Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: E.ON E.ON

woensdag 12 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 15.9 4.91 Ja Nutsbedrijven

Sinds de ‘Energiewende’, de opgelegde hervorming van de Duitse energiemarkt richting duurzamere energiebronnen, is nutsbedrijf E.ON bezig met herstructureren. Het bedrijf heeft verschillende niet-gereguleerde activiteiten afgebouwd, waardoor de inkomsten minder gevoelig zijn geworden voor de ups en downs van de energiemarkt. Met de verkoop van het belang in Uniper en de uitruil van activiteiten met RWE is de herstructurering van activiteiten afgerond.

Duits nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en elders in Europa. Het levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €41 mld boekte E.ON in 2019 een nettowinst van €1,35 mld. Deze omzet werd behaald in Duitsland (44%), andere EU-landen (55%) en de rest van de wereld (1%).

Herstructurering grotendeels afgerond

Na de gedeeltelijke beursgang van E.ON’s productiecapaciteit op basis van fossiele energiegrondstoffen (onder de naam Uniper) heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd. Het resterende belang van 47% in Uniper heeft E.ON verkocht aan het Finse nutsbedrijf Fortum. Hiermee is het afstoten van oude activiteiten afgerond en worden de inkomsten van E.ON losgekoppeld van de grondstoffenprijzen. Door de uitruil van activiteiten met Innogy en RWE kan E.ON zich verder specialiseren en is de opwekking van energie volledig afgestoten. Het bedrijf beschikt nu over een van de grootste elektriciteitsnetwerken ter wereld en een klantenbasis van rond de vijftig miljoen huishoudens. E.ON was de afgelopen jaren actief met de ontwikkeling van slimme energiemeters, laadpalen voor elektrische auto’s, batterij-opslag en andere diensten waarbij het profijt heeft van zijn grote netwerk. Margedruk bij de levering aan particulieren blijft wel een risico. Het lastig voorspelbare aanbod van hernieuwbare energie op het netwerk zorgt voor hogere kosten.

Operationele resultaten iets boven verwachting; EBIT-verwachting voor 2020 verlaagd vanwege Covid-19

Over het eerste halfjaar van 2020 rapporteerde E.ON een genormaliseerde operationele winst van €2,16 mld, ongeveer 1% boven de consensus. De nettowinst in de eerste jaarhelft was zo’n 3% boven verwachting. Het bedrijf geeft aan dat er in totaal ongeveer €200 mln nettowinst is weggevallen door Covid-19. E.ON verlaagt daarom ook de operationele-winstverwachting met €200 mln. De nieuwe range is €3,6-3,8 mld voor het hele jaar, ervan uitgaande dat er geen nieuwe grote lockdowns meer volgen. De nettoschuld steeg zoals verwacht verder tot ruim €43 mld door extra pensioenafboekingen. De doelstellingen voor de middellange termijn, inclusief een dividendgroei van tenminste 5% per jaar, blijven gehandhaafd.

Waardering licht onder het gemiddelde, bovengemiddelde winstgroei

E.ON is tot op heden dit jaar ruim 12% beter blijven liggen dan het sectorgemiddelde. De belangrijkste onderbouwing daarvoor lijkt de combinatie van lichte onderliggende groei, duurzame ambitie en ruimte voor grote synergievoordelen in de komende jaren, resulterend in bovengemiddelde winstgroei. De negatieve impact van Covid-19 is wat sterker, vergeleken met andere bedrijven binnen de sector. De resultaten zijn lastig te vergelijken met eerdere jaren door de uitruil van activiteiten met RWE. De waardering ligt met zo’n 14 keer de geschatte winst voor 2021 iets onder het sectorgemiddelde. Het dividendrendement van 4,8% ligt aan de bovenkant van het gemiddelde van Europese nutsbedrijven. Op basis van de consensusverwachting is de langetermijngroei licht bovengemiddeld.

Kansen

  • Hoger dan verwachte synergieen uit de deal met RWE.
  • Verdere verlaging van de schuldpositie.
  • Investeringen in netwerkuitbreiding en groeiprojecten.

Risico's

  • Steviger dan verwacht ingrijpen van de toezichthouder op de energiemarkt.
  • Onverwachte sterke stijging van de kapitaalmarktrentes.
  • Impact van het coronavirus. Het bedrijf heeft hier toch bovengemiddeld last van gehad tot dusver.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen