Auteur

Bob Homan
Hoofd ING Investment Office

Dagbericht beleggen Technologieaandelen trekkers van de beursstijgingen

vrijdag 10 juli 2020


Goedemorgen, na een iets hogere opening daalden de Europese beurzen gisteren licht. Wat dat betreft, lijken de Europese markten het minst richtinggevend van alle beursblokken. Ze openen, de richting volgend van het slot van de Aziatische beurzen en gaan aan het eind van de dag mee met de richting van Wall Street.

5% erbij voor Duitse softwarebouwer SAP

Gemiddeld stond er gisteren aan het eind van de handelsdag een min van een procent op de Europese koersenborden. Zoals vaak de laatste tijd, deden technologieaandelen het gisteren goed en energieaandelen het slecht. Het rendementsverschil tussen de indices van deze twee sectoren is in een maand tijd 25% en op jaarbasis zelfs opgelopen tot meer dan 50%. In het voordeel van IT uiteraard. De aanleiding voor verder oplopende koersen van techbedrijven (als er al een aanleiding voor nodig is) waren de sterke kwartaalcijfers van de Duitse softwaremaker SAP, die vijf procent in koers aandikte. Ander opvallend nieuws kwam van Airbus, dat vier procent daalde. De Europese vliegtuigmaker wist in juni geen enkele order binnen te slepen.

Zwak herstel Europese import en export

Macro-economische cijfers waren er gisteren niet veel in Europa. Cijfers over de Duitse import en export over mei vielen tegen. Na de ineenstorting van de import en export in april van rond de 20% was er nu een herstel van de import met 3,5% en van de export van 9%: duidelijk beneden de verwachting van respectievelijk 12,4 en 14%.

20% van beroepsbevolking is uitkeringstrekker in VS

In de VS kwamen de wekelijke werkloosheidscijfers uit en die vielen mee. Er waren minder nieuwe uitkeringsaanvragen dan verwacht en ook het aantal doorlopende uitkeringsaanvragen viel met 18 miljoen mee. Iets verder kijkend, is het aantal mensen dat van een uitkering wegens werkloosheid gebruik maakt, deze week wel gestegen tot bijna 33 miljoen. Dit cijfer is samengesteld uit de normale werkloosheidsuitkeringen plus de speciale werkloosheiduitkeringen wegens corona. Dit is 20% van de beroepsbevolking!

Hoe lang kan Amazon dagelijks 3% blijven stijgen?

In de VS waren er ook verliezen op de beurzen, met ook daar een gemend beeld. De Dow Jones Industrial-index daalde 1,5% terwijl de door techaandelen gedomineerde Nasdaq 0,5% steeg. De ‘grote vijf’ (Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook) stegen allemaal weer richting nieuwe records. De grootste hiervan, Amazon, steeg zijn inmiddels gebruikelijke 3% per dag. Zonder dit aandeel in je portefeuille blijf je bijna gegarandeerd achter bij de index. Ik begin me intussen af te vragen hoe lang dit nog door kan gaan. Op basis van het verleden zou ik zeggen: langer dan je denkt. We nemen in de door ons beheerde portefeuilles nog geen afscheid van deze aandelen.

Dit jaar al zo’n 20% winst voor Chinese hoofdindices

In Azië daalden de koersen vanochtend licht. De Japanse beurzen leveren rond een half procent in en de Chinese rond een procent. Een kleine adempauze kunnen ze in China ook wel gebruiken. De Chinese beurzen boekten eerder deze week forse winsten, nadat de Chinese overheid aangaf een bullmarkt voor Chinese aandelen te verwachten en beleggers opriep tot kopen. De Chinese beurzen, waarop techaandelen eveneens sterk zijn vertegenwoordigd, presteren dit jaar in lijn met de Amerikaanse Nasdaq en staan op winsten van een kleine 20% sinds begin dit jaar. Het was ook niet voor niks dat Prosus (een investeringsmaatschappij met vooral een groot belang in de Chinese internetgigant Tencent) gisteren het best presterende bedrijf in de AEX was.

Agenda van vandaag

Vandaag cijfers over de industriële productie van Nederland, Frankrijk en Italië in mei. Na de forse terugval in april wordt op maandbasis op een bijna volledig herstel gerekend. Vergeleken met een jaar geleden is de industriële productie naar verwachting nog wel een hele dikke 20% lager. Uit de VS komen vanmiddag nog wat inflatiecijfers, op dit moment niet iets waar de markt erg op let. Volgende week barst het bedrijfscijferseizoen los met de eerste winstrapporten over het tweede kwartaal. Voor bijvoorbeeld de belangrijke S&P 500-index wordt verwacht dat de winsten van de daarin opgenomen bedrijven gemiddeld 44% lager zullen uitvallen dan een jaar geleden. Ik ben benieuwd, de verschillen tussen sectoren en bedrijven zullen groter zijn dan ooit.

Alvast een goed weekend!

Bob

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 805,6 op Alphabet (Google C) 2,2 58,12 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 805,6 op Alphabet (Google C) 2,2 58,12 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 10 juli 2020, door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.