Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Umicore Umicore - Negatieve effecten virusuitbraak zetten eindmarkten onder druk maar Recycling sterk

woensdag 17 juni 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0974320526 EUR 40.2 1.07 Ja Basismaterialen

Negatieve effecten virusuitbraak zetten eindmarkten onder druk maar Recycling sterk

De vraag naar batterijmaterialen zal de komende jaren waarschijnlijk versnellen door de toenemende vraag naar elektrische auto's. Umicore's unieke positie als producent van batterijonderdelen en recycler van de benodigde grondstoffen maakt dat het bedrijf hier de komende jaren van kan profiteren. De eindmarkten (vooral de automarkt) staan door de wereldwijde virusuitbraak echter sterk onder druk met lagere vraag naar katalysatoren, kathodes en EV-batterijen als gevolg. De waardering ligt ondanks risico's en tegenwind rond historisch hoge niveaus. Dit is deels te danken aan de veerkrachtige recycling activiteiten die profiteren van hogere (edel)metaalprijzen.

Materialentechnologie en recycling

Het Belgische Umicore bewerkt basismetalen tot hightech-materialen, onder andere voor toepassing in katalysatoren en batterijen in auto's. Het bedrijf is gedeeld leider in de markt voor emissiebeperking voor de auto-industrie. Daarnaast recyclet Umicore 17 verschillende metalen uit industrieel afval en afgedankte elektronica. Op een omzet van €17,5 mld boekte het bedrijf in 2019 een nettowinst van €291 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Recycling (60%), Energy & Surface Technologies (16%) en Catalysis (24%).

Groei in EV stuwt interesse in batterijen

De divisie Energy & Surface Technologies is de drijvende kracht achter de groei van Umicore. Hernieuwde aandacht voor elektrisch rijden en de daarvoor benodigde batterijen en materialen zorgen voor een first-movervoordeel voor het bedrijf. Umicore werkt aan een nieuwe fabriek om Europese autobedrijven van batterijmaterialen te gaan voorzien. Dit vraagt aanzienlijke investeringen en kan op de korte termijn druk zetten op de kasstromen. Op dit moment zijn batterijmakers in China de grootste afnemers van de materialen van Umicore. De concurrentie op deze markt neemt echter toe en het is niet makkelijk om de marges op peil te houden. Het recyclen van EV (electric vehicle)-batterijen zal volgen op de groei in elektrische auto's. Dit is een ingewikkeld proces en er zijn nog weinig standaarden voor. Als pionier kan Umicore zijn stempel drukken op deze ontwikkelingen. Bovendien vereisen strengere milieuregels dat steeds meer industrieel afval gerecycled wordt, dus ook hier wordt aanzienlijke volumegroei verwacht.

Meevallende handelsupdate dankzij Recycling-divisie

Umicore gaf 15 juni een handelsupdate over de eerste helft van het jaar. Het concern verwacht dat de terugkerende EBIT over de eerste helft van 2020 rond hetzelfde niveau ligt als in de eerste helft van 2019. Dit houdt in een EBIT van zo’n €240mln, ongeveer 26% boven de consensusverwachting van analisten. Die hielden rekening met slechts €190mln. Het verschil komt vrijwel uitsluitend op het conto van de Recycling-divisie, die aanzienlijk beter lijkt te presteren dan de marktverwachting. Hogere edelmetaalprijzen (vooral van metalen uit de platinagroep) zorgen hier voor meevallers. De andere twee divisies Catalysis (katalysatoren) en Energy & Surface Technologies zullen naar verwachting echter slechter presteren dan in dezelfde periode van 2019. De vooruitzichten bij deze twee divisies zijn moeilijk te becijferen. Vooral de zwakke automarkt speelt de katalysatorendivisie parten. Umicore verwacht dat de automarkt dit jaar wereldwijd met een kwart zal krimpen. Klein lichtpuntje is dat de productie van katalysatoren in Europa, Noord-Amerika en de andere regio’s weer langzaam op gang komt. De productie in China ligt zelfs al weer op volledige capaciteit. Ook de markt voor kathodes staat sterk onder druk door de effecten van de COVID-19-pandemie, wat heeft geleid tot zwakkere verkopen van elektrische voertuigen. Wel zijn er enkele subsidiemaatregelen genomen in China en Europa om de transitie richting elektrisch rijden te bevorderen. Bovendien stijgt de penetratiegraad van elektrische voertuigen ten koste van traditionele auto’s. Umicore heeft een lening gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB) van €125 mln, die deels aangewend kan worden om de nieuwe productiefaciliteiten voor kathodes te financieren (de fabriek in Polen). Voor heel 2019 bevestigde Umicore dat de terugkerende EBIT aanzienlijk onder het niveau van 2019 zal liggen. Vooral voor de tweede helft van 2020 is de onzekerheid groot en zijn de prognoses moeilijk te maken.

