Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Verdere verzwakkingen

woensdag 28 oktober 2020

Ruim een week geleden zagen we duidelijke verzwakkingen in het kortetermijnbeeld. Zo werden beide stijgende bodemlijnen gebroken en een meervoudige top gevormd. De belangrijke zone 529–533 komt weer in zicht.

Eindfase van de langdurige zijwaartse beweging. Bevestiging onder 529-533

In het middellangetermijnbeeld beweegt de AEX al sinds begin juni in een brede zijwaartse tradingrange. Deze zijwaartse beweging werd gestart nadat begin juni (na de vorming van een top bij 574) de vanaf de maartbodem bij 389 stijgende bodemlijn neerwaarts werd gebroken. In het langetermijnbeeld is er al langere tijd sprake van een dalende trend (bearmarkt) waarbij de herstelbeweging te zien is als terugtest en vorming van een lagere top. Deze zijwaartse fase is naar mijn mening dan ook te zien als topvormingsproces (overgangsfase) voordat een volgende neerwaartse beweging zal starten. De herstelbeweging vanaf de maartbodem volgde op een enorme voorafgaande vrije val van ruim 240 punten in slechts 4 weken tijd. Ik gaf destijds ook aan dat een krachtig herstel mocht worden verwacht, maar deze beweging bleek nog aanzienlijk forser dan verwacht destijds. Als we echter kijken naar de logaritmische langetermijngrafiek dan is deze herstelbeweging te zien als klassieke terugtest naar de bodemlijn van de voormalige bullmarkt, die in 2009 startte en eind 2018 werd beëindigd. In de afgelopen maanden hebben we een groot aantal toppatronen gezien die ook nog steeds wijzen op een neerwaarts vervolg. De belangrijkste te breken zone voor een krachtig verder neerwaarts vervolg ligt bij de zone 529 – 533. Deze zone is aan de bovenkant recentelijk verbreedt doordat de terugvallen in de afgelopen periode uiteindelijk stokten bij de 533,20. Onder deze zone is de top in het langere beeld bevestigd en kan een krachtig verder neerwaarts vervolg worden gestart. Mijn 1doelzone voor de komende maanden blijft dan ook onveranderd liggen bij 490 – 500. Hier liggen meerdere oude steunpunten, het 1e te berekenen koersdoel vanuit de toppatronen en ook het 1e (38,2%) Fibonacci-retracementniveau.

Visie TA

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

535 / 533,20 / 529 – 530 / 513

548 / 554,40 / 558/ 568 / 574 / 575,70

Grafiek AEX-index dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 27 oktober 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippe

Bearish engulfing gevormd op de weekgrafiek, doelzone komende maanden blijft 490 - 500
De brede zijwaartse fase startte begin juni bij de 530-bodem. Vlak hiervoor werd de vanaf de 389 stijgende bodemlijn gebroken. Tot medio juli werden de contouren duidelijk van een stijgende wig die direct na de vorming van de 587-top werd gebroken. De vorming van deze top ging ook gepaard met de vorming van een driedaags en relatief zeldzaam toppatroon, een evening star. Hierna werd een dalende trend gestart die zorgde voor een meervoudige terugtest, de laagste bodem werd toen gevormd bij 533,20 waarna de dalende toppenlijn werd gebroken en de zijwaartse fase nieuw leven werd ingeblazen. Destijds zag het er al naar uit dat de zone 529 – 531 zou worden gebroken, maar deze doorbraak bleef uit. Inmiddels werd in de afgelopen weken een meervoudige top gevormd rond de 574, een test van de augustustop waarmee een sterke weerstand is gevormd. Direct hierna werden in de afgelopen twee weken beide opgaande kortetermijnbodemlijnen (vanaf de 533) neerwaarts gebroken. Ik gaf in mijn laatste analyses al aan dat de kans op topvorming groot was waarna opnieuw de zone 529 – 533 kon worden opgezocht. Inmiddels zien we ook een duidelijke neerwaartse draai in de technische indicatoren (RSI en MACD) en noteert de AEX onder zowel het 50-daags als het 200-daags gemiddelde. Toch zal pas een structureel slot onder de 529 – 533 zone het definitieve afrondingssignaal zijn van dit bijna 5 maanden durende consolidatieproces. Een langdurig proces waarna onder de 529 en krachtig neerwaarts vervolg kan worden ingezet. Pas boven de 587 wordt het proces aan de bovenkant verlaten en kan de AEX op weg naar de 600 – 610. Deze kans blijft naar mijn mening klein, net als ik in de vorige opinies al aangaf. Tot aan de 529 – 533 ligt alleen nog een klein steunpunt bij 535. Aan de bovenkant zien we weerstanden bij het dalende 50-daags gemiddelde van 554,40, de horizontale weerstand bij 558 en bij 568. De kans op een kortdurend herstel blijft mogelijk voor de vorming van een lagere top onder de 574 - 575,70 toppenzone. Als we overigens kijken naar de weekgrafiek dan zien we ook de vorming van een bearish engulfing. Kortom, een lagere meervoudige top lijkt gevormd en we zitten in de eindfase van dit langdurige consolidatieproces. Bevestiging treedt op onder de zone 529 – 533.

Grafiek AEX-index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 27 oktober 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 661,23 op AEX 10,0 7,27 7,29 +5,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 588,97 op AEX 5,0 14,50 14,52 +2,91 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 788,0 op AEX 9,9 7,35 7,37 -5,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 839,0 op AEX 5,8 12,54 12,56 -3,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 28 oktober 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.