Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers wachten op Fed-rentebesluit

woensdag 16 september 2020

Goedemorgen. Op de warmste Prinsjesdag ooit, kregen we gisteren te horen dat de regering niet gaat bezuinigen maar investeren. Dat is een andere aanpak dan we gewend zijn in crisisperiodes. Hieruit blijkt maar weer eens dat de coronacrisis anders is dan andere.

Beter dan bezuinigen

Uit de Miljoenennota voor volgend jaar komt naar voren dat bedrijven en gezinnen worden gesteund om de impact van de crisis op te kunnen vangen. Hierdoor zal de staatsschuld oplopen, maar dat is met de huidige lage rente vooralsnog geen probleem. Of deze aanpak zal werken, en hoe die zal uitwerken op de staatsfinanciën, weten we over een paar jaar. Maar op dit moment lijkt investeren en steunen een betere optie dan bezuinigen.

Vertrouwen Duitsers stijgt onverwacht

Zoals gebruikelijk reageren de financiële markten niet op de Miljoenennota en was het vooral macro-economisch nieuws dat de stemming op de Europese beurzen bepaalde. Na de beter dan verwachte cijfers uit China was het (later in de ochtend) de beter dan verwachte nieuwe stand van de economisch barometer uit de grootste economie van de EU, die het optimisme steun gaf. De ZEW-index van het economische vertrouwen bij onze oosterburen is deze maand gestegen van 71,5 naar 77,4 punten, terwijl analisten rekenden op een daling naar 69,5 punten. De deelindex van de huidige situatie steeg van -81,3 naar -66,2 punten (-72 verwacht).

Goed nieuws van retailers H&M en Ocado

Je kunt dus stellen dat de onze oosterburen iets rooskleuriger naar de toekomst kijken dan vorige maand. Dat is op zich goed nieuws, maar ik hecht meer waarde aan de Ifo-index, de vertrouwensindex van Duitse ondernemers. Naast deze beter dan verwachte macrocijfers trokken beleggers zich vooral op aan meevallende berichten van winkelbedrijven H&M en Ocado, die beide vervolgens meer dan 10% koerswinst boekten. Verder zijn beleggers vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, de Fed vanavond. De Stoxx Europe 600 index-steeg gisteren voor de derde dag op rij en eindigde op plus 0,7%. De Duitse tienjaarsrente sloot onveranderd op -0,48%.

Opnieuw geen coronasteun-akkoord in Congres VS…

En weer werd er gisteren in het Amerikaanse Congres een voorstel voor een nieuw pakket aan steunmaatregelen verworpen. Het lijkt erop dat dit er mogelijk niet voor de verkiezingen gaat komen. Voor Wall Street lijkt dat allemaal weinig uit te maken. Beleggers houden zich vast aan de stortvloed aan liquiditeit (goedkoop geld) die de Fed hen verschaft. Bovendien is de inkoopmanagersindex van de regio New York deze maand sterker gestegen dan analisten hadden verwacht: van 3,7 naar 17 punten, tegen 6,9 verwacht.

… maar beleggers houden vertrouwen: Nasdaq wint 1,2%

Het herstel op de sterk door technologieaandelen bepaalde Nasdaq-index kreeg gisteren dan ook een vervolg. De index boekte een winst van 1,2%. De breder samengestelde S&P 500-index deed het iets rustiger aan met een winst van 0,5%. Vooral financiële waarden (banken en verzekeraars, -1,4%) lagen gisteren onder druk door slechte berichten van Citigroup. Het aantal wanbetalers op leningen bij de bank loopt sterk op en Citi krijgt mogelijk een onderzoek van de toezichthouder naar hun risicomanagement. Het aandeel sloot 7% lager en trok sectorgenoten mee omlaag. Ook aandelen uit de sector energie (-0,8%) sloten lager. Beide sectoren hebben we al een tijdje op onderwogen staan in onze beleggingsstrategieën omdat we voorlopig meer risico's dan kansen zien voor beide sectoren. De Dow Jones Industrial Average sloot gisteren onveranderd, vooruitlopend op het rentebesluit van de Fed. Op de obligatiemarkt hielden beleggers hun kruit droog. De Amerikaanse tienjaarsrente sloot 1 basispuntje hoger op 0,68%.

Vlakke opening verwacht in Europa

Als ik op mijn scherm kijk, zie ik vanmorgen een gemengd beeld op de Aziatische markten. Ook hier wordt rustig afgewacht op (hopelijk) wat richting van de Fed. De meeste beurzen schommelen rond het slot van gisteren. De Japanse Nikkei-index plust 0,1% maar de Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,1% en die de beurs van Shanghai verliest 0,2%, de Zuid-Koreaanse Kospi-index koerst 0,3% lager maar de beurs van Australië plust ruim 1%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger. De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak openen.

Agenda van vandaag

Het belangrijkste nieuws krijgen we vanavond (20:00 uur onze tijd) van de Fed. We verwachten dat de Amerikaanse centrale bank haar belangrijkste beleidsrente, de Fed funds rate, ongewijzigd zal laten (0-0,25%) maar mogelijk gaat voorzitter Jerome Powell hinten op meer stimulering. Dat zal waarschijnlijk niet in de vorm van negatieve rentes zijn maar wellicht wat wordt genoemd 'yield curve control'. In dat geval zal de Fed proberen ook de rentes op langer lopende (staats)obligaties (2, 5, 10 en 30 jaar) laag te houden. We zijn benieuwd. In ieder geval zal de liquiditeitssteun van de Fed nog lang voortduren, maar daar maakt niemand zich nu druk om. Eerder krijgen we vanmiddag nog cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen in augustus. Er wordt een gemiddelde winkel-omzetstijging van 1% verwacht (maand op maand). Maar zoals gezegd, zal er worden gewacht op de Fed.

Fijne dag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 685,12 op AEX 10,0 7,51 7,53 -0,79 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 610,26 op AEX 5,0 14,99 15,01 -0,60 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 814,0 op AEX 10,0 7,56 7,58 +0,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 870,0 op AEX 5,7 13,25 13,27 +0,23 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 16 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.