Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Nokia Nokia - Netwerkspecialist in een stagnerende markt

maandag 3 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FI0009000681 EUR 12.1 2.47 Ja Informatie Technologie

Netwerkspecialist in een stagnerende markt

Nokia heeft het, net als de hele telecominfrastructuurindustrie, niet makkelijk. De start van 5G is tot nieuwe investeringen aan het leiden. Dat is ook nodig, want de markt is en blijft zeer competitief en staat her en der onder druk. De impact van de pandemie is tot op heden heel beperkt. Eerder aangekondigde reorganisaties moeten de winstgevendheid verbeteren.

Nokia: netwerkspecialist

Na de verkoop van de mobiele-telefonieactiviteiten aan Microsoft is Nokia overwegend actief als leverancier van apparatuur en diensten voor telecomnetwerken (Networks, 81% van de omzet). Daarnaast is er een software-divisie (12% van de omzet). De inkomsten uit licenties (Nokia Technologies, 7% van de omzet) zijn relatief beperkt, maar het zijn wel heel hoog renderende activiteiten (84% operationele marge in 2019). In 2019 werd op een omzet van €23,3 mld een genormaliseerde winst geboekt van €0,5 mld.

Omzet lager dan verwacht, marges duidelijk hoger, winstverwachting voor 2020 licht naar boven bijgesteld

De omzet in het tweede kwartaal daalde met 11%, en dat was iets meer dan werd verwacht. Meest opvallende, en positieve, was de operationele marge. De consensusverwachting was 4,6%, maar de uitkomst was 8,3%. De operationele winst viel daardoor 74% hoger uit dan verwacht. De genormaliseerde winst per aandeel (wpa) van €0,06 was mede daardoor het dubbele van de consensusverwachting. Anders dan bij veel andere bedrijven is er bij Nokia geen sprake van vraaguitval, maar meer van leveringsproblemen. Dat speelde ook in het tweede kwartaal nog, maar had minder effect op de winstgevendheid dan gevreesd. Het bedrijf verwacht in de tweede helft van het jaar nog steeds een duidelijke verbetering en inhaalvraag. De verwachtingen voor 2020 worden door het management licht naar boven bijgesteld (operationele marge van 9,0% naar 9,5%, wpa van €0,23 naar €0,25). In het vorige kwartaal werden die verwachtingen juist nog verlaagd. Nokia ziet de markt ongeveer gelijk blijven ten opzichte van 2019 maar zal wel wat marktaandeel verliezen omdat het alleen op goed winstgevende projecten inschrijft. De dividendbetaling is al eerder tijdelijk opgeschort tot de netto kaspositie weer boven de €2 mld is gekomen. De teller staat nu op €1,6 mld en gaat de goede kant op.

Waardering genormaliseerd, voorspelbaarheid neemt relatief toe

In theorie bieden de marktvooruitzichten al een tijdje meer redenen om enthousiast te worden, met 5G als sleutelwoord. Er is slechts een beperkt aantal spelers op deze markt. De Chinese spelers hebben daarnaast momenteel niet veel kans op orders in de VS of Europa. De CEO bevestigde ook dat dit heeft geholpen. Met 13,9x de verwachte winst over 2021 en 12,4 x 2022 is de waardering nog steeds laag. De consensustaxaties lijken daarbij voor de verandering minder gevoelig voor verlaging dan de meeste andere bedrijven door een redelijk stabiele eindmarkt. Nokia heeft een redelijke marktpositie in de infrastructuurmarkt en er is nog steeds ruimte (en noodzaak) voor verdere kostenbesparingen. 2019 was natuurlijk een jaar vol tegenvallers en niet nagekomen beloftes. Het zal tijd en moeite kosten om dat vertrouwen weer terug te winnen, en een coronacrisis helpt dan ook niet. Het afgelopen kwartaal was echter opnieuw een positieve stap in dat proces.

Kansen

  • Positieve kaspositie (€1,6 mld ultimo juni 2020) na de verkoop van verschillende activiteiten.
  • Sterke marktpositie in de kernactiviteit netwerkinfrastructuur. 5G-installatie kan op termijn tot hogere marges leiden.
  • Nokia heeft een grote portefeuille met technologische patenten en sterke research en productontwikkeling.

Risico's

  • De overname van Alcatel-Lucent brengt risico's met zich mee. Mislukte fusies zijn talrijk in dit segment.
  • Na meerdere tegenvallers en winstwaarschuwingen is het vertrouwen in het management beperkt en zijn nieuwe bestuurders aangesteld.
  • De telecommunicatieapparatuurmarkt groeit nauwelijks. De marges staan daarom nog steeds onder druk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,6 op Nokia 1,5 2,88 2,89 +7,85 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,6 op Nokia 1,5 2,88 2,89 +7,85 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen