal ook ingeven zijn doordat volgende week veel Aziatische exportcijfers worden gepubliceerd - die naar verwachting zeer slecht zullen zijn.

Europese inkoopmanagersindex (30,5) wijst op sterke krimp 

Gisteren werd de inkoopmanagersindex voor de eurozone gepubliceerd. Die viel hoger uit dan verwacht en was ook hoger dan een maand geleden. Dat is op zich positief, maar in perspectief: de stand van 30,5 staat nog altijd fors onder de neutrale stand van 50 en wijst dus op economische krimp. Maar dat zou niemand moeten verbazen, gezien de coronacrisis waaraan voorlopig nog geen einde is gekomen. Europese aandelen deden in elk geval een stapje terug.

Verliezen op Wall Street, werkloosheid VS stijgt verder

Het economisch nieuws uit de VS was eveneens slecht. Met name de werkgelegenheid neemt er af en de uitkeringsaanvragen dus toe. Deze week waren er 2,4 miljoen Amerikanen die voor het eerst een werkloosheidsuitkering aanvroegen. De anti-Chinamaatregelen die momenteel besproken worden in de Amerikaanse politiek, deden het beursentiment ook geen goed. Een weer oplaaiende handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten verstoort het beeld dat de economie na corona herstelt naar eerdere kracht en omvang - en brengt dus extra onzekerheid. De Amerikaanse aandelenindices koersten dan ook lager.

Agenda van vandaag

Vandaag krijgen we de bedrijfscijfers van onder andere John Deere en Alibaba. 

Goed weekend alvast! 

Friso

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 591,0 op AEX 10,0 6,36 6,38 -3,63 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 526,26 op AEX 5,0 12,78 12,80 -1,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 710,59 op AEX 10,0 6,61 6,63 +3,60 % Koop Sprinter
Sprinter Short 711,0 op AEX 8,6 7,68 7,70 +3,08 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 22 mei 2020, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.