Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen herstellen van verliezen; cijferseizoen van start

woensdag 15 juli 2020

Goedemorgen. In Europa, maar ook in de rest van de wereld, kunnen we blijkbaar niet zonder de richting van Wall Street. De Europese beurzen volgen vaak wat er op de beurzen in de VS gebeurt.

Winstnemingen op IT-aandelen

Na de plotselinge neerwaartse draai van de belangrijkste Amerikaanse beurzen maandagavond, zagen we gisterochtend al verliezen op de Aziatische beurzen en openden de Europese beurzen ook flink lager. Het waren vooral aandelen uit sectoren die het de afgelopen maanden goed hebben gedaan, waar winst op werd genomen. In navolging van de verliezen op de Nasdaq gingen Europese technologieaandelen gisteren gemiddeld 2,6% omlaag. Aandelen uit de sector energie (+1,5%) en financiële waarden (+0,26%) werden wel gekocht. Een ruil van de 'thuisblijfaandelen’ naar de economisch relatief gevoelige (cyclische) aandelen, in de hoop dat de kwartaalcijfers zullen meevallen.

Handelsinkomsten stuwen resultaat banken

Gisteren werd het cijferseizoen afgetrapt met cijfers van JPMorgan (+0,6%), Citigroup (-3,9%) en Wells Fargo (-4,6%). Bij de eerste twee banken waren het vooral de sterk gestegen, maar volatiele, handelsinkomsten die ervoor zorgden dat ze beter dan verwachte resultaten presenteerden. Wel lagen deze flink onder die van vorig jaar. Wells Fargo boekte voor het eerst sinds 2008 weer een kwartaalverlies. Alle drie de banken meldden verder een sterke verhoging van de voorzieningen voor slechte leningen. Ze verwachten dat het aantal wanbetalingen de komende tijd flink zal oplopen.

Duits beleggersvertrouwen valt terug

Doordat op Wall Street de koersverliezen na de opening wat herstelden, wisten ook de Europese beurzen in het laatste uur van de handel iets op te krabbelen. De FTSE 100-index wist in Londen, als enige Europese beurs, zelfs nog in de plus (+0,06%) te eindigen. Alle andere beurzen leverden in. De DAX-index sloot in Frankfurt 0,8% lager, waar de stemming mede werd gedrukt door een lager dan verwachte stand van de Duitse beleggersbarometer. De ZEW-index is deze maand gedaald van 63,4 naar 59,3 punten (60 verwacht) en de deelindex van de huidige situatie steeg van -83,1 naar -80,9 punten waar analisten rekenden op een stijging naar -65 punten. De Stoxx Europe 600-index verloor per saldo 0,8% en de Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar -0,45%. De euro werd wat sterker op 1,14 tegenover de dollar.

Wall Street herstelt van eerdere verliezen

Na de verliezen van maandag, waren alle ogen op Wall Street gericht op de kwartaalcijfers van de eerder genoemde Amerikaanse banken. Die werden gemengd ontvangen. De cijfers waren onder de streep best in orde, maar de onderliggende resultaten waren reden voor twijfel en voorzichtigheid. Ook omdat het coronavirus in de VS nog lang niet onder controle lijkt. Maar uiteindelijk won het optimisme, zoals zo vaak, van de onzekerheid. Onder aanvoering van aandelen uit cyclische sectoren zoals energie (+3,6%), basismaterialen (+2,54%) en industriegoederen (+2,2%) klom de S&P 500-index 1,3% omhoog. De Nasdaq-index herstelde van een eerder verlies en sloot 0,9% hoger, de Dow Jones-index pluste zelfs ruim 2%.

Vertrouwen van MKB in VS gegroeid

De stemming kreeg op Wall Street steun van een sterker dan verwachte stijging van het vertrouwen van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf. De NFIB-index is in juni gestegen van 94,4 naar 100,6 punten (97,8 verwacht). De heropening van de Amerikaanse economie heeft blijkbaar veel vertrouwen gegeven. Dat zal deze maand wel anders zijn nu veel staten, waaronder Californië, weer lockdown-maatregelen instellen. Op de obligatiemarkt waren de koersbewegingen veel kleiner: de Amerikaanse 10-jaarsrente sloot onveranderd op 0,62%. We verwachten dat de kapitaalmarktrente de komende tijd in een nauwe bandbreedte zal bewegen. Meer over onze rentevisie lees je hier.

Positieve stemming op Aziatische beurzen

Positieve berichten over tests van een mogelijk coronavaccin door het Amerikaanse bedrijf Moderna geven de meeste Aziatische beurzen vanmorgen vleugels. Dat de Japanse centrale bank haar rentebeleid ongewijzigd laat, wordt ter kennisgeving aangenomen. De Nikkei-index is 1,6% hoger gesloten en in Seoel is de Kospi-index 0,9% hoger geëindigd. De Chinese beurzen doen het vanmorgen wat minder. Na de koerssprong van vorige week wordt er wat winst genomen. Dat lijkt me ook gezond. De Hang Seng-index wint nog wel 0,1% maar de beurs van Shanghai noteert 0,3% lager. De termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices staan ruim 0,5% hoger en de Europese beurzen zullen vandaag dan ook hoger van start gaan. De kwartaalcijfers en vooruitzichten van ASML zien er op het eerste gezicht ook prima uit, dus de AEX-index zal ook hoger openen.

Agenda van vandaag

Op de macro-economische agenda voor vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit het VK en Italië. Uit de VS krijgen we onder andere de inkoopmanagersindex van de regio New York, industriële-productiecijfers en wordt het ‘Beige Book’ van de Fed gepubliceerd. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere ASML, Svenska Handelsbanken, Tele2, Elisa, Bank of New York Mellon, United Health Group, US Bancorp en Goldman Sachs.

Fijne dag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 24964,09 op Dow Jones 9,9 23,86 23,91 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 22247,86 op Dow Jones 5,0 47,03 47,06 -0,06 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 29420,0 op Dow Jones 10,6 22,25 22,28 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 32510,0 op Dow Jones 4,8 49,43 49,46 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 15 juli 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.