Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Xetra DAX

woensdag 28 oktober 2020


Xetra DAX: hoofd-schoudertoppatroon geactiveerd onder zone 12.250 – 12.340

Een van de eerste indices die gisteren onder zijn belangrijke steunzone brak is de Duitse Xetra DAX. Net als de AEX en veel andere indices brak hij in juli zijn krachtige herstelbeweging af onder de stijgende bodemlijn vanaf het dieptepunt in maart dit jaar. In de voorafgaande periode vond ook in de DAX een zeer forse vrije val plaats. Deze zorgde destijds voor een daling vanaf de all-time high bij 13.790 tot aan de 8.260. De herstelbeweging die hierop volgde, zorgde in september nog voor een hoogtepunt bij 13.460. Kijken we naar de langetermijngrafiek dan zien we nu een meervoudig geteste weerstandszone sinds eind 2017 in de zone 13.500 – 13.800. Als we deze zijwaartse fase bekijken sinds begin juli zien we verder de ontwikkeling van een groot hoofd-schouderpatroon. De neklijn van dit patroon lag gelijk aan de onderkant van deze zijwaartse tendens, te weten de zone 12.250 – 12.340. Veel andere Europese indices bevinden zich nog boven deze onderkant (zoals de AEX boven de zone 529 – 533). De DAX brak gisteren onder deze zone waardoor zowel de zijwaartse zone wordt afgebroken maar ook het hoofd-schoudertoppatroon wordt geactiveerd. Een te berekenen koersdoel vanuit dit patroon ligt rond de 11.000. Dit is voor de komende periode het eerste doel. Ik acht de kans op aanzienlijk lagere niveaus onder dit koersdoel realistisch in 2021 aangezien ook de DAX nog steeds in een lange termijn bearmarkt zit gevangen. Bovenliggende steunpunten zijn verder nog te vinden bij 11.950, 11.600 en 11.235. De eerste weerstand is nu de neklijn geworden, ofwel de zone 12.250 - 12.340.

Grafiek Xetra op dagbasis 

Bron: Reuters Metastock XVII, 27 oktober 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 661,23 op AEX 10,0 7,27 7,29 +5,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 588,97 op AEX 5,0 14,50 14,52 +2,91 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 788,0 op AEX 9,9 7,35 7,37 -5,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 839,0 op AEX 5,8 12,54 12,56 -3,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 28 oktober 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.