Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Veerkrachtige resultaten leiden tot 20% dividendverhoging

woensdag 5 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 24.8 1.62 Ja Industriegoederen

Veerkrachtige resultaten leiden tot 20% dividendverhoging

De verschuiving van het businessmodel van print naar digitaal in het afgelopen decennium is succesvol. Nu het een van de grotere spelers is binnen de markt voor professionele digitale informatieservices, zijn de activiteiten makkelijker schaalbaar en is de potentiële markt ook gegroeid. Na een uitstekend 2018 was ook 2019 een sterk jaar. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de impact van het coronavirus beperkt is. Het concern heeft year-to-date dan ook een flinke outperformance laten zien. Toch heeft het management de prognoses over 2020 ingetrokken. De consistentie die het bedrijf biedt op operationeel en strategisch vlak is bovendien een positieve factor voor de beleggingscase.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. Het concern behaalde in 2019 een omzet van €4,6 mld en een nettowinst van €790 mln.

Veerkrachtige resultaten leiden tot 20% dividendverhoging. Niet afgeven jaarprognoses is wat matig

De resultaten over de eerste jaarhelft die Wolters Kluwer op 5 augustus presenteerde, waren veerkrachtig. De omzet (€2,3 mld) steeg 4% en was in lijn met de consensusverwachting, maar de winst per aandeel (wpa, +43%) was 20% hoger dan verwacht dankzij tijdelijke kostenbesparingen en de inkoop van eigen aandelen. De cijfers zijn hoofdzakelijk te danken aan de veerkrachtige resultaten van de terugkerende omzet (+4%), die nu 81% van de totale omzet uitmaakt. De niet-terugkerende omzet daalde 2% en dat was beter dan verwacht. Een van de grootste risico’s op de korte termijn die we bij de omzetcijfers van Q1 hebben benoemd, is het teruglopen van de transactie-inkomsten (20% omzet). Deze stegen echter onverwacht met 14% dankzij een stevige organische groei (+56%) in financiële transacties. De ‘legal services’-transacties daalden wel. Wat de divisies betreft, zit de zwakte bij de divisie Legal & Regulatory (20% omzet). Daar daalde de omzet en is de operationele marge ongeveer drie keer zo laag als in de andere divisies. De oorzaak is een grotere blootstelling aan dalende print-inkomsten en trainingen (die nu minder plaatsvinden door het coronavirus). In de andere drie divisies groeide de omzet een paar procent en de operationele winst met meer dan 10% (marges +/- 30%). Verder heeft Wolters Kluwer, zoals afgesproken, voor maximaal €50 mln eigen aandelen ingekocht in Q2 en gaat het voor €100 mln eigen aandelen inkopen in Q3 (0,5% van de marktkapitalisatie). Daarnaast is het positief dat het concern het interim-dividend met 20% heeft verhoogd naar €0,47. Ondanks de veerkrachtige resultaten, geeft Wolters Kluwer nog steeds geen jaarprognoses af. Tot slot is de euro-dollarkoers iets om rekening mee te houden. Ruim 60% van de omzet komt namelijk uit Noord-Amerika. De euro is de afgelopen weken fors sterker geworden, wat betekent dat de inkomsten uit de VS per saldo minder waard worden.

Relatieve waardering best aantrekkelijk

Over het geheel genomen opnieuw een prima update. De terugkerende omzet groeit gestaag door, maar het blijkt inderdaad lastiger om in de huidige marktomstandigheden contracten te vernieuwen. Er zijn echter geen zorgen dat dit een grote rol gaat spelen. Wij verwachten dat de niet-terugkerende omzet verder zal afzwakken in de tweede jaarhelft. De dividendverhoging bevestigt de sterke balans. De omvang van de in te kopen aandelen is relatief klein, maar toch vinden wij het positief dat Wolters Kluwer dit blijft doen. Het feit dat de kostenbesparingen slechts van tijdelijke aard zijn is jammer, net als het feit dat het concern de jaarprognoses niet hervat. Dit lijkt ons wat voorzichtig. De winstgroeiverwachtingen voor 2020, ’21 en ’22 zijn respectievelijk +1,9%, +6,1% en +7,5%. De waardering ten opzichte van de (sub)sector en de bredere markt is net iets hoger dan het historisch gemiddelde. Dus eigenlijk is het geheel een aantrekkelijk verhaal. Het aandeel noteert tegen 23 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden. Het getaxeerde dividendrendement is 1,7% (sector: 2,1%).

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is daardoor kleiner.
  • Een groot deel van de omzet (80%) is van terugkerende aard doordat het concern veel met abonnementen werkt.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 60%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.
  • De trend richting meer vrij beschikbare online informatie vormt een risico voor het verdienmodel van het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 61,9 op Wolters Kluwer 8,6 7,57 8,07 +0,19 % Koop Sprinter
Sprinter Long 62,8 op Wolters Kluwer 5,5 12,19 12,69 +0,12 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 80,91 op Wolters Kluwer 5,7 11,60 12,10 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 80,91 op Wolters Kluwer 5,7 11,60 12,10 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.