Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ENGIE ENGIE

woensdag 5 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0010208488 EUR 16.7 4.61 Ja Nutsbedrijven

Engie heeft zich de laatste jaren omgevormd tot een van Europa’s meest gediversifieerde nutsbedrijven. De komende jaren gaat de aandacht uit naar groei-investeringen in hernieuwbare energie en digitalisering van het netwerk. Een hoop uitdagingen, zoals de toekomst van de nucleaire capaciteit van Engie, lagere toegestane tarieven voor elektriciteit en gas en stevige benodigde investeringen, zijn ondertussen benoemd. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. Als de groeidoelstellingen van het bedrijf worden gerealiseerd, lijkt de waardering laag.

Gediversifieerde elektriciteitsproducent

Engie is een van de grootste nutsbedrijven in Europa met een breed samengestelde productportefeuille van elektriciteitsopwekking, elektriciteits- en gasdistributie, infrastructuur en dienstverlening. Zo’n 37% van de omzet komt uit gereguleerde gaslevering in Frankrijk. Bij een omzet van €60 mld boekte Engie in 2019 een genormaliseerde nettowinst van €1,2 mld. Deze omzet werd gegenereerd in Frankrijk (35%), de Benelux (15%), overig Europa (22%), Azië, het Midden-Oosten & Oceanië (9%), Noord-Amerika (8%) en Zuid-Amerika (11%).

Transformatie in volle gang

Engie heeft in de afgelopen jaren een groot deel van zijn kolencentrales, energiehandel en olie-exploratie & -productie afgestoten. De opwekkingsportefeuille bestaat nu voor 90% uit gas – hernieuwbare en kerncapaciteit. Hierdoor zijn de verdiensten van Engie minder afhankelijk geworden van de (volatiele) grondstoffenprijzen. Ook de brede geografische diversificatie en dienstverlening aan lokale overheden zorgen voor stabiliteit in de omzet. Deze diversificatie maakt de bedrijfsvoering van Engie minder transparant dan van nutsbedrijven die zich specialiseren. De overgebleven kerncentrales beginnen op leeftijd te raken en de onderhoudskosten nemen toe. Deze staan in België en over hun toekomst wordt nog gediscussieërd, maar tot die tijd blijft het risico op tegenvallers aanwezig. De waterkrachtcapaciteit van Engie in Frankrijk kent lage productiekosten en stabiele productie. Maar de roep om openstelling van deze markt vanuit Europa is erg luid aan het worden.

Resultaten vallen wat tegen maar EBITDA-verwachting voor 2020 herhaald en dividend wordt weer hervat

Engie rapporteerde resultaten die enigszins tegenvielen. De gecorrigeerde winst voor belasting (EBITDA) kwam in het eerste halfjaar uit op €4,5 mld, een daling van 18,2%. Dit was lager dan verwacht dankzij een sterker dan verwachte negatieve impact van het coronavirus en negatieve wisselkoerseffecten in Latijns Amerika. Ook de afschrijvingen vielen wat hoger uit dan verwacht. Engie geeft een EBITDA-verwachting voor 2020 af van €9,0-9,2 mld. De consensusverwachting ging uit van €9,1 mld. Het dividend wordt weer hervat na een tijdelijke opschorting door de vele onzekerheden. Voor de komende jaren daarna (t/m 2022) ziet het bedrijf nog steeds ruimte voor verdere groei van de nettowinst met 6-8% per jaar, het dividend zal op vergelijkbare basis meegroeien.

Waardering ruim onder sectorgemiddelde

De waardering ligt met 11,3 keer de verwachte winst over 2021 ruim 25% lager dan het gemiddelde voor Europese nutsbedrijven. Het dividendrendement van 4,5% is daarentegen vrij hoog voor een Europees nutsbedrijf. De verwachte gemiddelde winstgroei is ongeveer 8% per jaar in de komende jaren. Het bedrijf heeft vele jaren van underperformance en tegenvallende resultaten achter zich. Ook dit jaar is tot op heden sprake van 15% underperformance ten opzichte van de sector. De marktomstandigheden en het begrip rond nucleaire energieopwekking zijn aan het draaien, en Engie lijkt daar de komende jaren van te kunnen profiteren. Dat is nog niet volledig in de waardering meegenomen. Door de coronacrisis is de consensustaxatie voor de winst dit jaar ondertussen met zo'n 15% verlaagd.

Kansen

  • Aanhoudende groei gasverbruik in Europa.
  • Groei van activiteiten in Latijns-Amerika en andere opkomende economieën.
  • Ontwikkeling van elektrisch rijden, internet der dingen, batterijopslag en andere innovaties.

Risico's

  • Lager tempo van herstel na de coronacrisis.
  • Operationele problemen of versnelde afbouw kerncentrales.
  • Openstelling Franse waterkrachtmarkt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 8,2 op ENGIE (GDF Suez) 2,3 5,81 5,85 -2,02 % Koop Sprinter
Sprinter Long 8,2 op ENGIE (GDF Suez) 2,3 5,81 5,85 -2,02 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen