Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ASM International ASM International - Kleinere, maar succesvolle producent van halfgeleider-productieapparatuur

donderdag 3 september 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000334118 EUR 21.5 1.77 Ja Informatie Technologie

Kleinere, maar succesvolle producent van halfgeleider-productieapparatuur

ASM International heeft door reorganisaties en succesvolle nieuwe producten de front-end-activiteiten, na jaren van verlies, goed winstgevend gekregen. De impact van het coronavirus is relatief beperkt door een aantal succesvolle productintroducties en voortgaande investeringen van foundries. De (deels verkochte) back-end-activiteiten bewegen mee met de mondiale halfgeleidercyclus.

Alleen front-end zichtbaar in operationele cijfers na deconsolidatie

ASM International is producent van productieapparatuur voor de chipindustrie en maakt apparatuur voor zowel ‘front-end’-processen (de eerste fasen van het productieproces) als ‘back-end’-processen (de assemblage en verpakking van chips). Door de vermindering van het belang in ASM PT tot onder de 50% is de omzet van de back-end-apparatuur sinds 2013 niet langer geconsolideerd (verwerkt in de operationele resultaten). In 2017 is het belang op 25% gekomen door verdere verkopen. In 2019 werd op een omzet van €1,28 mld een genormaliseerde nettowinst gerealiseerd van €213 mln.

Resultaten ruim beter dan verwacht; ook indicaties derde kwartaal vielen niet tegen

De omzet van ASM International (ASMI) steeg in het tweede kwartaal van 2020 met 26,6% ten opzichte van een jaar eerder. Dat was duidelijk boven verwachting. De operationele winst steeg verder (+86%) door de sterk gestegen omzet en een meer ‘volwassen’ productmix, waarin minder evaluatiesystemen zitten die in eerste instantie een lagere marge hebben. De bijdrage van ASM Pacific Technology (ASM PT) nam verder af en is momenteel nauwelijks relevant voor de winstontwikkeling. Het is geen verrassing dat er op kwartaalbasis een krimp is in nieuwe orders, maar de orde van grootte viel mee door sterkte in de foundry-markt. De omzetdaling in het derde kwartaal lijkt daardoor beperkt te kunnen blijven tot minder dan 10% ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat is een minder sterke daling dan werd verwacht. De bandbreedte is nog steeds wat groter dan normaal, gezien de onzekerheden.

Waardering gemiddeld binnen de sector

Met een waardering van ruim 19,5x de verwachte winst over 2021, lijkt de waardering gemiddeld ten opzichte van het sectorgemiddelde. Dat is in onze ogen een mix van het feit dat het bedrijf en de sector zeer gevoelig zijn voor de golfbewegingen in de vraag (cyclisch), en van het ruim beter dan gemiddelde groeipotentieel. De winstverwachtingen zijn per saldo toch vrij onzeker. De markt gaat ervan uit dat er in 2020 een forse winstdaling zal zijn, met daarna een duidelijk herstel. Het dividendrendement is gemiddeld: 1,6%.

Kansen

  • Kostenvoordeel voor klanten die met name actief zijn als foundry of logic producent.
  • Apparatuur op basis van dunne film (atomic layer deposition, ALD) is noodzakelijk voor een verdere verkleining van rekenchips, dit product groeit goed.
  • De 25%-deelneming ASM Pacific is de grootste en (normaalgesproken) meest winstgevende producent van back-end-apparatuur ter wereld.

Risico's

  • Door de relatief geringe omvang van het bedrijf is er nog steeds een kostennadeel ten opzichte van grotere producenten van chipproductieapparatuur, zichtbaar in lagere marges.
  • De onderneming is actief in een cyclische markt.
  • ASMI blijft afhankelijk van het al dan niet overnemen van zijn technieken door de chipproducenten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 110,07 op ASMI 9,9 1,22 0,00 +40,23 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 97,72 op ASMI 4,9 2,46 2,48 +16,51 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 132,35 op ASMI 9,1 1,31 1,33 -20,96 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 145,02 op ASMI 4,6 2,57 2,59 -11,95 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ASM International bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.