Umicore gaf 15 juni een handelsupdate over de eerste helft van het jaar. Het concern verwacht dat de terugkerende EBIT over de eerste helft van 2020 rond hetzelfde niveau ligt als in de eerste helft van 2019. Dit houdt in een EBIT van zo’n €240mln, ongeveer 26% boven de consensusverwachting van analisten. Die hielden rekening met slechts €190mln. Het verschil komt vrijwel uitsluitend op het conto van de Recycling-divisie, die aanzienlijk beter lijkt te presteren dan de marktverwachting. Hogere edelmetaalprijzen (vooral van metalen uit de platinagroep) zorgen hier voor meevallers. De andere twee divisies Catalysis (katalysatoren) en Energy & Surface Technologies zullen naar verwachting echter slechter presteren dan in dezelfde periode van 2019. De vooruitzichten bij deze twee divisies zijn moeilijk te becijferen. Vooral de zwakke automarkt speelt de katalysatorendivisie parten. Umicore verwacht dat de automarkt dit jaar wereldwijd met een kwart zal krimpen. Klein lichtpuntje is dat de productie van katalysatoren in Europa, Noord-Amerika en de andere regio’s weer langzaam op gang komt. De productie in China ligt zelfs al weer op volledige capaciteit. Ook de markt voor kathodes staat sterk onder druk door de effecten van de COVID-19-pandemie, wat heeft geleid tot zwakkere verkopen van elektrische voertuigen. Wel zijn er enkele subsidiemaatregelen genomen in China en Europa om de transitie richting elektrisch rijden te bevorderen. Bovendien stijgt de penetratiegraad van elektrische voertuigen ten koste van traditionele auto’s. Umicore heeft een lening gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB) van €125 mln, die deels aangewend kan worden om de nieuwe productiefaciliteiten voor kathodes te financieren (de fabriek in Polen). Voor heel 2019 bevestigde Umicore dat de terugkerende EBIT aanzienlijk onder het niveau van 2019 zal liggen. Vooral voor de tweede helft van 2020 is de onzekerheid groot en zijn de prognoses moeilijk te maken.

Waardering rond historisch hoogtepunt

Het aandeel noteert inmiddels tegen 34,8 maal de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, tegenover gemiddeld 19,5 over de afgelopen tien jaar en 21,1 voor de subsector chemicaliën, waar Umicore onder valt. De waardering ligt daarmee boven het hoogtepunt van medio 2018. De risico-rendementsverhouding lijkt dan ook niet bijzonder aantrekkelijk op deze niveaus. Hoewel Umicore’s sterke (en groeiende) positie in batterijtechnologie in de toekomst voor bovengemiddelde winstgroei kan zorgen, is er nog steeds sprake van zwakte in belangrijke eindmarkten, vooral in de automobielindustrie. Momenteel wordt de druk op de divisies Catalys en Energy & Surface Technologies weliswaar gecompenseerd door de recyclingdivisie, die profiteert van hogere edelmetaalprijzen, maar de laatste zijn wat minder terugkerend van aard en sterk afhankelijk van prijsschommelingen van de metalen. Daarnaast bestaat het risico dat Chinese producenten van kathodematerialen zich in toenemende mate op de internationale markt zullen begeven. Umicore heeft hier wel nog steeds een kwaliteitsvoorsprong.

Kansen

  • Sneller dan verwachte groei in elektrisch autorijden
  • Nieuwe regelgeving op het gebied van CO2-uitstoot of materiaalbehandeling
  • Sneller dan verwachte afronding van de nieuwe fabriek
  • Ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de materialen die Umicore recyclet

Risico's

  • Daling van de prijzen voor edel-, basis- en specialistische metalen
  • Lager dan verwachte groei van de auto-industrie
  • Toenemende concurrentie op de markt voor batterijmaterialen
  • Tweede besmettingsgolf waardoor productie en vraag verder onder druk komen te staan

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 39,1 op Umicore 6,3 6,86 0,00 -6,03 % Koop Sprinter
Sprinter Long 35,9 op Umicore 4,4 9,88 0,00 -4,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen