Auteur

Bob Homan
Hoofd ING Investment Office

Dagbericht beleggen VS en China op weg naar gescheiden IT- en socialmedia-systemen

dinsdag 11 augustus 2020

Goedemorgen op deze nieuwe, hete dag. Er was weinig macro-economisch nieuws gisteren. De OESO publiceerde haar graadmeter voor de economie van de eurozone op basis van voorlopende indicatoren.

OESO: nog steeds onzekerheid over impact coronamaatregelen

Die graadmeter steeg licht naar 97,3 en blijft daarmee onder het langjarig gemiddelde van 100. Het commentaar van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geeft de huidige economische situatie in onze ogen goed weer. Zij gaf aan, dat het economische herstel in de eurozone aan kracht verliest. Na de diepe dip dit voorjaar, gevolgd door een sterk herstel, is er nog altijd is sprake van groei – maar de economische activiteit valt nog steeds lager uit dan het langjarige gemiddelde. Dat geldt niet alleen voor de eurozone, maar ook voor andere grote economische machtsblokken, zoals China en de Verenigde Staten. De OESO benadrukt dat er nog steeds onzekerheid bestaat over de effectiviteit en de effecten van (mogelijke) maatregelen om de virusrisico's te beperken.

Saoedisch staatsolieconcern: ‘meer vraag naar olie’

De financiële markten keken niet op van de bevindingen van de OESO en koersten over het algemeen licht hoger. De Euro Stoxx 50-index kreeg er 0,2% bij. Onderling waren er aardige verschillen tussen de beurzen in Europa. Zo steeg de Spaanse hoofdindex IBEX anderhalf procent terwijl De AEX 0,4% daalde. Het waren vooral de achterblijvende aandelen van de afgelopen tijd, die het goed deden terwijl de hardlopers wat terugvielen. De energiesector, dit jaar verreweg de slechtst presterende aandelensector, leidde het herstel en Shell en BP klommen elk zo’n 2%. De olieprijzen stegen zo’n anderhalf procent nadat de Saoedische oliereus Saudi Aramco bij de publicatie van zijn cijfers aangaf, dat het de vraag naar olie dit jaar ziet aantrekken. De koersen in de best presterende sector dit jaar (IT) vielen wat terug.

VS treffen ook eigen IT-bedrijven bij dwarsbomen Chinese…

Datzelfde beeld zagen we in de VS. De Nasdaq, de Amerikaanse index met daarin veel technologieaandelen, verloor 0,4% terwijl de Dow Jones Industrial Average (met wat meer vertegenwoordigers uit de ‘oude economie’) 1,3% steeg. Technologieaandelen hadden last van de toegenomen spanningen tussen de VS en China. De VS willen na TikTok ook de app WeChat van Tencent verbieden. Mocht dit doorgaan, zal dit ook de Amerikaanse techbedrijven treffen, die dan hun hardware (Apple) of besturingssysteem (Android van Alphabet) minder kwijt kunnen in China.

… en creëren twee kampen op IT- en socialmedia-gebied

Wij verwachten al langer dat China en de VS, gescheiden van elkaar, beide met hun eigen technologie- en socialmediasysteem zullen gaan werken. China met een systeem dat niks geeft om de privacy van zijn gebruikers en de VS met een systeem dat ook niks geeft om de privacy van zijn gebruikers... Het verschil zit hem erin, dat de data in het geval van China naar de overheid gaan en in het geval van de VS naar commerciële bedrijven. Ondanks de onzekerheid op de korte termijn die een en ander creëert rond de technologiebedrijven zijn we nog steeds positief over deze aandelen. Vanwege de twee systemen vinden we het belangrijk om te spreiden en dus beleggen we zowel in Tencent en Alibaba als in Apple, Alphabet en Amazon (al is dat laatste strikt genomen geen techbedrijf).

Dikke winsten in Tokio en Hongkong

In Azië vanochtend over het algemeen groene borden: hogere koersen. In Japan bleek de kredietverlening goed te groeien. De beurzen van Japan en Hongkong noteren dikke winsten van rond de 2%. De beurzen op het vasteland van China doen het ook goed met winsten van rond de half procent, waarbij de stemming profiteerde van een verrassend sterk herstel van de autoverkopen. De rest van de Aziatische beurzen beweegt hier tussenin, waarbij de meer door technologieaandelen bepaalde beurzen aan de onderkant zitten.

Agenda van van vandaag

vandaag staat er geen macro-economisch nieuws op de agenda, dat de markten in beweging zal brengen. We kunnen ons optrekken aan een sterk Azië. Ik hoop dat je vandaag kunt genieten van alweer een mooie zonnige dag! 

Groeten,

Bob

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,66 op AEX 10,0 5,42 5,44 +3,43 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 441,25 op AEX 5,0 10,86 10,88 +1,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 593,97 op AEX 10,0 5,45 5,47 -3,36 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,9 11,17 11,19 -1,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 11 augustus 2020, door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.