Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse S&P500 S&P 500 en Nasdaq 100: opgaande bodemlijnen gebroken

dinsdag 6 oktober 2020

Als we verder nog een korte blik op de technische situatie van enkele Amerikaanse indices geven, dan zien we daar ook de nodige verzwakkingen in het middellangetermijnbeeld. In tegenstelling tot de AEX en veel andere indices, zagen we in de VS een voortgang van de krachtige opgaande beweging naar hogere toppen in de afgelopen maanden. Begin september werden in de Nasdaq 100 en de S&P 500 pas de toppen geplaatst. Kijkend naar de afgelopen maanden zagen we in deze indices wel een steeds steilere opwaartse versnelling ontstaan. Hierdoor leek er sprake te zijn van een klassieke blow-off fase, een laatste en zeer steile versnelling voordat een top wordt gezet. Inmiddels zijn alle opwaartse bodemlijnen neerwaarts gebroken en werden grote hoofd-schouderpatronen geactiveerd. De huidige oplevingen passen ook in dat technische scenario voor de vorming van een lagere top voordat de neerwaartse weg weer wordt hervat. De 1e weerstand in de S&P 500 is te vinden bij 3.429 en daarboven zou er nog een terugtest mogelijk zijn naar de voormalige en minst steil opgaande bodemlijn. De 1e doelzone voor de komende periode is bij de 2.950 – 3.020 te vinden. In de Nasdaq 100 is er een vergelijkbare technische situatie te zien. Ook in deze index was er tot begin september een blow-off situatie waarna in een korte tijd alle opgaande bodemlijnen neerwaarts werden gebroken. De opleving in de afgelopen dagen zorgde tot op heden bijna voor een terugtest naar de minst steil opgaande bodemlijn. Ook in deze index werd al een hoofd-schoudertoppatroon geactiveerd waarbij een 1e doel voor de komende tijd bij 9.700 is te vinden. Ondanks de oplevingen in de afgelopen week zijn in deze Amerikaanse indices belangrijke neerwaartse signalen voor de komende tijd gegeven en lijkt een hervatting naar lagere niveaus binnenkort realistisch.

Grafiek S&P 500 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 5 oktober 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3219,0 op S&P 500 10,1 2,87 2,90 +2,85 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2802,55 op S&P 500 5,0 5,78 5,81 +1,22 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3700,0 op S&P 500 9,9 2,92 2,95 -3,29 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3794,0 op S&P 500 7,8 3,74 3,77 -2,59 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 6 oktober 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.