Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Op weg naar lagere koersen

donderdag 17 september 2020

De recente neerwaartse doorbraak onder de neklijn van een tweetal toppatronen (zone 543,60 – 545) duurde 4 dagen en werd vorige week weer opgeheven. De trend blijft wel neerwaarts gericht voor de komende periode.

Dalende toppenlijn vanaf de 587-top opnieuw getest en te sterk bevonden

Sinds begin juni zien we een meer zijwaartse consolidatiefase in de AEX. Destijds werd ook de steile opgaande bodemlijn vanaf de maartbodem bij 389 neerwaarts gebroken. Hij vormde sinds juni nog wel meerdere keren een hogere top maar de overtuiging voor een verdere krachtige stijging ontbrak. Dit zagen we onder andere aan de negatieve divergentie die ontstond in juni tot medio juli. Dit betekent dat de koopdruk begint op te drogen en is te zien aan het feit dat de AEX zelf nog hogere toppen vormt, maar de technische indicatoren (RSI en MACD) al lagere toppen vormen. Uiteindelijk werd medio juli een top gevormd bij 587. Deze top lag ongeveer 14 punten hoger dan de eerdere top die begin juni werd gevormd toen de krachtige opgaande bodemlijn sinds maart nog intact was. Ook zagen we tot medio juli de contouren ontstaan van een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. De top bij 587 maakte verder ook onderdeel uit van een driedaags (en relatief zeldzaam) toppatroon, een zogenoemde evening star. Direct na de vorming van deze top werd ook de stijgende wig neerwaarts gebroken en ontstond een patroon van lagere toppen. Deze dalende toppenlijn is nog steeds intact en heeft inmiddels al 5 raakpunten. Gisteren werd deze toppenlijn opnieuw getest en hij is vandaag bij 559 te vinden. Ook werd gisteren het neerwaarts gedraaide 50-daags gemiddelde getest. Pas een structureel meerdaags slot boven de genoemde dalende toppenlijn en boven de meest recente dubbele top bij 568 zorgt voor een vervolg van de inmiddels 3 maanden durende brede consolidatiefase. In dat scenario mogen we een hertest van de 587-top niet uitsluiten. Deze kans is echter wel steeds kleiner geworden, vooral na de recente (4-daagse) neerwaartse doorbraak onder de zone 543,60 – 545.

Visie technische analyse

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

543,60 – 545 / 534,60 / 529,80 / 528,70

559 / 561,20 / 568 / 575,70

Grafiek AEX-index op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 505,23 op AEX 10,0 5,51 5,53 -0,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,27 op AEX 5,0 11,01 11,03 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 605,53 op AEX 10,0 5,51 5,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 652,0 op AEX 5,0 11,00 11,02 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 17 september 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.